Årets ord i 2023 er kåret

Juryen har landet på «KI-generert» som årets ord.

SPRÅKSJEF: Åse Wetås er direktør i Språkrådet, som sammen med Gisle Andersen ved NHH har kåret årets ord. Foto: Mariam Butt / NTB
SPRÅKSJEF: Åse Wetås er direktør i Språkrådet, som sammen med Gisle Andersen ved NHH har kåret årets ord. Foto: Mariam Butt / NTB

I konkurranse med «dyrtid», «milliardærflukt», «polykrise», «demenskor», «grønn kolonialisme», «sensivitetsleser», «ultraprosessert», «planvask» og «nevromangfold» var det «KI-generert» som vant.

For å vinne, må ordet ikke bare ha vært aktuelt det gjeldende året, men også være levedyktig og ha god språklig kvalitet. I fjor ble krympflasjon kåret til årets ord.

– KI-generert betyr noe slikt som «laget med kunstig intelligens». Ordet vil trolig bli brukt mer og mer etter hvert som kunstig intelligens blir tatt i bruk på flere områder, sier Dagfinn Rødningen, seniorrådgiver i Språkrådet.

Årets nyord

«KI-generert» er kåret til årets nyord 2023. Dette er de andre ordene som ble vurdert:

«Dyrtid»,
«Milliardærflukt»,
«Polykrise»,
«Demenskor»,
«Grønn kolonialisme»,
«Sensivitetsleser»,
«Ultraprosessert»,
«Planvask» og
«Nevromangfold»

En av begrunnelsene, er at «KI-generert» allerede har fått fotfeste i dagligtalen, på bekostning av «AI-generert». Mens våre naboland har valgt å holde på «artificial intelligence»-forkortelsen, har vi i Norge omfavnet «kunstig intelligens» og «KI».

– I Sverige og Danmark inngår AI som førsteledd i sammensatte ord. I Norge ser vi at KI vinner terreng, og i 2023 var KI-generert mer brukt enn AI-generert i norske tekster, sier Rødningen.

Viktig for inkluderingen

Direktør Åse Wetås i Språkrådet poengterer at den teknologiske utviklingen har stor innvirkning på livene våre.

– Da må vi også ha en offentlig debatt om kunstig intelligens på vårt eget språk. Mye av det teknologiske språket kommer fra engelsk, og mange vil bli ekskludert fra det offentlige ordskiftet om det ikke blir etablert et norsk fagspråk på dette feltet, sier Wetås.

«KI-generert» vant på bekostning av andre nyord som «milliardærflukt», «polykrise» og «grønn kolonialisme».

Disse ordene reflekterer tiden vi står i, poengterer juryen.

Krisetid

Milliardærflukt er beskrivende for milliardærer som flytter til for eksempel Sveits for å redusere skattebidragene sine, mens polykrise betegner en situasjon hvor flere kriser oppstår samtidig.

«Grønn kolonialisme» har oppstått i spenningen mellom gjennomføringen av det grønne skiftet og hensynet til vern mot naturinngrep blant annet i områder som er viktige for urfolk.

– Nyhetsbildet er preget av krig, konflikt og økonomiske vanskeligheter. På disse områdene finnes det allerede et godt utbygd fagspråk, og behovet for nyorddanning er ikke så stort som på nye områder. I tillegg til vinnerordet, er polykrise en god oppsummering av situasjonen vi befinner oss i, sier professor Gisle Andersen ved Norges handelshøyskole (NHH), som også satt i juryen.