Norsk Pasientskadeerstatning (NPE):

Avslo erstatning for sykehustabber under tvil uten å utrede Maren

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mener Maren Auve (21) er 14 prosent medisinsk invalid etter sykehustabbe. NPE-sakkyndige, som aldri har møtt barnemoren, har under sterk tvil bestemt at hun er et fattig prosentpoeng fra å få erstatning.

Maren Aure er 100 prosent ufør. 21-åringen kjemper nå sitt livs kamp for å få erstatning etter at hun ble offer for sykehustabber.Motparten er den mektige etaten Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som årlig behandler rundt 5.600 erstatningskrav. Ni år gammel starter historien som snudde opp ned på livet til Maren.- Jeg falt av hesten og når jeg til slutt slapp taket og falt ut av stigbøylen så traff hestehoven meg i ansiktet. Så fikk jeg en knusningsskade på venstre side i hodet