Ap støtter beredskapssenter på Taraldrud – til tross for voldsomme naboprotester

Hadia Tajik slår fast at Arbeiderpartiet støtter byggingen av politiets nye beredskapssenter.

Naboer har protestert heftig mot senteret fordi det vil føre til mye støy fra skyting og helikoptertrafikk. Beredskapssenteret skal ligge på Taraldrud i Ski kommune, bare en kilometer unna Tårnåsen barneskole.I sitt høringssvar til regjeringen krevde Oppegård Arbeiderparti at beredskapssenteret flyttes til en annen og mer hensiktsmessig lokasjon.Ber regjeringen lytte

Mer innhold fra TV 2