Ansatte i norske fengsel:

Ansatte i norske fengsler utstyres med sikkerhets-alarmer som ikke fungerer

I norske fengsel jobber ansatte med tunge kriminelle. Men smeller det, er det ikke sikkert de personlige alarmene fungerer.

Norske fengsler sliter med minimumsbemanning samt dårlig og mangelfullt sikkerhetsutstyr. Dette gjør det lettere å smugle inn våpen, narkotika og mobiltelefoner.Alarmer fungerer ikkeTillitsvalgte mener beskyttelsesutstyr som hjemler, skjold og annet verneutstyr som ansatte bruker i krevende situasjoner, ikke holder mål. Det er både gammelt og utslitt.Men mer alvorlig er det at TV 2 kan avsløre at alarmene de ansatte bærer

Mer innhold fra TV 2