Annenhver låntaker bekymret for økt rente

Idet Norges Bank er i ferd med å sette opp renta enda en gang, svarer over halvparten av norske låntakere at de er bekymret for nettopp høyere rentekostnader.

HOPP: Torsdag er det ventet at styringsrenten vil nå sitt høyeste nivå siden november 2008. Det bekymrer mange nordmenn. Foto: Frode Hoff / TV 2
HOPP: Torsdag er det ventet at styringsrenten vil nå sitt høyeste nivå siden november 2008. Det bekymrer mange nordmenn. Foto: Frode Hoff / TV 2

Torsdag klokken 10 innkaller Norges Bank til rentemøte, og alt tyder på at styringsrenten heves nok en gang – til 4,25 prosent. Det er det høyeste siden 2008, og den trettende rentehevingen siden høsten 2021.

Blant personer som oppgir at de har boliglån, er over halvparten – 52 prosent – bekymret for økte rentekostnader, ifølge Opinions samfunnsmonitor.

Tar vi med dem som ikke har boliglån, oppgir fire av ti – 42 prosent – at de bekymrer seg for økte rentekostnader fremover. 56 prosent bekymrer seg ikke. Resten svarte «vet ikke».

Undersøkelsen kommer i samme tidsrom som Norges Bank kan være i ferd med å avslutte det tre år lange rentekjøret mot en topp mange regner med vil ligge på 4,25 prosent. Flere økonomer NTB har snakket med, tror renta kan bli liggende her om ikke hele neste år, så i hvert fall til fjerde kvartal begynner å gå mot slutten.

– Selv om prognosene indikerer at rentetoppen er nær, er vi ikke helt over kneika. Rentebelastningen til husholdningene ventes å øke. Vi skal helt tilbake til begynnelsen av 1990-tallet for å se et like høyt nivå som det vi venter til neste år, sa forsker Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB) da byrået kom med sine siste prognoser for årene som kommer.

Kan øke ytterligere

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken er ikke overrasket over torsdagens ventede renteheving.

– Hvis vi hadde sett en helt annen utvikling i Norsk økonomi enn det Norges Bank hadde lagt til grunn, så kunne det vært tvil om den hevingen. Men summerer vi opp den informasjonen som vi har om utviklingen nå, så så har det vært ganske i tråd som vi sier, og da holder de seg til planen, sier sjeføkonomen til TV 2.

Han vil heller ikke utelukke at renta kan heves enda en gang før vi når toppen.

– De kommer ikke til å si at de planlegger å sette renta til 4,5 prosent, men vi tror Norges Bank oppjusterer renteprognosen litt, sier han til NTB.

Kvinner mer bekymret

Norges Bank har satt opp renta tolv ganger siden det historiske nullnivået i 2021 og kommer etter alt å dømme til å gjøre som signalisert og sette opp styringsrenta med nye 0,25 prosentpoeng denne uka. Og selv om mange tror at rentetoppen ligger der, mener andre at det kan komme mer – hvis for eksempel kronekursen er under press.

Andelen som er bekymret for virkningene av høyere rente, er større blant kvinner enn blant menn.

– Seks av ti kvinner med boliglån oppgir at de er bekymret for økte rentekostnader. Dette kan skyldes at kvinner tjener noe mindre enn menn. Vi vet også fra andre undersøkelser at kvinner generelt er noe mer bekymret enn menn, sier Tove Botnen, som er ansvarlig for Opinions samfunnsmonitor.

Beregninger NTB har fått gjennomført, viser at økte renter og prisvekst de siste tre årene har påført en norsk gjennomsnittsfamilie nesten 160.000 kroner i økte utgifter.

To av tre nordlendinger

De som er mest bekymret for økte rentekostnader, er bosatt i Nord-Norge, viser samfunnsmonitoren. To av tre personer med boliglån i landsdelen – 67 prosent – oppgir at de er bekymret for økte rentekostnader. Det er betydelig høyere enn resten av landet.

Et tregt boligmarked kan være grunnen til at bekymringen er større hos befolkningen nord i landet.

– Både Tromsø og Bodø har mange boliger som står usolgt, noe som vanligvis indikerer en mulig nedgang i boligprisene i tiden som kommer. Hvis rentekostnadene blir for høye for folk, kan dette resultere i at enkeltpersoner blir nødt til å selge sine boliger i et marked som allerede har overskudd av tilgjengelige boliger, poengterer Tove Botnen.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år på 1000 personer. Undersøkelsen ble gjennomført via telefon i uke 35.