Baasland anker til høyesterett

Bedrageridømte Bjarte Baasland fikk nedsatt straffen med ni måneder i lagmannsretten, men mener hans diagnose bør gi enda lavere straff. Nå ankes saken til Høyesterett.

Baasland bytter samtidig ut sin forsvarer i lagmannsretten, John Christian Elden, med Hege Birkeland Ersdal, som også forsvarte ham i første rettsrunde, skriver Aftenposten.

- Vi har levert inn en ankebegjæring til retten og vil i løpet av de nærmeste ukene sende over en mer detaljert begrunnelse, sier Ersdal til NTB.

Bjarte Baasland tilsto grovt bedrageri av 26,6 millioner kroner og ble i Oslo tingrett dømt til fire års fengsel. I etterkant fikk han diagnosen velokardiofacialt syndrom (VCFS), som blant annet kan gi seg utslag i manglende tallforståelse og lærevansker. For to uker siden nedjusterte Borgarting lagmannsrett straffen til tre år og tre måneder, men la ikke vekt på sykdomsbildet.

- Dommen er tynt begrunnet. Lagmannsrettens nedjustering var i hovedsak begrunnet i at den mente tingretten hadde satt utgangspunktet for straffeutmåling for høyt. Men lagmannsretten uttalte også at den ikke fant noen veiledende høyesterettspraksis for om en slik diagnose skal virke i formildende retning, sier forsvareren.

Hun vil ikke kommentere omstendighetene rundt at Baasland nå har valgt å bytte ut John Christian Elden.(©NTB)

Mer innhold fra TV 2