PÅ ÅSTEDET: Jan Helge Andersen (39), her under en rekonstruksjon i Baneheia i i april 2001, har flere ganger endret forklaring om hva som skjedde på åstedet. Foto: Politiet
PÅ ÅSTEDET: Jan Helge Andersen (39), her under en rekonstruksjon i Baneheia i i april 2001, har flere ganger endret forklaring om hva som skjedde på åstedet. Foto: Politiet

Andersen sjokkert over anklage om voldtekt før Baneheia-drapene

Ni år etter at Jan Helge Andersen (41) ble pågrepet for drap og overgrep i Baneheia i 2000, mottok politiet en voldtektsanmeldelse. I nye avhør mener Andersen at fornærmede kan ha blitt presset til å anmelde.

Voldtektsanklagen, som ble henlagt av Agder politidistrikt, har de siste månedene blitt sentral for den nye etterforskningen av Baneheia-saken.

Kvinnen som anmeldte ham 6. mars 2009, mente seg utsatt for en fullbyrdet voldtekt en gang før drapene i Baneheia.

Årsaken til at saken ble henlagt, var at Agder-politiet mente at det påståtte overgrepet uansett måtte ha skjedd før han ble 15 år gammel, altså at han var under kriminell lavalder. Kvinnen er yngre enn Andersen.

Fant anmeldelse i september

Andersen ble sammen med sin daværende kamerat Viggo Kristiansen (43) dømt for drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia 19. mai 2000.

Kristiansen ble av påtalemyndigheten og retten utpekt som hovedmann. Han ble idømt 21 års forvaring, mens Andersen ble frikjent for ett av drapene og dømt til 19 års fengsel.

For et år siden ble saken mot Kristiansen imidlertid gjenåpnet.

Siden har saken vært etterforsket av Oslo politidistrikt, som fikk saken oversendt fra Agder-politiet. I forrige uke ble det imidlertid kjent at ikke alle relevante dokumenter ble overlevert mellom politidistriktene.

Først 14. september i fjor ble Oslo-politiet oppmerksomme på voldtektsanmeldelsen fra 2009.

Anmeldelsen står i sterk kontrast til Agder-politiets uttalelser i forbindelse med gjenåpningen, der de skriver:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig».

Husker få detaljer

TV 2 er kjent med at Oslo-politiet, da de ble oppmerksomme på anmeldelsen, kalte inn kvinnen som anmeldte Andersen, til avhør.

Også Andersen og minst to andre personer som politiet mener er relevante vitner, har blitt spurt ut om den påståtte voldtekten.

ETTERFORSKER: Oslo politidistrikt har satt erfarne drapsetterforskere på den mye omtalte Baneheia-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2
ETTERFORSKER: Oslo politidistrikt har satt erfarne drapsetterforskere på den mye omtalte Baneheia-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Av avhørene fremgår det at politiet mener det er viktig å få klarhet i omstendighetene rundt overgrepsanklagen – også sett opp mot hva som skjedde i Baneheia.

Blant årsakene til at Kristiansen ble utpekt som hovedmann, var nemlig hans historikk med tidligere overgrep mot barn. Andersen, på sin side, ble aldri påstått å ha begått seksuelle lovbrudd tidligere.

Under avhøret i november i fjor sier Andersen at han husker han ble sjokkert da han fikk høre om anklagene. Nå, mer enn ti år senere, husker han få detaljer fra saken. Han gir uttrykk for at han ikke får det til å stemme.

Kvinnen: Kunne vært meg

Andersen husker heller ikke hva han selv forklarte da politiet avhørte ham i 2009.

Kvinnen og Andersen kjente hverandre da overgrepet ifølge anmeldelsen skjedde. Andersen mener i dag at hun kan ha blitt presset til å anmelde ham.

POPULÆRT OMRÅDE: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) badet ved sørenden av 3. stampe i Baneheia før de ble drept. Foto: Terje Frøyland
POPULÆRT OMRÅDE: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) badet ved sørenden av 3. stampe i Baneheia før de ble drept. Foto: Terje Frøyland

Da kvinnen ble avhørt i forbindelse med anmeldelsen i 2009, sa hun at hun, i lys av drapene i Baneheia, tenker at det like gjerne kunne vært hun selv som ble voldtatt og drept.

– Han fastholder at denne anklagen mot ham ikke er riktig, skriver Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, til TV 2.

– På grunn av min taushetsplikt har jeg dessverre ikke anledning til å gå nærmere inn på sakens faktiske sider, og må derfor avstå fra å gi ytterligere kommentarer.

Spørsmål om årstall

Etter det TV 2 forstår, er Oslo-politiet også opptatt av å få klarhet i når det påståtte overgrepet skal ha skjedd.

Et sentralt vitne som politiet tillegger vekt, har forklart at hendelsen som førte til anmeldelsen, må ha skjedd i 1997.

Vitnet begrunner dette med flere konkrete hendelser, deriblant et dødsfall, som vedkommende mener skjedde i samme tidsrom som den påståtte voldtekten.

Det aktuelle vitnet mener imidlertid ikke det kan stemme at Andersen voldtok kvinnen, som altså var et barn på tidspunktet.

Selv har den fornærmede kvinnen ikke overfor politiet tidfestet det påståtte overgrepet til 1997.

Årsaken til at Oslo politidistrikt er svært opptatt av dette i dag, er at Agder-politiet ikke nødvendigvis gjorde rett i å henlegge saken dersom det forelå opplysninger om at Andersen var over kriminell lavalder.

AKTOR: Andreas Schei er en av to statsadvokater med ansvar for Baneheia-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB
AKTOR: Andreas Schei er en av to statsadvokater med ansvar for Baneheia-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB

Statsadvokat Andreas Schei ønsker ikke å kommentere opplysningene som fremgår i denne saken. Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, sier at han ikke ønsker å kommentere innhold i avhør på nåværende tidspunkt.

Andersen: «Helt borte»

I høst fikk politiet også svar på nye DNA-undersøkelser. Andersens DNA ble funnet seks steder på Lena Sløgedal Paulsen.

Politiet mener funnene kan være forenlige med overgrep. Tidligere har Andersen forklart at han kun forgrep seg på én av jentene.

I avhør åpner Andersen for at han kan ha fått et hukommelsestap. Andersen sier også at dersom han har begått overgrep mot begge jentene, så er det ene «helt borte», ifølge TV 2s opplysninger.

Når etterforskningen er ferdig, skal statsadvokaten skrive en innstilling til Riksadvokaten, som avgjør hvordan saken videre skal behandles.

Påtalemyndigheten har tre alternativer:

  • Å ta ut en ny tiltale mot Kristiansen, for så å gjennomføre en ny hovedforhandling i Borgarting lagmannsrett.
  • Å be om at Kristiansen frifinnes, som igjen vil føre til en kort behandling i lagmannsretten.
  • Å be om at Kristiansen frifinnes, og samtidig straffeforfølge Andersen for drap og/eller overgrep mot begge jentene, som potensielt kan skjerpe den 19 år lange fengselsstraffen han har sonet ferdig.

Det er ventet en beslutning fra påtalemyndigheten før sommeren.