Kvinner og barn skal prioriteres, men det er åpnet hvor mange flyktninger Norge skal ta imot. (Foto: Mohammad Sajjad/AP)
Kvinner og barn skal prioriteres, men det er åpnet hvor mange flyktninger Norge skal ta imot. (Foto: Mohammad Sajjad/AP)

Åpent for tøff kamp mellom SV og regjeringspartiene om kvoteflyktninger

Hvor mange kvoteflyktninger Norge skal ta imot kan igjen bli et hett stridstema. Ap og Sp har ikke fastslått noe antall i plattformen, mens SV går inn for en kraftig økning av dagens antall.

SV går inn for at antallet kvoteflyktninger som får komme til Norge øker fra dagens 3.000 til 5.000 i året, slik FNs høykommissær for flyktninger har anmodet Norge om å ta imot.

Da KrF gikk inn i Solberg-regjeringen i 2016, fikk partiet kjempet igjennom et årlig uttak av kvoteflyktninger på 3000, og dette ble videreført i Granavolden-plattformen i 2019, da Venstre gikk inn.

Frp gikk knallhardt ut for å få kuttet i antallet kvoteflyktninger i budsjettforhandlinger med regjeringspartiene i fjor høst, men Solberg satte foten ned og gjorde det klart at avtalen om 3.000 stod fast.

Nå kan det bli ny strid om antallet kvoteflyktninger, for mens SV har et soleklart krav på 5.000 flyktninger i året, har den nye regjeringen bare lagt inn en enkel setning i sin plattform som berører antallet kvoteflyktninger.

«Nivået på kvoteflyktninger sees i sammenheng med nivået på asylankomster», heter det i avtalen.

Dermed blir det opp til forhandlingene mellom de tre partiene hva antallet skal lande på.

Ap inkluderte Moria-flyktninger

Sp foreslo i 2020 at Norge skulle sette av et kronebeløp til kvoteflyktninger, og at Norge skulle ta imot minst 2.000 kvoteflyktninger. Hvordan resten av pengene skulle brukes, skulle avgjøres i samråd med FNs høykommissær for flyktninger.

Arbeiderpartiet gikk inn for at Norge skulle øke det totale antallet flyktninger til 3500, og gå i dialog med FN om hente de mest sårbare asylsøkerne fra leirene i Hellas.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski vil ikke kommentere hva SV legger inn i sitt alternative budsjett på kvoteflyktninger, som vil være grunnlaget for forhandlinger med Ap og SV i Stortinget.

– Jeg vil ikke kommentere kravene vi kommer med nå, sier Kaski.

Sårbare barn

Den nye regjeringen vil prioritere sårbare grupper som kvinner og barn i flyktningeleirene.

Barn er også hovedfokus når det gjelder asyl. Saker som omfatter barn skal prioriteres høyt.

Regjeringen vil «Sikre at barnets beste er et grunnleggende hensyn i behandlingen av asylsaker som berører barn», heter det i plattformen.

Mindreårige asylsøkere skal prioriteres i saksbehandlingen, og regjeringen vil sikre en rask og effektiv saksbehandling som ivaretar rettsikkerheten og unngår å sette barn og unges liv på vent.

Samtidig skal Ap og Sp styrke arbeidet med å hindre at barn og unge blir etterlatt av foreldrene i utlandet mot sin vilje.