KUTTES I GODER: Det anbefales å stramme kraftig inn på fordelene som stortingsrepresentantene får. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2
KUTTES I GODER: Det anbefales å stramme kraftig inn på fordelene som stortingsrepresentantene får. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2
Pendlerbolig-rapport:

Anbefaler kraftige innstramninger

Utvalget, som går gjennom reglene for pendlerboligordningen for stortingsrepresentantene, foreslår en rekke innstramninger i de økonomiske godene.

Stortingets presidentskap besluttet i september at det skal foretas en ekstern gjennomgang av reglene for ordningen med pendlerboliger for stortingsrepresentanter.

Formålet med gjennomgangen er å sikre at regelverket er mest mulig i samsvar med intensjonen bak ordningen.

Mandag kom utvalget med en delrapport, hvor de foreslår flere konkrete innstramninger.

Strammer inn på feriepenger

I rapporten står det blant annet at retten til pendlerbolig ikke lenger bør knyttes til stortingsrepresentanters folkeregistrerte adresse, men isteden faktisk bosted.

Utvalget foreslår også å avvikle ordningen med opptjening av feriepenger siste år på Stortinget.

STRAMMER INN: Leder for utvalget, Therese Johnsen, foreslår å avvikle ordningen med opptjening av feriepenger siste år på Stortinget. Foto: Vidar Ruud/ NTB
STRAMMER INN: Leder for utvalget, Therese Johnsen, foreslår å avvikle ordningen med opptjening av feriepenger siste år på Stortinget. Foto: Vidar Ruud/ NTB

«Utbetaling av både godtgjørelse og tidligere opptjente feriepenger det første året som stortingsrepresentant kan fremstå som en dobbel utbetaling, og dermed virke urimelig», står det å lese i rapporten.

I tillegg vil utvalget vurdere om stortingsrepresentanter bør dekke mer av bokostnadene selv. De foreslår også å avvikle ordningen for pendlerdiett.

Utvalget vil også ta opp hele etterlønnsordningen til vurdering.

I rapporten står det også at utvalget vil se på om ordningen skal videreføres og hvilket ytelsesnivå dette vil være. I tillegg vil de vurdere om ordningen skal differensieres med ansiennitet.

– Viktig at ordningen har legitimitet

Stortingspresident Masud Gharahkhani har akkurat fått rapporten selv, men er så langt fornøyd med det han leser.

– Det som var viktig for meg, og hele presidentskapet, er at det var et eksternt utvalg, og ikke oss selv, som gikk gjennom alle ordningene til stortingsrepresentantene, sier Gharahkhani.

Stortingspresident Masud Gharahkhani er glad det er et uavhengig utvalg som gransker gjennomgang av reglene for pendlerboligordningen. Foto: Aage Aune / TV 2
Stortingspresident Masud Gharahkhani er glad det er et uavhengig utvalg som gransker gjennomgang av reglene for pendlerboligordningen. Foto: Aage Aune / TV 2

Det han syns er ekstra bra er i første delrapport er at utvalget er opptatt av ombudsrollen.

– Det er viktig at uavhengig av hvor du bor og hvilken bakgrunn du har, skal ha mulighet kan være stortingsrepresentant, sier Gharahkhani.

Men han er også tydelig på at det er viktig at ordningen har legitimitet.

– Altså hvordan det er i samfunnet elles og at det skal ha en betydning for å gjøre rollen sin som stortingsrepresentant. Dersom det ikke har betydning, bør det fjernes. Som for eksempel fjerning av feriepenger for de som går ut av Stortinget, sier Gharahkhani som mener åpenheten om ordningen og kontrollen ikke har vært god nok.

Den endelige rapporten skal være klar innen 31. januar 2023.

Leder for utvalget, Therese Johnsen, som har bakgrunn fra blant annet Riksrevisjonen, sier at dette er en fullstendig og uavhengig gjennomgang av både gjeldende regler, retningslinjer og praksis.

– Oppdraget vi har påtatt oss blir viktig for å få ryddet opp og sikre et solid og godt regelverk som er tydelig og som har gode kontrollmekanismer. Tillit er viktig, men kontroll er nødvendig for god praksis av regelverk, sier Johnsen.

Skandalen

I fjor høst ble det avslørt at flere politikere hadde fått gratis stortingsleilighet, i strid med reglene.

Pendlerbolig-saken tok for alvor fyr etter Adresseavisens avsløringer om stortingspresident Eva Kristin Hansen.

I tre år fikk hun gratis pendlerbolig fra Stortinget selv om hun eide bolig i nærheten av Oslo.

I tillegg Stortingets eksterne gjennomgang av reglene igangsatte også politiet etterforskning av komplekset. Etter at politiet opprettet etterforskning av saken gikk Hansen av.