Årets hummeraksjon i gang

Politiet startet onsdag en storaksjon for å bekjempe ulovlig fiske av hummer.

Politidistrikter fra Østfold til Rogaland er med i årets skippertak for å redde hummerbestanden. I fjor resulterte sommeraksjonen i 231 anmeldelser.

- Alle politidistriktene fra Østfold til Rogaland deltar. Aksjonen skjer også i samarbeid med Økokrim, Kystvakta, Statens Naturoppsyn, Fiskeridirektoratet og Skjærgårdstjenesten, sier Statsadvokat Tarjei Istad til NRK.

Blir en tatt for ulovlig fiske, risikerer en bøter på opptil 10.000 kroner.

Også Naturvernforbundet engasjerer seg for å få slutt på den ulovlige hummerfangsten, og ber om tips via en nettside der publikum kan melde fra om ulovligheter.

Via nettsiden naturvernforbundet.no/hummer kan alle registrere sine tips om hvor de har sett ulovlige redskaper eller svart hummeromsetning. Naturvernforbundet bringer tipsene videre til ansvarlig myndighet som kan stanse faunakriminaliteten. Tipsene blir senere offentliggjort anonymt på et oversiktskart, som gir en viss oversikt over omfanget av det ulovlige fisket. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2