Kunstig intelligens:

Andreas gruet seg til ventetiden – ble overrasket

Andreas Kristiansen bekymret seg for brudd i foten. Svaret fikk han på to minutter. Innen to år vil langt flere få hjelp av kunstig intelligens, lover sykehustopp.

SYKEHUSBESØK: Andreas Kristiansen får hjelp av en radiograf ved Bærum sykehus for å finne ut hvor alvorlig skaden han har pådratt seg er. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2
SYKEHUSBESØK: Andreas Kristiansen får hjelp av en radiograf ved Bærum sykehus for å finne ut hvor alvorlig skaden han har pådratt seg er. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Det var nok en typisk klønete hendelse.

Andreas Kristiansen fra Bærum var uheldig og pådro seg et overtråkk i foten etter et fall.

Med to krykker støttende under armen, blir han tatt imot av radiografen ved Bærum sykehus.

FØRST UT: Bærum sykehus er første i landet som tok i bruk kunstig intelligens for å tolke røntgenbilder. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
FØRST UT: Bærum sykehus er første i landet som tok i bruk kunstig intelligens for å tolke røntgenbilder. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Fastlegen sendte Kristiansen rett til sykehuset for å avklare om det er brudd i foten eller ikke.

– Jeg ble umiddelbar positiv da jeg fikk høre om de nye metodene hos sykehuset, sier han til TV 2, rett før han legger seg på sengen der røntgen skal utføres.

Blir kvalitetssikret

Ved Bærum sykehus har de denne høsten tatt i bruk kunstig intelligens (KI) i analysen av røntgenbilder. Slik får pasienten vite med én gang om det er brudd eller ikke.

– Det tar rundt to minutter fra vi avslutter undersøkelsen til analysen ligger klar, som betyr at pasientene ikke trenger å vente så lenge som de gjorde tidligere, sier radiograf Kristine Borge.

Dette gjør også at hun ikke lenger er like avhengige av radiologer i denne prosessen, som sparer sykehuset for ressurser.

Dagen etter analysen kvalitetssikrer legen analysen av røntgenbildet, for å være helt sikker på at teknologien har gitt et riktig svar.

Sykehuset har sett så god effekt av bruken av KI, at nå rulles det ut til andre avdelinger i stor fart.

SJEKK: I løpet av seks uker har avdelingen tatt røntgen av 1330 pasienter. 40 prosent ble sendt hjem med en gang, sier radiograf Kristine Borge. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
SJEKK: I løpet av seks uker har avdelingen tatt røntgen av 1330 pasienter. 40 prosent ble sendt hjem med en gang, sier radiograf Kristine Borge. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Forskning viser resultater

Lege og forfatter Ishita Barua er aktuell med bok om hvordan KI redder liv.

– Vi har allerede tatt i bruk teknologien ved norske sykehus som gjør at vi kan raskere kan sette i gang med behandling, sier hun til TV 2.

Barua forteller at mange av de oppgavene helsepersonell gjør i dag, vil kunne utføres bedre ved bruk av KI-verktøy.

Ishita Barua
ØKT BRUKT: Lege Ishita Barua sier vi i Norge har god datatilgang, derfor kan disse brukes til å utvikle ulike verktøyer i både behandlinger og analyser. Foto: Anna-Julia Granberg

Legen viser til studier som sier at denne teknologien har gitt gode resultater.

En svensk studie viste blant annet at ved hjelp av KI fant de 20 prosent flere brystkrefttilfeller.

Hvert år innlegges cirka 10.000 pasienter på norske sykehus med blodforgiftning (sepsis), som har en dødelighet på rundt 20 prosent i Norge.

– Den største utfordringen er å fange opp sepsis i tide, for symptomene kan være diffuse, og tilstanden kan raskt utvikle seg.

En studie fra USA viste at KI-modellen som blir brukt til å identifisere blodforgiftning reduserte dødsfall med 20 prosent.

– Denne maskinlæringsmodellen gjorde at legene kunne prioritere å hjelpe pasientene med risiko for å utvikle sepsis, slik at de fikk raskere antibiotikabehandling og dermed kunne unngå dødsfall.

Derfor mener hun at KI redder liv.

Utvikler nye medisiner

Ifølge Barua kan KI også brukes til å utvikle nye medisiner.

I løpet av de siste 35 årene har man bare klart å utvikle én ny type antibiotika.

– På grunn av overforbruk av antibiotika de siste tiårene, har vi fått mer motstandsdyktige bakterier. Det er et mareritt.

Hun sier at antibiotikaresistens er en av de største utfordringene helsevesenet står overfor i dag, og mener KI bidrar til å løse dette.

– De siste tre årene har KI hjulpet oss med å oppdage to nye antibiotika som vi kanskje ikke ville oppdaget, og sannsynligvis ikke like raskt med tradisjonelle metoder.

– FRYKT IKKE: Beskjeden i lunsjrommet på sykehuset er klar: KI vil aldri kunne erstatte deg, Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
– FRYKT IKKE: Beskjeden i lunsjrommet på sykehuset er klar: KI vil aldri kunne erstatte deg, Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mener KI effektiviserer helsevesenet

I tillegg til å behandle pasienter, kan også KI bidra til økt effektivisering.

– Dette vil revolusjonere helsevesenet. Økt effektivitet i administrasjon kan både frigi tid til annet arbeid, men også ta ned lønnskostnadene, sier professor i innovasjon Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole.

Selv om han er positiv til effektivisering, ser han også noen utfordringer med KI.

– Profesjonskampen mellom leger og sykepleiere kan blusse opp ved at sykepleierne «spiser» seg innpå legenes domene og at legene må utvide sin rolle til andre oppgaver enn i dag.

Andreassen sier også at jakten på kostnadsreduksjon kan lede til oppsigelser, fordi KI kan gjøre jobben minst like godt og ofte bedre.

Ifølge prosessoren er én ting sikkert:

– Vi vil ikke evne å løse eldrebølgen rent helsemessig dersom vi ikke tenker vesentlig nytt. Slik sett kan KI gi oss et mer produktivt helsevesen av høyere medisinsk kvalitet, sier Andreassen.

ANNERLEDES: Radiograf Kristine Borge sier hun ikke frykter for jobben sin. – Med KI er jobbhverdagen min endret, sier hun. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
ANNERLEDES: Radiograf Kristine Borge sier hun ikke frykter for jobben sin. – Med KI er jobbhverdagen min endret, sier hun. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Flere pasienter vil få nytte

I løpet av seks uker har Bærum sykehus tatt røntgen av 1330 pasienter. 40 prosent ble sendt hjem med en gang.

Sykehuset var først til å ta teknologien i bruk. Nå rulles metoden også ut hos flere andre avdelinger ved Vestre Viken helseforetak, som Kongsberg, Ringerike og Drammen.

Nis Johannsen, fagsjef for digital innovasjon ved Helse Sør-Øst, anslår at KI for bildediagnostikk vil være på plass hos alle sykehusene i regionen innen to år.

EFFEKTIV BRUK: Nis Johannsen sier behovet for bildediagnostikk har bare økt for hvert eneste år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
EFFEKTIV BRUK: Nis Johannsen sier behovet for bildediagnostikk har bare økt for hvert eneste år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han mener dette vil gi store gevinster for sykehusene i fremtiden.

– Vi ser behovet for KI i denne type bildeundersøkelser. Alternativet vil være merarbeid for helsepersonell, sier han.

– Med KI vil helsepersonell kunne bruke tiden til det som gir mest verdi, som pasientene med størst behov.

Også ved Oslo universitetssykehus brukes KI i behandlinger, spesielt gjelder dette ved diagnostikk på kreft.

Overrasket over ventetiden

Tilbake i røntgenrommet er Andreas Kristiansen ferdig med undersøkelsen. I løpet av to minutter fikk han svaret han håpet på: Det var ikke brudd.

– Jeg var hos fastlegen klokken 14 på Fornebu, nå er klokken 15.15 og jeg har allerede fått svar. Det er utrolig imponerende.

BLID: Med kortere ventetid, blir også pasientene fornøyde, sier sykehuset. Det bekrefter Andreas Kristiansen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
BLID: Med kortere ventetid, blir også pasientene fornøyde, sier sykehuset. Det bekrefter Andreas Kristiansen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han synes metoden ved Bærum sykehus er fornuftig bruk av teknologien.

– Jeg trodde dette skulle bli en lang dag med venting. Men dette er den raskeste turen jeg har hatt innom et sykehus noen gang.