Valg 2023

Alt du må vite om kommunevalget

Hvor kan jeg stemme og kan jeg stemme digitalt? Her får du svar på «alt» du lurer på om årets kommune- og fylkestingsvalg.

STEMME: Din stemme teller, tro det eller ei. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
STEMME: Din stemme teller, tro det eller ei. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Politiske partier har satt opp boder, flygeblad og varer med politisk logo. Plutselig får du også en kaffe i hånden av en politiker som vil slå av en prat med deg, i håp om at du kanskje gir dem din stemme.

Slik illustrer tiden vi er i nå: Valgkamp.

Mandag 11. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Da mobiliserer partiene i håp om å få flest mulig stemmer.

Her får du svar på det du måtte lure på – og litt til – om valget.

Hvor ofte arrangeres valg?

Valg arrangeres hvert fjerde år. Det er fire år siden forrige kommune- og fylkestingsvalg. Det er to år siden forrige stortingsvalg og dermed to år til neste parlamentsvalg.

PARTIER: Det er mange partier å stemme på. Her er logoen til et utvalg av dem. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2
PARTIER: Det er mange partier å stemme på. Her er logoen til et utvalg av dem. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Hva er kommune- og fylkestingsvalg?

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge.

Hvor og når kan jeg stemme?

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune fra 10. august til 8. september.

Du kan også stemme på valgdagen 11. september. I flere kommuner er det også mulig å stemme 10. september. Disse dagene må du stemme i kommunen du er folkeregistrert som bosatt i 30. juni.

Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen på valgdagen.

Hvor i kommunen min kan jeg stemme?

Det finnes en rekke lokaler for forhåndsstemming rundt i kommunene. Her finner du en oversikt over lokaler for forhåndsstemming.

Her finner du en oversikt over lokaler du kan stemme på valgdagen.

Må jeg ta med legitimasjon når jeg skal stemme?

Ja, det må du. Du må ta med pass, nasjonalt ID-kort, førerkort (også digitalt gjelder) eller bankkort med bilde.

Det er mulig å benytte annen type legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde, ifølge Valgdirektoratet.

Må jeg ha med valgkortet når jeg skal stemme?

Nei, det trenger du ikke. På valgkortet opplyses det hvor og når du kan stemme på valgdagen.

Kan jeg forhåndsstemme i en annen kommune?

Ja, det kan du. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune fra 10. august til 8. september.

 Foto: Sorosh Sadat / TV 2
Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Kan jeg stemme i en annen kommune?

Du kan forhåndsstemme frem til 8. september i hvilken som helst kommune. Men på valgdagen må du stemme i en kommunen du er folkeregistrert per 30. juni.

Hvis du har endret folkeregistrert adresse etter 30. juni, må du fortsatt stemme i den gamle kommunen du bodde i, fordi du er registrert i manntallet i din gamle hjemkommune.

Hvordan stemmer jeg i utlandet?

Fra 3. juli til 1. september kan velgere som bor eller oppholder seg i utlandet forhåndsstemme på norske ambassader, andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere. Se oversikt her.

Det er imidlertid ditt ansvar at stemmen kommer fram. Derfor oppfordrer Valgdirektoratet å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

HEMMELIG: Det er hemmelig valg, og det skal godt gjøres å se hva naboen stemmer på. Foto: Rodrigo Freitas / NTB
HEMMELIG: Det er hemmelig valg, og det skal godt gjøres å se hva naboen stemmer på. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Kan jeg stemme digitalt?

Nei. Det ble gjennomført forsøk med elektronisk stemming over internett ved valgene i 2011 og 2013. I 2014 besluttet den daværende regjeringen å ikke videreføre forsøk med internettstemmegivning.

Bakgrunnen var i hovedsak at det ikke er bred politisk enighet om å innføre elektronisk valg i Norge, og at det er uheldig med uenighet om hvordan valg gjennomføres, opplyser Kommunaldepartementet til TV 2.

En rapport fra tidligere i år viser at det er fordeler ved å stemme digitalt, men det er utfordringer knyttet til sikkerhet og valgobservasjon.

Regjeringen sier de tar sikte på å fremme en sak i Stortinget om digital stemmegivning i løpet av 2024.

Om dette blir det siste valget hvor man trenger å møte opp fysisk for å stemme, har ikke departementet svart på.

Lurer du på hvordan det ligger an i din kommune? Under kan du søke opp prognoser for landets 50 største kommuner:

OVER ALT: I Oslo og andre byer er det flust av forhåndsstemme-lokaler. Foto: Rodrigo Freitas / NTB
OVER ALT: I Oslo og andre byer er det flust av forhåndsstemme-lokaler. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Kan jeg stemme hjemme?

Ja. Du må ta kontakt med kommunen din for å få avgi stemme hjemme. Man må oppgi årsak til hvorfor man ønsker å stemme hjemme, men det ikke krav om dokumentasjon.

Dette er aktuelt for personer som ikke kan møte til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet.

MANGE Å VELGE I: Så mange partier stiller lister i Oslo kommune. Foto: Rodrigo Freitas / NTB
MANGE Å VELGE I: Så mange partier stiller lister i Oslo kommune. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Hvem kan stemme?

Dette er noe som kanskje ikke alle vet.

Ved stortingsvalg er det bare norske statsborgere som fyller 18 år i løpet av året som kan stemme, men ved kommune- og fylkestingsvalg kan også utenlandske borgere stemme.

I høstens valg kan statsborgere i andre nordiske land som blir 18 år i løpet av året som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i år, stemme.

Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av året og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen kan også stemme.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og husstanden deres kan stemme selv om de ikke oppfyller bostadskriteriet.

Hvem kan jeg stemme på?

Det er en rekke partier å stemme på. Det er ikke alle partier som stiller lister i alle kommuner, så det vil variere blant de små partiene.

Er du i tvil, kan kanskje denne valgomaten gjøre det valget lettere for deg:

Kilder: Valg.no, Store Norske Leksikon, Stortinget.no