UENIGE: Justisminister Knut Storberget vil ha ny vurdering av sikkerhetssituasjonen i Somalia. Det liker ikke UNE.  (Foto: Cornelius Poppe/SCANPIX)
UENIGE: Justisminister Knut Storberget vil ha ny vurdering av sikkerhetssituasjonen i Somalia. Det liker ikke UNE. (Foto: Cornelius Poppe/SCANPIX)

Ankeåpning kan gi lovendring

Justisminister Knut Storberget (Ap) sier det må vurderes lovendringer etter at Høyesterett sier nei til ubegrunnet ankenekt.

Avgjørelsen i Høyesterett tirsdag gir tusenvis av straffedømte en mulighet til gjenåpning dersom de tidligere er blitt nektet ankebehandling uten begrunnelse.

Grense på 5 år

Saken kan da kreves gjenåpnet gjennom Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Høyesterett bestemte imidlertid at det bare er saker yngre enn fem år som omfattes av rettsavgjørelsen. I saker hvor den dømte fremdeles sitter i fengsel kan derimot denne begrensningen bli opphevet.

– Juridiske konsekvenser

Storberget sier i en e-post til NTB at avgjørelsen i Høyesterett både kan få juridiske og ressursmessige konsekvenser og at dette nå blir gjennomgått:

– Vi vil vurdere om dagens regelverk tar høyde for den situasjonen som har oppstått, om det kreves lovendringer og eventuelle ressursmessige konsekvenser av avgjørelsen. Justisdepartementet er i kontakt med de aktuelle aktørene i straffesakskjeden om eventuelle behov de har som følge av avgjørelsen, sier Storberget. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2