NYE TALL: Studentorganisasjonen er ikke imponert over funnene i årets studentboligundersøkelse. Foto: Per Haugen / TV  2
NYE TALL: Studentorganisasjonen er ikke imponert over funnene i årets studentboligundersøkelse. Foto: Per Haugen / TV 2
Studentboligmangel:

– Alle piler peker feil vei

Nå er det kun studentboliger til 14,6 prosent av studentene.

Misforholdet mellom antall studenter og antall studentboliger i landet fortsetter å øke.

Det viser ferske tall fra Norsk studentorganisasjons studentboligundersøkelse for 2022.

De er bekymret, og ber myndighetene nå ta seg sammen og begynne å bygge mer.

BEKYMRET: Maika Godal Dam, leder Norsk Studentorganisasjon ser bekymringsfullt på de nye tallene for dekningen av studentboliger. Foto: Per Haugen / TV  2
BEKYMRET: Maika Godal Dam, leder Norsk Studentorganisasjon ser bekymringsfullt på de nye tallene for dekningen av studentboliger. Foto: Per Haugen / TV 2

Dekningsgraden går ned

Målet til Norsk studentorganisasjon (NSO) er at én av fem studenter skal få tilbud om en studentbolig. Det tilsvarer en dekningsgrad på 20 prosent – et mål man er langt unna å nå.

I 2021 manglet det 14.342 studentboliger for å nå målet, mens det i 2022 mangler 15.038 boliger.

– Vi ser at dekningsgraden går ned. Alle piler peker feil vei. At vi i år har 0,15 færre studentboliger enn det vi hadde i fjor betyr at vi ikke klarer å bygge nok til studentene som kommer, sier leder i NSO, Maika Godal Dam til TV 2.

Flere vil slite

Det betyr at enda flere studenter tvinges ut på det private leiemarkedet. Der er det hard konkurranse og pressede priser.

– Vi vet at boligutgiftene er den største utgiften for studenter, så når flere tvinges ut på det private markedet vil mange få høyere boutgifter. Det er bekymringsfullt når studentene allerede går nesten 6000 kr i minus, hvis de kun skal leve på studiestøtten, sier hun.

Godal Dam tror flere studentboliger ville lettet litt på trykket, og gjort leiemarkedet rimeligere for alle.

26 studiesteder svikter

Studentboligundersøkelsen, som NSO gjennomfører årlig, tar for seg situasjonen på 57 studiesteder.

De lokale samskipnadene har rapportert inn dekningsgraden ved sine studiesteder. Funnene imponerer ikke NSO-lederen.

– Hele 26 av stedene svarer at de har svak eller middels dekningsgrad, og derfor ikke god nok, sier Godal Dam.

Dekningsgraden er lavest i Agder og i Oslo.

– Slutt å pek på hverandre

TV 2 har tidligere fortalt at studentsamskipnadene melder om høy etterspørsel på studentboliger, og trenger bedre tilbud.

Den gang sa høyere utdanningsminister Borten Moe til TV 2 at proppen lå hos kommunene, mens Oslo kommune mente staten burde bidratt mer.

STUDENTBY: På Kringsjå i Oslo er det flere studentboliger, men ikke nok til å dekke behovet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
STUDENTBY: På Kringsjå i Oslo er det flere studentboliger, men ikke nok til å dekke behovet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg blir skuffet. Vi forventer at staten, kommunene og samskipnadene snakker sammen og sørger for at det kommer flere. Det er helt åpenbart at vi må slutte å peke på hverandre, sier Godal Dam.

Staten har ansvar for at det blir tildelt midler og tilskudd, kommunene har ansvar for tilgjengelige tomter, mens samskipnadene må sette i gang byggingen.

Om kort tid blir køtallene for studentboliger offentliggjort. NSO frykter at også det vil bli dystre tall.

– Det bygges færre studentboliger sammenlignet med antall studenter. Jeg er forberedt på at køene blir lange. Altfor lange.