KALDE SAKER: Trude Espås (20), Birgitte Tengs (17) og Tina Jørgensen (20) ble drept i løpet av et tidsintervall på fem og et halvt år. Foto: Privat
KALDE SAKER: Trude Espås (20), Birgitte Tengs (17) og Tina Jørgensen (20) ble drept i løpet av et tidsintervall på fem og et halvt år. Foto: Privat

Åpner for at én mann kan ha drept alle kvinnene

I løpet av fem år ble Birgitte Tengs, Trude Espås og Tina Jørgensen drept, og det er flere likheter mellom sakene. Likevel har politiet aldri etterforsket drapene i sammenheng.

I snart to uker har Johny Vassbakk (52) forsvart seg mot anklagene om at han drepte Birgitte Tengs på Karmøy i mai i 1995.

Drapet på Tengs er gjort under svært skjerpende og sjeldne omstendigheter.

Samtidig, innenfor en tidsperiode på fem år, skjedde det to andre drap på Vestlandet som har flere likhetstrekk med drapet på Karmøy: Trude Espås i Geiranger i 1996 og Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.

TILTALT: Johny Vassbakk (52) er anklaget for drapet på Birgitte Tengs. Rettstegning: Ane Hem Foto: Frode Sunde / TV 2
TILTALT: Johny Vassbakk (52) er anklaget for drapet på Birgitte Tengs. Rettstegning: Ane Hem Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet sier imidlertid til TV 2 at de ikke mener det er grunnlag for å etterforske alle de tre sakene i sammenheng.

Det er ikke John Christian Elden, som er bistandsadvokat i Tengs- og Espås-saken, enig i.

– Man har jo sett i flere saker hvor det er kriminalitet på tvers av fylkesgrensene i Norge, at politidistriktene ikke samarbeider, at de ikke kjenner til hverandres saker. Det er svært uheldig, sier han, og fortsetter:

– Man må se om det kan være den samme personen, en som per i dag ikke nødvendigvis er kjent for politiet.

BISTANDSADVOKAT: John Christian Elden sammen med foreldrene til Birgitte Tengs, Karin og Torger.. Foto: Frode Sunde / TV 2
BISTANDSADVOKAT: John Christian Elden sammen med foreldrene til Birgitte Tengs, Karin og Torger.. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vurdert separat

Tiltalte i Tengs-saken er også formelt siktet for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i september i 2000, men saken ligger an til å bli henlagt på bevisets stilling.

Bakgrunnen for at han fikk status som siktet, er at han ble etterforsket i all hemmelighet, uten at politiet fant noe som knytter ham til drapet.

Tengs-saken og Jørgensen-saken ligger under Sør-Vest politidistrikts ansvarsområde.

– Sør-Vest politidistrikt har, etter at det ble iverksatt ny etterforskning, i utgangspunktet etterforsket de to drapene separat. I løpet av 2019 ble det mer naturlig at de to etterforskningsgruppene samarbeidet, men sakene har blitt vurdert separat, skriver politiinspektør Unni Byberg Malmin i en e-post til TV 2.

I AKTORATET: Politiinspektør Unni Byberg Malmin er en av aktorene i saken mot Johny Vassbakk. Foto: Kristian Myhre / TV2
I AKTORATET: Politiinspektør Unni Byberg Malmin er en av aktorene i saken mot Johny Vassbakk. Foto: Kristian Myhre / TV2

Har alibi for Espås-drapet

Den 8. august i 1996, altså et drøyt år etter drapet på Tengs, ble Trude Espås drept i Geiranger i Møre og Romsdal.

Denne dagen har Vassbakk alibi, fordi han satt i varetekt.

På spørsmål om hvorvidt de har sett Espås-saken i sammenheng med de to drapene i Rogaland, skriver Malmin følgende:

– Sør-Vest politidistrikt har ikke funnet grunnlag for å se drapet på Trude Espås i sammenheng med etterforskningen av drapssakene i vårt distrikt.

Drapene på Tengs, Jørgensen og Espås:

Birgitte Tengs:

 • 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept om morgenen den 6. mai i 1995. Kvelden før hadde hun vært på bedehuset på Karmel på Karmøy.
 • Funnstedet var bak et vierkratt nær hennes hjem på Sund.
 • Hun ble utsatt for stump vold mot hodet og utsatt for et seksuelt overgrep, ifølge politiet.
 • Fetteren hennes ble i 97 dømt i tingretten, for så å bli frikjent i herredsretten. Han avga en falsk tilståelse og er formelt frikjent, også for erstatningskravet.
 • Tidligere i høst ble 52 år gamle Johny Vassbakk tiltalt for drapet. Aktors hovedbevis er et YDNA-funn gjort på Tengs’ strømpebukse.

Trude Espås:

 • 20 år gamle Trude Espås forsvant mens hun nøt solen på en stein ved hovedveien i Geiranger i Møre og Romsdal den 8. august i 1996.
 • 11 dager senere ble hun funnet drept i steinura på oversiden av veien. Hun var delvis avkledd, og politiet har en teori om at hun ble utsatt for et seksuelt overgrep.
 • Espås ble utsatt for vold, men obdusenten kunne ikke fastslå en entydig dødsårsak fordi hun lå ute i mange dager.
 • Saken har vært gjenstand for en omfattende etterforskning over flere år, men ingen har vært siktet i saken.

Tina Jørgensen:

 • 20 år gamle Tina Jørgensen forsvant på vei hjem fra en bytur i Stavanger 24. september i 2000.
 • Først en måned senere ble hun ved en tilfeldighet funnet i en dreneringskum utenfor Bore kirke på Jæren, snaut tre mil unna.
 • Hun ble utsatt for massiv stump vold mot hodet og politiet mener at hun ble utsatt for et seksuelt overgrep.
 • Flere personer har vært siktet i saken, blant annet hennes daværende kjæreste og flere personer i en vennegjeng fra Lyngdal, men sakene er i dag henlagt.
 • Birgitte Tengs-tiltalte Johny Vassbakk er i dag siktet for drapet på Jørgensen, men siktelsen er begrunnet med bruk av tvangsmidler og skjult overvåkning. Det er ventet at siktelsen snarlig blir henlagt.

Hun skriver også at de «ikke har funnet grunlag for å trekke paralleller til Espås-saken».

Politiinspektør Yngve Skovly, som har ansvaret for Espås-saken i Møre og Romsdal politidistrikt, sier til TV 2 at heller ikke de ser noen sammenheng mellom sin sak og drapene på Jørgensen og Tengs.

– For det tilfelle at dette blir skulle bli berørt i den pågående rettssaken, er det ikke riktig at vil kommenterer dette ytterligere, skriver Skovly i en e-post.

ANSVARLIG: Politiinspektør Yngve Skovly har jobbet med Trude Espås-saken siden drapet skjedde i 1996. Her er han avbildet ved åstedet i Geiranger. Foto: Arne Rovick /TV 2
ANSVARLIG: Politiinspektør Yngve Skovly har jobbet med Trude Espås-saken siden drapet skjedde i 1996. Her er han avbildet ved åstedet i Geiranger. Foto: Arne Rovick /TV 2

Flere likhetstrekk

TV 2 har sett nærmere på de tre drapene. De har følgende likhetstrekk:

 • Alle ofrene er unge kvinner som tilsynelatende er drept av en gjerningsmann de ikke kjente.
 • Alle ble utsatt for grov vold. Politiet vil ikke opplyse om hvilken type vold Espås ble utsatt for.
 • Alle ofrene ble flyttet på under eller etter drapshandlingen.
 • Alle ofrene ble forsøkt gjemt. Espås ble gjemt i en steinur, Tina Jørgensen ble lagt i en kum flere mil fra drapsåstedet, mens Tengs ble flyttet snaut 50 meter og lagt bak et vierkratt.
 • Alle drapene synes ifølge politiet å være seksuelt motiverte, fordi ofrene var helt eller delvis avkledd.
 • Dette er en type drap som er svært sjelden i Norge.

– Det er flere likheter mellom de tre drapssakene, og det gjør at man må se dem i sammenheng, sier advokat Elden.

BLE GJEMT: Tina Jørgensen ble fraktet fra åstedet i Stavanger til Bore kirke på Jæren. Hun ble funnet i dette kumlokket. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
BLE GJEMT: Tina Jørgensen ble fraktet fra åstedet i Stavanger til Bore kirke på Jæren. Hun ble funnet i dette kumlokket. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Sjelden form for drap

TV 2 har spurt psykologspesialist Pål Grøndahl, som har skrevet boken «Om drap», om forekomsten av ikke-relasjonelle drap i Norge.

På generelt grunnlag sier han at gjerningspersonen og avøde i de aller fleste tilfeller kjenner hverandre.

PSYKOLOGSPESIALIST: Pål Grøndahl har jobbet med en rekke profilerte drapssaker. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
PSYKOLOGSPESIALIST: Pål Grøndahl har jobbet med en rekke profilerte drapssaker. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Her er det snakk om unge kvinner, seksuelt motiv og tilsynelatende en ukjent gjerningsmann. Hva tenker du rundt det?

– Jeg tenker at det er sjeldent, sier Grøndahl.

Forsvareren til Birgitte Tengs-tiltalte Johny Vassbakk, advokat Stian Kristensen, har blitt forelagt likhetstrekkene og at politiet ikke har etterforsket de tre sakene i sammenheng.

– Jeg støtter Elden i dette kravet. Det fremstår for oss som en selvsagt ting politiet burde ha gjort, sier han.

– Når en i tillegg ser statistikken over ikke-relasjonelle drap, så styrker jo det tanken om at politiet må gjøre en jobb for å se sakene i sammenheng, sier forsvareren.

FORSVARER VASSBAKK: Stian Kristensen, avbildet i tinghuset i Haugesund denne uken. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
FORSVARER VASSBAKK: Stian Kristensen, avbildet i tinghuset i Haugesund denne uken. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Burde satt seg ned sammen

Advokat Elden reagerer også på at politiet, dagen etter pågripelsen av Vassbakk, opplyste offentligheten om at han var sjekket ut av Espås-saken.

– Her ble det gitt en rask tilbakemelding om at de trodde ikke det var samme gjerningsmann, fordi det passet ikke med han som allerede var pågrepet. Men det er ikke der fokuset bør være. Fokuset bør være å se om det kan være samme gjerningsmann i de tre sakene, uansett hvem det skulle være, sier han.

ÅSTEDET: Trude Espås nøt solen på en stein ved fjorden. 11 dager senere ble hun funnet i steinrøysa på oversiden av hovedveien. Foto: Kjell Herskedal / NTB
ÅSTEDET: Trude Espås nøt solen på en stein ved fjorden. 11 dager senere ble hun funnet i steinrøysa på oversiden av hovedveien. Foto: Kjell Herskedal / NTB

Elden viser til at politiet i Norge tidligere har hatt utfordringer med å avdekke alvorlige saker der ugjerningene gjerne på tvers av politidistrikter og fylkesgrenser.

– I en sak som dette, hvor det dreier seg om drap på unge jenter, så ville det vært naturlig å reise til hverandre, gå gjennom hverandres saksdokumenter og sett på likheter og forskjeller, sier han.

Vil ikke stille til intervju

TV 2 har vært i kontakt med Kripos, som har seksjonen for kalde saker i Norge. De ønsker ikke å besvare TV 2s spørsmål om i hvilken grad de har sett de tre drapene i sammenheng.

Årsaken er at spørsmålene gjelder et arbeid i Birgitte Tengs-saken, som nå går for retten.

De viser til at det er aktoratet i Tengs-saken som svarer på pressens spørsmål om etterforskningen.

TV 2 har bedt politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Unni Byberg Malmin, om et intervju der vi ønsket å spørre om hvorfor sakene ikke er sett i sammenheng.

Gjennom sin kommunikasjonsavdeling har hun takket nei til intervju fordi aktoratet nå «har fokus på den pågående rettssaken».