ANGREP: Industribyen Bakhmut kan snart være under russisk kontroll. Foto: Anatolii Stepanov / AFP
ANGREP: Industribyen Bakhmut kan snart være under russisk kontroll. Foto: Anatolii Stepanov / AFP

Bakhmut står for fall: – Må ikke undervurderes

Krigens blodigste slag kan snart være over. Til tross for mulig ukrainsk nederlag i byen, tror ekspert at russerne snart kan få seg en overraskelse.

Etter måneder med harde kamper og tusenvis av døde soldater kan Bakhmut snart være under russisk kontroll.

Det ukrainske forsvaret er under kraftig og økende press, ifølge en fersk analyse fra det britiske Forsvarsdepartementet.

Det pågår intense kamper i og rundt byen, og forsyningslinjene inn er svært begrenset.

– Den russiske armeen og Wagner-gruppen har hatt ytterligere fremgang i de nordlige forstedene, og de ukrainske soldatene der er nå sårbare for angrep fra tre sider, skriver departementet.

KAMPER: Fredag 3. mars kom det meldinger om at ukrainske styrker kan måtte trekke seg ut av Bakhmut. Foto: Anatolii Stepanov / AFP
KAMPER: Fredag 3. mars kom det meldinger om at ukrainske styrker kan måtte trekke seg ut av Bakhmut. Foto: Anatolii Stepanov / AFP

Ifølge Njord Wegge, som er professor ved Krigsskolen, er det særlig ett aspekt som gjør en seier i Bakhmut attraktivt for Russland.

Ikke uvesentlig, men ...

Først og fremst er Bakhmut viktig for Russland ettersom byen ligger i Donetsk, hvor de ønsker kontroll over flere territorier.

– Når de i tillegg har pøst på med ressurser og slaget har dratt ut i tid, blir det viktigere, sier Wegge.

Selv om Ukraina har færre soldater har de vært gode på yte motstand i byen, som har forlenget kampene.

Njord Wegge er professor ved Krigsskolen. Foto: Krigsskolen
Njord Wegge er professor ved Krigsskolen. Foto: Krigsskolen

På slagmarken rent strategisk, er imidlertid ikke Bakhmut spesielt viktig, ifølge professoren.

– Dersom Russland får kontroll vil det kunne gi enkelte forbedrede stillinger til å skyte mål lenger vest. Det er ikke en uvesentlig seier, men i det store bildet har det ikke så mye å si, sier han.

Det psykologiske aspektet

Operasjonen i Bakhmut har kostet Russland dyrt.

– Kostnaden av operasjonen ved å miste så mange soldater og bruke så mye ammunisjon, overskygger den strategiske nytten ved å ta denne byen, sier Wegge.

BAKHMUT: Byen hadde en befolkning på rundt 70.000 personer før krigen. Foto: Anatolii Stepanov / AFP
BAKHMUT: Byen hadde en befolkning på rundt 70.000 personer før krigen. Foto: Anatolii Stepanov / AFP

Det er imidlertid en annen side ved en potensiell seier i Bakhmut, som man ikke må undervurdere, ifølge professoren.

– Den psykologiske aspektet ved å vinne et langt slag som dette har stor symbolsk verdi for Russland. Det er viktig propagandamessig.

TV 2-korrespondent Kjetil Iden befinner seg i Dnipro. Han forteller at Ukraina har innført en informasjons-blackout, som gjør det utfordrende å følge utviklingen i Bakhmut.

– Man må lese bildet ut fra Telegram-meldinger og det som skrives i sosiale medier. Det kan se ut som at Ukraina er i ferd med å gi opp å forsvare byen, sier han lørdag morgen.

UTVIKLINGEN: TV 2-reporter Kjetil Iden følger utviklingen i Ukraina fra Dnipro sammen med fotograf Elias Engevik.
UTVIKLINGEN: TV 2-reporter Kjetil Iden følger utviklingen i Ukraina fra Dnipro sammen med fotograf Elias Engevik. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Dersom det stemmer, mener også Iden at det vil være et stort symbolsk nederlag for Ukraina, og en propagandaseier for Russland.

– Ukraina vil for all del unngå en ny beleiring, slik det ble i Mariupol. De har færre soldater, og soldatenes liv er langt viktigere. At Bakhmut er under russisk kontroll får vi kanskje ikke bekreftet før alle har kommet seg ut, sier han.

Lørdag ettermiddag sier varaordfører Oleksandr Marchenko til BBC at det pågår harde kamper, men at Ukraina fortsatt holder stand.

– Det er kamper i byen og det er gatekamper, men takket være ukrainske styrker har de fortsatt ikke tatt kontroll over byen, sier han.

Vesentlige forskjeller

Njord Wegge peker på at det er vesentlige forskjeller på krigføringen til Russland og Ukraina.

– Ukraina har en høy stridsmoral, de kjemper for fedrelandet sitt og de har en høyere verdi i det de gjør, ettersom de for eksempel ikke er leiesoldater.

OMSTRIDT: Hva som vil være den langsiktige, strategiske nytten ved å få kontroll i Bakhmut, er omstridt. Bildet viser byen 27. februar. Foto: AFPTV / AFP
OMSTRIDT: Hva som vil være den langsiktige, strategiske nytten ved å få kontroll i Bakhmut, er omstridt. Bildet viser byen 27. februar. Foto: AFPTV / AFP

Når det ukrainske forsvaret står overfor et oppdrag, er det opp til avdelingene å løse det.

– Til forskjell fra Russland får de ikke rigide ordre fra toppen. Det er et viktig og konseptuelt skille på hvordan partene slåss.

Wegge setter spørsmål ved hvor bærekraftig krigføringen til Russland er over tid.

– Russerne mobiliserer stort, er villig til å ofre mye mannskaper og bruker ekstreme mengder ammunisjon og artilleri. De har vist en vilje til å litt ukritisk pøse på, sier han.

Derfor tror han også at de russiske styrkene kan få seg en overraskelse til våren.

SOLDATER: Her tar ukrainske soldater et pust i bakken i Chasiv Yar etter å ha vært i Bakhmut fredag 3. mars. Foto: Evgeniy Maloletka / AP
SOLDATER: Her tar ukrainske soldater et pust i bakken i Chasiv Yar etter å ha vært i Bakhmut fredag 3. mars. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Spår ukrainsk fremgang

Til tross for en mulig seier i Bakhmut, så har ikke Russland noe særlig momentum på den enormt brede fronten nå, ifølge professoren.

– Den har stått ekstremt stille, og det har vært lite bevegelse. De står fast i nedgravde stillinger, sett bort fra enkelte områder hvor det er litt bevegelse, sier Wegge.

Men det går mot vår, og når gjørmen tørker vil det igjen bli kjørbart for stridsvogner og andre kjøretøy. Det kan forandre fronten.

– Det som taler for at Ukraina får et overtak er at de har en mer fremtidsrettet modell for hvordan de skal drive operasjonene sine på slagmarken. De har også fått mer avansert utstyr fra Vesten, sier Wegge.

Til sammenligning mener han Russland har brukt opp mye av sine beste ressurser, og at de sliter med å koordinere de ulike styrkegrenene slik at det gir en samordnet effekt.

– Om Ukraina får til det etter trening i Vesten kan det skje betydelige endringer. Ukraina står godt, og gitt at den Vestlige støtten fortsetter, er det gode muligheter for fremgang.