AVHØRSROMMET: Det var daværende politiavdelingssjef Geir Olaf Hansen (t.h.) som avhørte Jan Helge Andersen da han ble pågrepet i september 2000. Foto: Privat / NTB
AVHØRSROMMET: Det var daværende politiavdelingssjef Geir Olaf Hansen (t.h.) som avhørte Jan Helge Andersen da han ble pågrepet i september 2000. Foto: Privat / NTB
BANEHEIA:

Andersen mener polititopp ville beskytte eget rykte

Baneheia-dømte Jan Helge Andersen (41) tror at politiavdelingssjef Geir Hansen forsøkte å «beskytte sitt eget rykte litt» da han kontaktet Andersen for halvannet år siden.

Det ga Andersen uttrykk for i avhør med Oslo-politiet 20. juni i år.

Der ble han forelagt et lydopptak fra en telefonsamtale mellom de to. I forrige uke kunne TV 2 gjengi innholdet i samtalen mellom Andersen og Hansen, som fant sted 8. februar i fjor.

Hansen er tidligere politiavdelingssjef i Agder politidistrikt. Det var han som avhørte Andersen etter pågripelsen i september 2000, da Andersen tilsto å ha vært med på drapene i Baneheia.

Andersen trakk seg

Oslo politidistrikt, som overtok etterforskningen av Baneheia-saken etter at den ble gjenåpnet for halvannet år siden, fant lydopptaket da de ransaket hjemme hos Andersen tidligere i år.

I juni valgte politiet å spille av en del av samtalen under et avhør med Andersen.

PÅ VEI HJEM: Her er Jan Helge Andersen (41) på vei hjem fra avhøret på politihuset i Oslo der han ble konfrontert med lydopptaket av telefonsamtalen. Foto: Frode Sunde / TV 2
PÅ VEI HJEM: Her er Jan Helge Andersen (41) på vei hjem fra avhøret på politihuset i Oslo der han ble konfrontert med lydopptaket av telefonsamtalen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tidligere Dagbladet-journalist Eivind Pedersen, som gjennom hele prosessen har vært tett på Viggo Kristiansen (43) og hans støttespillere, gir til høsten ut boka «I skyggen av Viggo».

Der fremkommer det at Andersen fikk flere spørsmål om telefonsamtalen med Hansen i avhøret med Oslo-politiet i juni.

TV 2 har fått denne informasjonen bekreftet.

Telefonsamtalen fant sted ti dager før Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker besluttet å gjenåpne saken til Kristiansen.

HER ER ET UTDRAG FRA SAMTALEN

(...)

GEIR HANSEN: For det at jeg tar tenkt som så at jeg har jo ikke tatt til motmæle nå på over ti år, på grunn av dette. Men jeg tenker nå at tida er egentlig inne, eh nå kommer jo dette vedtaket om et par uker til.

JAN HELGE ANDERSEN: Det kommer om ti dager tror jeg.

GEIR HANSEN: Ja ti dager til, og da er egentlig tida inne for å kunne si noe. Jeg har sendt et skriv til N.N. (NRK-journalist) hvor jeg redegjør litt for, kan du si omstendighetene omkring det første avhøret. For det er jo det som blir, først og fremst blir, da ment at det at det bryter jeg alle Riksadvokatens regler og, og at jeg bruker dette offer, sånn at det blir lettere for deg å minimalisere dine gjerninger, også masse sånne ting. Eh, men jeg forklarer litt om hvorfor det ble som det ble. Så det har han fått, og så har jeg skjønt at han skal lage et oppsett hvor han stiller spørsmål og så bruker han en del av det jeg har levert til han, og setter det inn i slags setting da, ei skriftlig setting. Og så gjør han vel det samme med deg, på ulike spørsmål som han har stilt til deg, og så svarer du. Sånn at det blir, kan du si, en besvarelse med meg og deg mer eller mindre i samme, i samme saken på en måte.

JAN HELGE ANDERSEN: Ja, altså, ja. For jeg, jeg er egentlig veldig enig med det der. For i å forklare det ordentlig så viser vi liksom at det, sånn dere beskriver også er litt feil.

GEIR HANSEN: Ja, altså grunnen, altså grunnen til at det.

JAN HELGE ANDERSEN: Og at det kommer ut litt ordentlig.

GEIR HANSEN: Ja.

JAN HELGE ANDERSEN: Som ikke det er vært gjort før.

GEIR HANSEN: Ja. Nå så jeg nå at de nå ikke har nevnt dette med forsvarer, det har de jo og snakket om tidligere om at jeg burde venta på forsvarer. Men det var jo i orden for deg at vi snakka om saken allikevel, selv om forsvarer var på vei. Så det [utydelig] har ikke jeg noen problemer med egentlig, men de bruker alt for det det er verdt.

JAN HELGE ANDERSEN: Ja.

GEIR HANSEN: Eh, også også, grunnen til at når du ikke tilsto der, så tenkte jeg at han må jo vite at at dette vil han på en måte bli stilt til ansvar for selv.

JAN HELGE ANDERSEN: Mm.

GEIR HANSEN: Tenkte hva er det som holder, holder han tilbake. Og så vet jeg jo det at når det er andre implisert, så er det kanskje vanskeligere da å komme med en innrømmelse.

JAN HELGE ANDERSEN: [utydelig]

GEIR HANSEN: Ikke sant. Og så visste jeg også hva alle vitnene hadde sagt. Ikke alle vitnene, men mange vitner i Egs-området, som hadde forklart seg om du og Viggos forhold. Det var nærmest bare dere to som gikk sammen, eh, mer eller mindre hver dag. Og det var jo et veldig sånn sjefsforhold Viggo hadde, han som bestemte det meste, han som leda an, førte det meste, og var liksom den derre ekle typen. Mens du er beskrevet som den beskjedne, litt underdanige typen, og så videre sånn og. Og, og, vi visste jo at det måtte ha vært to oppe det åstedet.

JAN HELGE ANDERSEN: Ja.

GEIR HANSEN: At de måtte være to. Altså, det var vi ikke i tvil om, og og. Og med den bakgrunnen da, at det forholdet mellom dere, så mener jeg faktisk ikke at det var rart å spørre om du og kunne vært et slags offer, i den forstand at det kunne vært Viggo da som førte an.

JAN HELGE ANDERSEN: [utydelig]

GEIR HANSEN: Så derfor, så derfor står jeg fullt og helt inne for at jeg, at jeg gjorde det på den måten.

JAN HELGE ANDERSEN: Ja, nei, for jeg husker at det ble sagt at når du hadde sagt det så fikk jeg noe å tenke på.

GEIR HANSEN: Ja, men altså det kunne jeg se på deg. For det at det og det, akkurat den egenrapporten jeg skrev dagen etterpå. Jeg burde kanskje ha skrevet noe mer i den. At det ikke bare at fikk du noe å tenke på, men også at jeg traff et ømt punkt. For du holdt nesten på å ta til tårene. [utydelig] det glemmer jeg ikke. Det noe som jeg så at det traff for å si det sånn.

JAN HELGE ANDERSEN: [utydelig]

GEIR HANSEN: Når jeg spurte om dette. Og kort etter så så erkjente du jo hva som hadde skjedd.

JAN HELGE ANDERSEN: Ja.

Hansen og Andersen er i samtalen tydelig enige om å stille til et intervju med NRK. Noe intervju ble det likevel aldri.

I avhøret med Oslo-politiet forteller Andersen at det var han som trakk seg fra intervjuet. Årsaken var primært at Kristiansen fikk sin sak gjenåpnet.

Ikke mer kontakt

Av samtalen fremgår det at formålet med det planlagte intervjuet var å ta til motmæle mot det både Andersen og Hansen mente var en skjev fremstilling av saken i pressen.

ETTERFORSKER ENNÅ: I halvannet år har Oslo politidistrikt etterforsket den gjenåpnede Baneheia-saken. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
ETTERFORSKER ENNÅ: I halvannet år har Oslo politidistrikt etterforsket den gjenåpnede Baneheia-saken. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Andersen forteller at han tror Hansen har følt at han trenger Andersen «med på lasset» når han skal ta bladet fra munnen i offentligheten.

Han antar at Hansens hensikt, i tillegg til å rette opp den skjeve fremstillingen av saken, var å beskytte sitt eget rykte.

Andersen tror ikke at de to har hatt kontakt i etterkant av telefonsamtalen 8. februar i fjor.

Spurte om 2000-avhør

Da Hansen avhørte Andersen etter pågripelsen i september 2000, tilsto Andersen deler av handlingene.

Avhøret har imidlertid blitt kritisert, blant annet fordi Hansen spurte om Andersen selv kunne være «et slags offer i saken».

Kritikerne har derfor ment at politiet la til rette for at Andersen skulle trekke Kristiansen inn i saken.

AVHØRSLEDER: Tidligere politiavdelingssjef Geir Olaf Hansen, her avbildet i 2000, har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser den siste uka. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
AVHØRSLEDER: Tidligere politiavdelingssjef Geir Olaf Hansen, her avbildet i 2000, har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser den siste uka. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

I telefonsamtalen fra februar i fjor er det Hansen som prater mesteparten av tiden, mens Andersen stort sett svarer «ja» og «mhm» når de to snakker om avhørene i år 2000.

Avhøret som Hansen gjorde med Andersen, ble ikke tatt opp på lyd eller bilde. I avhør med Oslo-politiet i juni får Andersen spørsmål om det også var slik i avhøret at Hansen snakket mest av de to.

Det avfeier Andersen, som mener det var stikk motsatt den gangen.

Politiet etterforskes

TV 2 har den siste uka forsøkt gjentatte ganger å få en kommentar fra Hansen om telefonsamtalen med Andersen. Han har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke statsadvokat Andreas Schei eller Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin.

Det er ventet at statsadvokaten i løpet av kort tid vil sende sin innstilling til Riksadvokaten, som skal avgjøre om det blir en ny rettssak mot Kristiansen, eller om han skal frifinnes for drapene og overgrepene som han har sonet 21 år i fengsel for.

I forrige uke ble det kjent at Spesialenheten for politisaker skal etterforske om en eller flere i Agder politidistrikt har begått tjenestefeil i sin håndtering av Baneheia-saken.