ØKER: Antall henvisninger til psykisk helse økte i 2021. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
ØKER: Antall henvisninger til psykisk helse økte i 2021. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Antall henvisninger til psykisk helsevern for unge økte kraftig i 2021

I tillegg til en økning i antall henvisninger, har også ventetiden økt i koronaåret.

I gjennomsnitt måtte barn og unge vente i 50 dager fra henvisningen ble mottatt til helsehjelpen startet. Det er en økning fra 44 dager året før. Det skriver Helsedirektoratet i en pressemelding.

Tallene viser også at flere barn og unge ble henvist til psykisk helsevern i 2021, sammenlignet med 2020. Antall henvisninger for pasienter under 23 år økte med 22 prosent.

– Tøffere psykisk under koronapandemien

Samtlige helseregioner hadde en vekst på disse områdene.

- Vi vet at mange barn og unge har hatt det vanskeligere og tøffere psykisk under koronapandemien. Flere barn og unge ble henvist til, og startet helsehjelp i, psykisk helsevern i 2021 enn i 2020. Samtidig økte ventetiden. Mange har følt på utenforskap fordi de ikke har fått være sammen med venner, ikke vært på skolen og ikke fått levd sine normale liv. Selvsagt har dette tæret på, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

I tillegg til økt antall henvisninger for barn og unge, har også aktiviteten generelt på norske sykehus økt i 2021, sammenlignet med året før. Spesielt ett sykehus skiller seg ut.

Færre utsatte operasjoner

– Spesielt ser vi at Helse Nord har hatt større utfordringer og opplevd sårbarhet. Utfordringen har særlig vært knyttet til bemanning, som igjen har påvirket tilgjengeligheten på tjenestene. Det blir derfor viktig å følge med på dette i tiden fremover, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Til tross for økt sykehusaktivitet, har færre operasjoner blitt utsatt i 2021 enn de to forutgående årene. I 2021 ble 5,6 prosent av alle planlagte operasjoner utsatt, det er en nedgang fra 7 prosent i 2020.