Anmelder kirken for svindel

Civita-nestleder Hallstein Bjercke mener Den norske kirke kan ha svindlet til seg opptil 500 millioner kroner. Han anmelder saken til Økokrim.

I forbindelse med høstens kirkevalg har det kommet fram at statskirken opererer med langt høyere medlemstall enn det den egentlig har. Blant dem som står oppført som medlem uten å være det, er Hallstein Bjercke.

Han anmelder nå kirken for svindel fordi han mener den kan ha mottatt mer støtte enn den er berettiget til.

– Selv om Den norske kirke ikke direkte mottar statsstøtte per medlem, så er dette tilfelle for alle andre tros- og livssynssamfunn, skriver Bjercke i en kommentar på nettstedet E24.

– Kirken mottar 800 kroner per år per medlem. Mistanken om grovt bedrageri består i at kirken kan ha mottatt en større del av den totale statsstøtten til tros- og livssynssamfunn enn den er berettiget til, skriver han.

Human-Etisk Forbund anslår at rundt 50.000 nordmenn står oppført som medlemmer i kirken uten å være det.

– Dersom anslaget på 50.000 personer er korrekt, kan altså kirken i denne perioden (1997 til nå) ha mottatt 500 millioner mer enn den skulle hatt. Disse pengene har den i så fall indirekte stjålet fra de andre tros- og livssynssamfunnene, hevder Bjercke.

Partiet Rødt har fra før bedt riksrevisjonen om å se på saken. I anmeldelsen ber Hallstein Bjercke Økokrim om å etterforske saken. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2