HAR GÅTT UNDER RADAREN: I mange år har strømselskapene brutt lover og kunder føler seg lurt til å inngå unødig dyre strømavtaler. Nå lover Forbrukertilsynet skjerpet innsats for å stoppe useriøse aktører. Foto: Javad Parsa
HAR GÅTT UNDER RADAREN: I mange år har strømselskapene brutt lover og kunder føler seg lurt til å inngå unødig dyre strømavtaler. Nå lover Forbrukertilsynet skjerpet innsats for å stoppe useriøse aktører. Foto: Javad Parsa
Forbrukertilsynet:

– Alle strømselskaper som er kontrollert, har brutt loven

Norske strømselskaper har i årevis brutt loven uten konsekvenser. Kunder er lokket inn i unødig dyre strømavtaler, noe som har svidd kraftig det siste året.

I årevis har mange nordmenn inngått strømavtaler uten helt å forstå hva avtalene innebærer. Flere har derfor endt opp med unødig kostbare avtaler.

Svært mange lovbrudd

– Svært mange av strømselskapene i Norge har brutt loven fordi kundene gjennom markedsføringen ikke har fått god nok informasjon om avtaletypen og hva prisen er og blir, sier underdirektør Tonje Drevland i tilsynsavdelingen hos Forbrukertilsynet.

Det siste året har vi sett strømprisrekorder på løpende bånd, noe som har svidd kraftig i lommeboken til kunder med dårlige strømavtaler.

– Brutt i lang tid

– Selskapene skal følge reglene. Dette er ikke nye krav, men de er likevel brutt av mange i lang tid, forklarer Drevland.

TV 2 får opplyst at det er funnet lovbrudd hos alle strømselskaper som er sjekket den siste tiden. Energi Norge mener de som har brutt loven, bør betale tilbake til kundene.

– Vi har sjekket mange strømselskaper i kontroller det siste halvåret, og vi har enda til gode å ikke finne lovbrudd ved en kontroll, sier Drevland.

– Har de fleste selskapene som opererer i markedet brutt loven?

– Inntrykket er at de fleste strømselskapene bryter markedsføringsloven og/eller angrerettloven på noen punkter, men det finnes unntak.

Fåtall selskaper straffet

Det er drøyt 80 selskaper som i dag selger strøm til privatkunder.

Forbrukertilsynet kan fatte vedtak med tvangsmulkt og ilegge overtredelsesgebyrer.

Til tross for mange lovbrudd, er det kun et par selskaper som til nå har endt opp med en økonomisk straff.

FJORDKRAFT FIKK BOT: Strømselskapet fikk straff i 2018 for brudd på markedsføringsloven. Foto: TV 2
FJORDKRAFT FIKK BOT: Strømselskapet fikk straff i 2018 for brudd på markedsføringsloven. Foto: TV 2

Et av disse er Fjordkraft AS som i 2018 fikk et overtredelsesgebyr på 400.000 kroner for brudd på markedsføringsloven.

Våren 2022 ga Forbrukertilsynet overtredelsesgebyrer opp mot 1,5 millioner kroner til tre strømselskaper og ledelsen i selskapene, men vedtakene er påklaget.

Strammer grepet

– Strømmarkedet er nå høyprioritert hos Forbrukertilsynet. Vi kommer til å ha flere kontroller med aktørene i markedet fra og med årsskiftet. Finner vi lovbrudd, vil dette fort få konsekvenser i form av økonomiske sanksjoner mot de som bryter loven, forklarer Drevland til TV 2.

STRAMMER GREPET: – Strømmarkedet er nå høyprioritert hos Forbrukertilsynet. Vi kommer til å ha flere kontroller med aktørene i markedet fra og med årsskiftet, sier underdirektør Tonje Drevland i tilsynsavdelingen hos Forbrukertilsynet. Foto: Dag Jenssen
STRAMMER GREPET: – Strømmarkedet er nå høyprioritert hos Forbrukertilsynet. Vi kommer til å ha flere kontroller med aktørene i markedet fra og med årsskiftet, sier underdirektør Tonje Drevland i tilsynsavdelingen hos Forbrukertilsynet. Foto: Dag Jenssen

– Hvorfor har dere ikke fulgt opp strømselskapene bedre?

– Forbrukertilsynet får hvert år føringer fra departementet på hva vi skal prioritere å jobbe med, ut fra hvor forbrukerproblemene anses å være størst. Vi får 12.000-18.000 klager hvert år, da må vi prioritere.

Forbrukerproblemene på strømmarkedet har tidligere stort sett ikke ført til alvorlige eller store økonomiske konsekvenser for forbrukerne fordi strømprisen har vært lav.

– Slik som markedet har utviklet seg, har strøm først fra 2022 vært et høyprioritert område for Forbrukertilsynet, i samsvar med føringene vi får fra vårt departement.

– Det er den som starter eller driver et strømselskap som er den som plikter å sørge for å følge loven.

Svikter på flere områder:

Forbrukertilsynet mener selskapene svikter på flere områder:

Ved salgsformene telefonsalg og dørsalg, som benyttes av mange strømselskaper, skjer det mange ulovligheter.

Det er manglende opplysninger i markedsføringen.

Det er uklare, ubalanserte og veldig vanskelig forståelige avtalevilkår.

Mangel på opplysninger om angrerett.

– Rene salgsselskaper

– Har noen selskaper bevisst forsøkt å utnytte kundene?

– Vi må vel erkjenne at alt som gjøres i salgsøyemed har en intensjon. Strøm er et generisk produkt, og strømselskapene har historisk sett vært rene salgsselskaper, og ikke produktselskaper. Dette er nå i endring, ved at det skjer teknologiutvikling for smart strømstyring og annet.

– Hvem er de useriøse aktørene i bransjen?

– De useriøse i selskapene i strømbransjen er, sett fra vårt ståsted, alle de som bryter loven og ikke har vist evne eller vilje til å rydde opp. Det er ganske mange.

– Men heldigvis er dette nå i ferd med å snu. Mange aktører, både større og mindre aktører, tar nå grep.

Forsettlig lovbrudd

– Har selskapene forsøkt å forvirre kundene ved å operere slik de har gjort og gjør?

– Motivasjonen kan jeg ikke si noe om, men hvis en næringsdrivende ikke setter seg inn i regelverket på sitt felt og bryter loven, er det fort snakk om forsettlige lovbrudd. Poenget er at lovreglene er det av en grunn, og aktørene må følge loven.

Leveringen av strøm er det samme uansett hvem man kjøper strøm fra, men selskapene opererer likevel med et hav av ulike prismodeller.

Drevland mener tilbudene og avtalene ofte er for komplekse, samtidig som kunnskapen blant forbrukerne har vært - og er - for liten. Det betyr at kundene i realiteten ikke har noen kontroll på hva varen egentlig koster.

LOVBRYTERE: Svært mange av strømselskapene i Norge har brutt loven fordi kundene gjennom markedsføringen ikke har fått god nok informasjon om avtaletypen og hva prisen er og blir. Foto: Ole Berg-Rusten
LOVBRYTERE: Svært mange av strømselskapene i Norge har brutt loven fordi kundene gjennom markedsføringen ikke har fått god nok informasjon om avtaletypen og hva prisen er og blir. Foto: Ole Berg-Rusten

Stor vilje til endring

– Vi ser for første gang en stor vilje i bransjen til å innrette seg etter lovkravene. Forbrukertilsynet blir nå daglig kontaktet fra aktører som ønsker møter og veiledning.

Nå skjer det noe i strømbransjen, sier Drevland, som føyer til at ikke alle innretter seg.

Forbrukere har tidligere hatt større tillit til strømselskapene, og strøm har vært billig.

– Vi erfarer gjennom klager vi mottar at denne tilliten ble brutt med de høye strømprisene fordi forbrukerne begynte å stille spørsmål ved sine avtaler og i mange tilfeller opplever at de har blitt lurt.