Aspaas plukket fra hverandre den første erklæringen

Metodisk og detaljert redegjorde psykiater Agnar Aspaas for hvorfor de forskjellige kriteriene for psykose ikke er oppfylt hos Anders Behring Breivik.

– Vi har ingen sikre holdepunkter for hallusinasjoner, vrangforestillinger eller tenkningsforstyrrelser. Heller ikke tre ukers døgnkontinuerlig observasjon har gitt psykosemistanker, sa Agnar Aspaas, en av de to rettspsykiatrisk sakkyndige som har konkludert med at Breivik ikke var psykotisk 22. juli, og dermed at han er strafferettslig tilregnelig.

Aspaas og Terje Tørrissen har derimot konkludert med at funnene som er gjort hos Breivik – blant annet hans storhetstanker om seg selv, forestillingene om et høyreekstremt terrornettverk og konspirasjonstanken om en muslimsk invasjon i Europa – ikke er uttrykk for paranoid schizofreni. De passer bedre inn i diagnosen narsissistisk personlighetsforstyrrelse med dyssosiale trekk.

– Beskrivelsen av Knights Templar og ikke minst uniformen karakteriseres som teatralsk, eksentrisk og grandios. Det at han viljestyrt har diktet opp en framtidsvisjon kan likevel ikke forstås som uttrykk for psykose, sa Aspaas.

Heller ikke når det gjelder Breiviks såkalte neologismer, selvkomponerte nyord, deler Tørrissen og Aspaas oppfatningen til Torgeir Husby og Synne Sørheim. Nyordene er verken uforståelige eller ukjente for andre, mener de. Den jevne strømmen av sympatierklæringer i fengselet tar de sakkyndige til inntekt for at uansett hvor uakseptable de er, så er ikke Breivik alene som sine ekstreme, politiske synspunkter.

Hans sykdomsangst og opptatthet av eget utseende, springer ikke ut av psykotiske ideer om kropp og helse, og de sakkyndige ser slett ikke bort fra at det var en reell insektplage på Åsta gård, slik Breivik selv har hevdet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2