Alles øyne mot aktoratet

Når terrorrettssaken går inn i sin tiende og siste uke mandag, er ett spørsmål sentralt: Står aktoratet fast på at Anders Behring Breivik er for syk for fengsel eller har de snudd?

Kommer statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden til å stå på sin påstand om at Anders Behring Breivik var psykotisk under terrorangrepene 22. juli og må overføres til tvungent psykisk helsevern, eller har de blitt overbevist i løpet av de snart ti ukene i retten om at han er frisk nok for fengsel?

Torsdag kommer svaret. Da starter statsadvokatene sin tre timer lange prosedyre. Da vil de fortelle hvem av de to sakkyndigparene de tror mest på: Synne Sørheim og Torgeir Husby som mener Breivik er paranoid schizofren og ikke strafferettslig tilregnelig, eller Terje Tørrissen og Agnar Aspaas som ikke fant psykose, men personlighetsforstyrrelser hos 33-åringen, og som dermed har funnet ham tilregnelig.

Krevende

De første drøftingene ble gjort i helgen, og både riksadvokat Tor-Aksel Busch og flere andre ved Riksadvokatens kontor er involvert i avgjørelsen, forteller Svein Holden til NTB.

– Det vil bli spesielt krevende å skrive prosedyren i denne saken, dels fordi det er komplisert juss, og dels fordi det er komplisert medisin. Det å skulle sy det hele sammen på en måte som er forståelig, det er utfordrende, fastslår Holden.

Tidligere i år uttalte Busch at en ny sakkyndigrapport som konkluderte med tilregnelighet ikke ville ha noen betydning, siden rettspraksis tilsier at man alltid skal gå for utilregnelighet dersom det er tvil i utilregnelighetsspørsmålet. Dette er uttalelser han senere har gått tilbake på, og det fremstår nå helt åpent hva aktoratet vil lande på.

Underveis i saken har ulike kommentatorer forsøkt å tolke hvilken vei det går ut fra aktoratets spørsmålsstillinger. Psykiatriprofessor Einar Kringlen følte seg sikker på at aktoratet sto fast på sykdomssporet etter å ha blitt ettertrykkelig grillet for sitt syn om det motsatte, da han vitnet forrige uke. Andre igjen mente å ane en annen tendens da Holden og Engh presset de sakkyndige Husby og Sørheim på deres psykosepåstand fredag.

Nattarbeid

Terrorrettssaken er på etterskudd, og den planlagte rettsfrie dagen som aktørene skulle bruke til å skrive sine prosedyrer, ser ut til å ryke. Årsaken var at utspørringen av Den rettsmedisinske kommisjonen (DRK) forrige uke tok langt mer tid enn planlagt. Inga Bejer Engh var imidlertid klar på at vitneforklaringene til kommisjonens medlemmer var så sentral de heller ville skrive prosedyren på natten.

Også forsvarerne ser for seg en seig innspurt med mye nattarbeid.

– Det er ti uker med svært omfattende bevisføring som skal sammenfattes på tre timer, så det vil bli krevende, sier forsvarer Geir Lippestad til NTB.

Den nybakte småbarnsfaren sier han ser veldig fram til avslutningen av den ti uker lange rettsmaratonen neste fredag.

– Jeg har begynt å drømme om det sekundet jeg setter meg ned i stolen etter prosedyren, røper han.

Etterlatte vitner

Før prosedyrene starter torsdag og fredag, skal retten først høre redegjørelsen til de sakkyndige Terje Tørrissen og Agnar Aspaas. Deres rapport har fått støtte av i alt ni fagpersoner innen psykiatri og psykologi som er ført som vitner i saken, mens Den rettsmedisinske kommisjon fastholder at det er flere svakheter ved rapporten, og holder en knapp på den første til sakkyndige Husby og Sørheim.

I løpet av uken vil også bistandsadvokatene føre vitner som skal fortelle om de berørtes situasjon etter terrorangrepene. Psykiater og psykolog Are Holen og psykolog Dagfinn Winje har vurdert de psykiske skadevirkningene for ofrene i saken. To representanter fra gruppen av etterlatte fra henholdsvis regjeringskvartalet og Utøya vil også fortelle retten om sin situasjon. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2