Budsjettlekkasje:

Åpner pengesekken for eldreomsorgen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik vil gi over 200 millioner for å styrke eldreomsorgen.

MER PENGER: Statsrådene Ingvild Kjerkol og Sigbjørn Gjelsvik vil gi mer penger til eldreomsorgen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
MER PENGER: Statsrådene Ingvild Kjerkol og Sigbjørn Gjelsvik vil gi mer penger til eldreomsorgen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Torsdag legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Men allerede nå bekrefter helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik overfor TV 2 at de åpner pengesekken for å styrke eldreomsorgen.

1000 plasser

Totalt foreslår regjeringen å gi 200 millioner kroner til heldøgns omsorgsplasser. Dette tilsvarer cirka 1000 plasser.

– Helt konkret foreslår vi 200 millioner kroner til nye investeringstilskudd gjennom Husbanken, slik at planlagte prosjekter kan gjennomføres. Det vil gi mulighet flere heldøgns omsorgsplasser som er viktige for dem som ikke kan bo hjemme i aldersvennlige hjem, sier Kjerkol.

Har du et tips?

Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på?

Ta kontakt på helse@tv2.no

Kommunal- og distriktsminister Gjelsvik understreker at folk skal være trygge på at de får et godt tjenestetilbud uansett hvor de bor.

– Derfor legger vi til rette for at kommunene har mulighet til å levere gode tjenester blant annet gjennom trygge økonomiske rammer.

Uttrykte bekymring

Da forslaget til statsbudsjettet ble presentert i fjor høst, ble det ikke gitt midler til kommuner som ønsker å søke tilskudd fra Husbanken.

Da uttrykte styreleder i KS Gunn Marit Helgesen stor bekymring.

– Det er sannsynlig at flere prosjekter som omhandler sykehjem, bofelleskap for mennesker med utviklingshemming og psykisk syke og ruslidelser vil måtte utsettes, sa Helgesen.

Men i revidert nasjonalbudsjett, har altså tilskuddet fått midler.

– Det vil gi mulighet flere heldøgns omsorgsplasser som er viktige for dem som ikke kan bo hjemme i aldersvennlige hjem, sier Kjerkol.

– Løser ikke alle utfordringer

I tillegg vil regjeringen gi 30 millioner kroner til Tørn-prosjektet.

Prosjektet skal bidra til en mer bærekraftig helsesektor ved å øke heltidsandelen og andelen ansatte med formell helsefaglig kompetanse.

60 kommuner deltar i prosjektet allerede, og nå vil regjeringen ha med enda flere.

– Penger løser ikke alle utfordringer. Vi trenger gode fagfolk for å sikre en trygg og verdig alderdom for våre eldre.