Ap klager medier til PFU for identifisering av kvinne

Arbeiderpartiet klager to norske medieaktører inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for å ha publisert navnet på den 25 år gamle kvinnen som hadde et seksuelt forhold med Roger Ingebrigtsen.

Kommunikasjonssjef Pia Gulbrandsen i Ap opplyser at de to medieaktørene etter partiets mening har brutt god presseskikk.

Medier som har brukt navnet på kvinnen, har begrunnet det med at hun sto på nominasjonslisten til Troms Arbeiderparti og at hun dermed kunne ha hatt politiske motiver for å melde fra om Ingebrigtsen-saken.

– Vi mener disse mediene bryter med god presseskikk når de identifiserer jenta, nærmere bestemt punkt 4.7 i Vær varsom-plakaten, der det oppfordres til å være varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige forhold, sier Gulbrandsen til Nordlys.

Den 25 år gamle kvinnen opplyser til avisen at hun opplevde det som svært krenkende å få navnet sitt publisert i norske medier.

– Jeg synes det var et stort overtramp, fordi denne saken handler om mitt privatliv og hvordan jeg har hatt det. Det relevante i denne saken er ikke hva jeg har oppnådd som politiker, men de faktiske handlingene som har skjedd, sier kvinnen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2