UNDER ETTERFORSKNING: Jan Helge Andersen (41) har blitt en viktig del av den nye Baneheia-etterforskningen. Her er han avbildet i forbindelse med rekonstruksjon av ugjerningene på tidlig 2000-tall. Foto: Politiet
UNDER ETTERFORSKNING: Jan Helge Andersen (41) har blitt en viktig del av den nye Baneheia-etterforskningen. Her er han avbildet i forbindelse med rekonstruksjon av ugjerningene på tidlig 2000-tall. Foto: Politiet
KILDER TIL TV 2:

Anmeldt for overgrep mens han satt i fengsel – ble konfrontert i nye avhør

Politiet i Oslo, som er helt i sluttfasen av Baneheia-etterforskningen, har avhørt personer i forbindelse overgrepsanklager mot Jan Helge Andersen (41). Disse skal ha funnet sted flere år før drapene.

Det får TV 2 opplyst etter at NRK meldte om overgrepsanklagene torsdag.

Andersen ble anmeldt mens han satt i fengsel og sonet dommen på 19 års fengsel for drap og overgrep begått i Baneheia i mai i 2000.

Det anmeldte forholdet skal ha skjedd flere år før drapene.

DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen, her fotografert på båttur sommeren 1998, ble funnet drept i Baneheia utenfor Kristiansand 21. mai 2000.
DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen, her fotografert på båttur sommeren 1998, ble funnet drept i Baneheia utenfor Kristiansand 21. mai 2000. Foto: PRIVAT

Slik TV 2 forstår det, var Andersen under den kriminelle lavalderen på 15 år da det påståtte overgrepet fant sted. Dermed kan han ikke bli straffeforfulgt i saken.

Ifølge NRK skjedde også det andre påståtte overgrepet før Andersen fylte 15 år.

Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere opplysningene overfor TV 2.

Baneheia-saken kort oppsummert

 • Fredag 19. mai i 2000 ble Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. De ble funnet søndag 21. mai.
 • Funn av et hårstrå knyttet Jan Helge Andersen, som da var 19 år, til åstedet. I september 2000 tilstod han og forklarte at hans daværende bestekamerat, den to år eldre Viggo Kristiansen, var initiativtaker og hovedmann.
 • Ifølge Andersen ble han truet av Kristiansen til å være med på å begå handlingene mot småjentene. Denne forklaringen ble hovedbeviset til påtalemyndigheten.
 • Begge ble dømt til strenge fengselsstraffer. Kristiansen fikk 21 års forvaring, mens Andersen fikk 17 års fengsel i Kristiansand byrett, før Agder lagmannsrett skjerpet straffen til 19 år.
 • Andersen ble prøveløslatt i 2016 og har siden september 2019 vært en fri mann.
 • Kristiansen har hele veien nektet enhver befatning med saken. Han mener Andersen uriktig har snakket ham inn i saken, og har gjentatte ganger begjært saken gjenåpnet hos Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.
 • På det femte forsøket (fem begjæringer og to klagebehandlinger) fikk han gjennomslag. Det skjedde den 18. februar 2021, da et flertall i kommisjonen, bestående av tre mot to, besluttet at saken skulle gjenåpnes.
 • Sentralt for beslutningen var et DNA-bevis, som i retten ble presentert som en sikker bekreftelse på at det må ha vært to personer på åstedet. En rekke DNA-eksperter har i årene etter rettssakene konkludert med at DNA-beviset er for svakt til å konkludere med dette.
 • Ifølge flertallet i kommisjonen svekker de nye konklusjonene rundt DNA-beviset Andersens troverdighet, samtidig som de styrker mobilbeviset, som er det tredje store stridstemaet i saken.
 • Inngående og utgående trafikk fra Kristiansens mobiltelefon ble fanget opp av en basestasjon som ikke dekker åstedet. Kristiansens forsvarere mener dette gir ham alibi, og har omtalt mobilbeviset som et utelukkelsesbevis.
 • Etter gjenåpningen overførte Agder statsadvokatembeter saken til Oslo statsadvokatembeter, som siden har hatt oppgaven med å etterforske saken på nytt.
 • 1. juni 2021 ble Kristiansen løslatt fra forvaringsanstalten på Ila i Bærum, og bor nå hjemme hos sine foreldre i Kristiansand.
 • I den nye etterforskningen har politiet jobbet ut fra to hypoteser: At de to var sammen om drapene – eller at Andersen gjorde det alene.
 • Etterforskerne har blant annet gjort nye DNA-undersøkelser, som har avdekket nye funn av Andersen på seks steder på det eldste offeret, Sløgedal Paulsen, jenta han ble frikjent for å ha drept.
 • Det er, ifølge TV 2s opplysninger, ikke gjort tekniske funn som knytter Kristiansen til åstedet.
 • Høsten 2021 var begge inne til omfattende avhør på politihuset i Oslo. Her har Andersen blant annet blitt konfrontert med de nye DNA-funnene og har åpnet for at han kan ha hatt «blackout» under handlingene.
 • Når etterforskningen er ferdig skal statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg sende sin innstilling til Riksadvokaten, der de skal gjøre rede for hva de mener burde skje videre.
 • Enten vil de legge ned påstand om en ny full rettssak i Borgarting lagmannsrett, eller så vil de påstå at Kristiansen skal frifinnes.

Har blitt konfrontert

TV 2 er kjent med at minst én av de to påståtte fornærmede er avhørt av politiet i nyere tid.

Så sent som ved juletider ble Andersen selv konfrontert med de gamle overgrepsanklagene. Da nektet 41-åringen for å ha gjort det han er anklaget for, ifølge TV 2s opplysninger.

Heller ikke dette ønsker advokat Holden å kommentere.

Ifølge NRK ble politiet i Oslo, som har ansvaret for å etterforske den gjenåpnede Baneheia-saken, først kjent med anklagene mot Andersen i fjor høst.

Etter det TV 2 kjenner til, var ikke disse et tema i det tre dager lange avhøret Andersen gjennomførte på politihuset i Oslo i oktober.

TAUS: Jan Helge Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere sin klients avhør. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
TAUS: Jan Helge Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere sin klients avhør. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Statsadvokat Andreas Schei ønsker ikke å kommentere opplysningene i denne saken.

Står ved forklaringen sin

Fredag er det ett år siden Viggo Kristiansen (42) fikk gjenåpnet dommen på 21 års forvaring mot seg.

Det var forklaringen til Andersen, Kristiansens daværende kamerat, som fikk retten til å dømme Kristiansen som hovedmann i Baneheia-saken.

Andersen hevdet, og hevder fortsatt, at Kristiansen truet ham til å begå overgrep og å drepe en av jentene.

Selv ble Andersen funnet skyldig i et drap, et overgrep og for medvirkning til ytterligere et overgrep.

PÅ VEI HJEM: Viggo Kristiansen (42) ble hentet i Ila fengsel av faren Svein Kristiansen i fjor sommer. Siden har han vært en fri mann. På vei hjem til Kristiansand stoppet de på Cirkle K Nykirke og kjøpte pølse, brus og kaffe. Foto: Frode Sunde / TV 2
PÅ VEI HJEM: Viggo Kristiansen (42) ble hentet i Ila fengsel av faren Svein Kristiansen i fjor sommer. Siden har han vært en fri mann. På vei hjem til Kristiansand stoppet de på Cirkle K Nykirke og kjøpte pølse, brus og kaffe. Foto: Frode Sunde / TV 2

Etter gjenåpningen av saken ble Oslo politidistrikt ansvarlig for den nye etterforskningen. De har ikke funnet noen tekniske bevis for at Kristiansen, som har hevdet sin uskyld gjennom 21 år i fengsel, var på åstedet.

Flere interessante funn

Imidlertid har politiet gjort flere funn de betegner som interessante, ifølge TV 2s opplysninger. Det dreier seg blant annet om DNA-funn fra Andersen på begge jentene.

Disse mener politiet er forenlige med overgrep. Slik TV 2 forstår det, mener politiet også at Andersen trolig må ha hatt en mer aktiv rolle i ugjerningene enn han selv har forklart.

Konfrontert med dette i nye avhør har Andersen åpnet for å ha hatt hukommelsestap på sentrale tidspunkter under handlingen.

41-åringen har også endret forklaring knyttet til vask av drapsvåpenet.

Forsvareren hans har heller ikke tidligere ønsket å kommentere innholdet i avhør eller funn politiet har gjort.

Det er ventet at Baneheia-saken er ferdig etterforsket tidlig på våren i år. Til slutt er det opp til Riksadvokaten å avgjøre om det blir nye runder i retten eller ikke.