UNGE SLITER: En ny rapport fra Mental Helse viser at unge sliter i større og større grad. Foto: Shutterstock/NTB
UNGE SLITER: En ny rapport fra Mental Helse viser at unge sliter i større og større grad. Foto: Shutterstock/NTB
Mental Helse slår alarm:

Angst og depresjon blant barn og unge øker kraftig

En ny rapport om unges psykiske helse slår fast at mange unge ikke oppsøker hjelpen de trenger.

Nesten en av ti unge mellom 12 og 20 år har selvmordstanker, viser en dyster rapport fra organisasjonen Mental Helse.

Ifølge den ferske undersøkelsen, gruer hver femte elev seg til å gå på skolen og nesten hver tiende ungdom mangler noen å dele undervisningspausene med.

Flere av de unge mangler venner, noe generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund, sier er meget bekymringsverdig.

Spesielt at bare halvparten av de unge søker hjelp.

– Det kan være én av grunnene til at de ulike helsetjenestene innenfor for eksempel barn og ungdomspsykiatrien bygges ned. Det er lange ventetider, og for en ungdom som trenger hjelp her og nå, så holder det dårlig å måtte vente seks uker for å få noen å snakke med, sier Berg-Heggelund.

Tre av ti opplever mobbing i en aller annen form, med baksnakking og utestenging som de viktigste.

Figuren viser unge med dårlig psykisk helses støtteapparat Foto: Mental Helse
Figuren viser unge med dårlig psykisk helses støtteapparat Foto: Mental Helse

Har få eller ingen venner

«I løpet av et år melder hver femte ungdom om svært eller ganske dårlig psykisk helse, og mer enn hver fjerde bekrefter å ha kjent på angst- eller depresjonssymptomer», står det i rapporten.

Det er særlig tre ting som topper listen over unges bekymringer.

  • Utdanning og studier
  • Vennskap
  • Krig og uro i verden.

Se hele listen lenger nede i saken.

– Vi ser i tillegg at selvmordstanker er noe som flere har, og vi ser at de er ganske bekymret for fremtiden. De er unge og har mange bekymringer for hvordan livet deres vil se ut når de blir eldre, sier generalsekretæren.

Unge bruker mye tid på sosiale medier

Sosiale medier trekkes frem som potensielle bidragsytere i de nedslående resultatene, og særlig Snapchat da det brukes av veldig mange unge.

– Det er med på å bidra til en større opplevelse av ensomhet, for det er et sosialt medium som ungdommer bruker til å legge ut at de er på fest og henger med venner, og dersom en da ikke en del av det fellesskapet så blir ensomhetsfølelsen enda større.

– Det å stå på utsiden blir mye synligere uansett når på døgnet det er, legger Berg-Heggelund til.

Utvalgte resultater fra rapporten

Bekymringer:

- Skoler og studier topper listen over bekymringer (56 prosent bekymrer seg veldig for dette)

- Vennskap kommer på andre plass (38 prosent bekymrer seg veldig)

- Krig og uro i verden er på tredje plass. Her er hele 39 prosent av gruppen 12-14 år bekymret

- Forventningspress kommer som nummer fire, med 32 prosent

- 31 prosent av de unge er bekymret over eget stressnivå

- 29 prosent av de unge er bekymret for egen psykiske helse

- Hele 28 prosent er redd for å ikke få jobben de ønsker seg

Fravær og årsaker:

- 1 av 10 er ofte borte fra skolen

- Hyppigste fraværsårsak er søvnproblemer (41 prosent)

- Etterfulgt av skolelei (36 prosent) og mistrivsel sosialt (29)

Sosialisering:

- 1 av 5 har ingen eller få venner

- 1 av 10 har ingen å være sammen med i friminuttet

- 1 av 5 gruer seg til å gå på skolen/lærestedet

- Nesten 1 av 3 trives ikke med det sosiale på skolen

- 1 av 4 har opplevd netthets

Få oppsøker hjelp:

- 16 prosent svarer at de har svært dårlig (3%) og ganske dårlig (13%) psykisk helse

- Blant disse er det 46 prosent (nesten halvparten) som ikke søker hjelp

- 1 av 10 (8%) har hatt tanker om å ta sitt eget liv det siste året

Sosiale medier og influensere:

- Snapchat (85 prosent) og TikTok (72 prosent) er mest brukte sosiale medier

- 1 av 3 har ikke tillit til influenserne de følger

- 45 prosent er helt eller litt uenige i at påvirkere gjør hverdagen bedre

- 1 av 5 opplever influensernes påvirkning som press (men 56 prosent er også uenig)

- 1 av 4 sluttet å følge en influenser på grunn av negativ påvirkning

- 1 av 4 opplever påvirkningen fra influensere som positivt (jenter i litt større grad enn gutter)

- Flere av de eldste har lagt merke til at det deles mer om psykisk helse blant påvirkere

- Unge bruker Snapchat til sosialisering og TikTok for å lære

Fremtidsoptimisme:

50 prosent tror de vil få det bedre enn de har det i dag, innen de neste 12 månedene.

God investering

Den to år lange pandemien i verden har også hatt en dårlig effekt på barn og unges mentale helse, ifølge organisasjonen.

– Vi vet at særlig ungdommene var de som var hardest rammet, både fordi de var på hjemmeskole over en lang periode hvor de mistet de naturlig sosiale settingene – og det kan ha bidratt til at det kan ha vært vanskeligere for flere å få seg venner, sier Berg-Heggelund.

Mental Helse beskriver resultatene som vonde, og påpeker viktigheten av at det innføres lavterskeltilbud til barn og unge rundt omkring i hele Norge - på ungdommenes premisser.

Nå håper organisasjonen å få komme inn i klasserommene, og ønsker å tilby skoleprogrammer innen psykisk helse.

– Vi må legge til rette for tiltak som faktisk virker, sier Berg-Heggelund.

– Det finnes ingen bedre investering enn å investere i barn og ungdom, legger generalsekretæren til.

Fakta om studien:

Dette er en studie gjennomført av Opinion, på oppdrag fra Mental Helse, med hensikt å kartlegge utfordringene rundt ungdom og psykisk helse.

De har gjennomført studien dels ved hjelp av en kvantitativ survey og dels ved hjelp av dybdeintervjuer blant ungdom og unge voksne i alderen 12 til 20 år.

Totalt har 1005 unge fra hele landet svart på den kvantitative undersøkelsen. Det er blitt kartlagt psykisk helse som fenomen, og undersøkt rollen til internett, sosiale medier, skolesituasjonen og forhold til støtteapparatet.

Resultatene bekrefter at omfanget av psykisk uhelse er stort.

Kilde: Rapport Mental Helse.