KNUSENDE SEIER MOT PASIENTSKADEORDNING:

Alvorlig skadd i hesteulykke – nå har Maren (21) vunnet sju års kamp

Etter syv års kamp vant Maren Auve endelig frem. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mente lenge at Maren ikke skulle få erstatning etter to grove sykehustabber som har gjort henne delvis invalid.

Maren Aure (21) ble utsatt for to alvorlige sykehustabber ved St. Olavs hospital i Trondheim etter at hun som niåring ble innlagt i forbindelse med et stygt fall fra hesteryggen.

Sykehuset overså en hodeskade på CT-bildene av Maren. St. Olavs hospital rotet også bort henvisningen til rehabiliteringssenteret som skulle de vurdere oppfølging av Maren.

Full seier

TV 2 har fulgt Maren sin kamp for å få erstatning. Først nå - etter syv år - vant hun frem.

– Det kjennes deilig og jeg er glad for at jeg kan konsentrere meg om å fortsette livet og skal selvsagt feire dette, smiler Maren.

Hun er tilkjent drøyt 700 tusen kroner i erstatning etter å ha blitt utsatt for feil og behandlingssvikt i helsevesenet.

– Det har vært veldig frustrerende å bli møtt med en slik avvisende holdning og du føler at du har veldig lite å stille opp med mot et sånt system. Jeg håper politikerne tar tak i dette og sørger for å gjennom rutiner og praksis, sier Per Allan Auve som har støtter datteren hele veien.

VANT FREM: Maren Aure og faren Per Allan Aure har kjempet i syv år for å vinne frem. Nå har Maren fått etterstatning etter sykehustabber. Foto: Robert Reinlund / TV 2
VANT FREM: Maren Aure og faren Per Allan Aure har kjempet i syv år for å vinne frem. Nå har Maren fått etterstatning etter sykehustabber. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Nektet erstatning

Sykehuset beklaget feilen og det ble fastslått at Maren hadde rett på erstatning, men både Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og klageinstansen Pasientklagenemnda, valgte å avslå kravet om erstatning.

FEILBEHANDLET: St. Olavs hospital erkjente at det ble gjort to alvorlige feil som etter syv års kamp endelig ga Maren rett på erstatning. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
FEILBEHANDLET: St. Olavs hospital erkjente at det ble gjort to alvorlige feil som etter syv års kamp endelig ga Maren rett på erstatning. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Sakkyndige eksperter som er engasjert av NPE og senere Pasientklagenemnda, konkluderte med at barnemoren var blitt 14 prosent medisinsk invalid som følge av sykehustabbene. Under sterk tvil plasserte de sakkyndig henne et fattig prosentpoeng under grensen på 15 prosent, som ville gitt henne økonomisk erstatning.

– Hvordan de til slutt kunne havne på 14 prosent, og ikke 15 prosent synes jeg er rart. Det er snakk om én prosent, sier Maren.

Gikk til domstolen

Etter det endelige avslaget på erstatninger valgte Maren å bringe saken inn for domstolen.

En ny sakkyndig fikk i oppdrag at retten å gjennomgå saken og vedkommende konkluderte med at Maren Aure skal ha erstatning.

I følge far til Maren reagerte den sakkyndige på at ingen sakkyndig tidligere hadde utredet eller snakket med Maren.

Syv års kamp for å få erstatning er nå endelig over.

– Det koster krefter og penger å sloss mot et slikt system og det er veldig frustrerende, erkjenner Maren.

– Hva tenker du nå?

– Det er utrolig fint å bli ferdig. Det har vært en lang og slitsom kamp, men nå skal jeg feire, smiler 21-åringen.

Massiv kritikk

I en TV 2-undersøkelse kommer 18 av landets mest erfarne advokater med skarp kritikk mot ordningen. En av disse er Hasse Benberg som har representert Maren Aure som TV 2 har omtalt i flere saker.

Statsråd Kjersti Toppe (Sp) mener at NPE-praksisen må utredes og om nødvendig endres.

REAGERER PÅ PRAKSIS: Barne- og familieminister Kjersti Toppe er lege og har i årevis jobbet med helsesaker. Hun mener NPE-ordningen bør gjennomgås. Foto: Ditlev Eidsmo
REAGERER PÅ PRAKSIS: Barne- og familieminister Kjersti Toppe er lege og har i årevis jobbet med helsesaker. Hun mener NPE-ordningen bør gjennomgås. Foto: Ditlev Eidsmo

– Jeg mener at det er naturlig å ta en gjennomgang av Norsk pasientskadeerstatning og hvordan de praktiserer denne ordningen. Og spesielt det at de aldri møter den skadelidte, sa barne- og familieminister Kjersti Toppe tidligere i høst.

Toppe er lege og har i flere år vært helsepolitisk talsperson i Senterpartiet. TV 2 intervjuet henne kort tid før hun ble utnevnt til statsråd.

Ble aldri undersøkt

Da NPE og Pasientklagenemnda behandlet erstatningssaken var det ingen av de sakkyndige som møtte Maren for å observere eller snakke med henne. De forholdt seg hele veien kun til epikriser og pasientjournaler, noe som er vanlig praksis.

VANLIG PRAKSIS: Vibeke Bugge Møllhausen som er avdelingsdirektør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) sier at man ikke møter pasientene for nærmere utredning. Foto: Truls Aagedal / TV 2
VANLIG PRAKSIS: Vibeke Bugge Møllhausen som er avdelingsdirektør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) sier at man ikke møter pasientene for nærmere utredning. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Eksperter har tidligere uttalt til TV 2 at dette uheldig, blant annet fordi journaler kan være mangelfulle og inneholde faktiske feil.