asylsøkere-borte - Mer informasjon om forsvunnede asylsøkere

Over 9.000 beboere forsvant fra norske asylmottak mellom 2008 og 2011, noe som utgjør en av fem beboere. En ny studie viser imidlertid at det finnes langt mer informasjon om dem enn antatt.

Av drøyt 9.000 har 2.400 enten fått opphold eller forlatt landet – frivillig eller med tvang. For rundt 6.500 asylsøkere finnes det ingen opplysninger om hvor de oppholder seg, viser en studie fra Institutt for samfunnsforskning.

Likevel finnes det informasjon om langt flere av dem.

– Det er en utbredt oppfatning om at det finnes få opplysninger om disse menneskene. Gruppen «forsvunnede asylsøkere» verserer i samfunnet og i den partipolitiske debatten, og man hører ofte at dette er en gruppe på 10.000 mennesker man ikke vet noe om, sier forsker Jan-Paul Brekke, som har jobbet med rapporten «Missing. Asylum seekers who Leave Reception Centers in Norway».

– Imidlertid viser undersøkelsen at vi vet mer om dem enn det man har inntrykk av. Antallet asylsøkere det finnes veldig lite informasjon om i registrene er 1.254, fortsetter Brekke. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2