– Alle over 18 år burde absolutt signere

Hvis det skulle skje en ulykke, kan det allerede være for sent. Disse spørsmålene er folk mest opptatt av, ifølge ekspertene.

VIKTIGE KRUSEDULLER: Noen signaturer kan bli viktigere enn andre. Foto: Colourbox.com
VIKTIGE KRUSEDULLER: Noen signaturer kan bli viktigere enn andre. Foto: Colourbox.com

Plutselig kan det skje deg noe.

En bilulykke, skiulykke, eller ut av det blå blir du syk. Da kan det være spesielt én type dokument som sikrer deg.

– Ingen vet hva som kan ramme oss. Du kan være uheldig som 18-åring også. Ulykker kan skje, og da er det en god forsikring for deg selv, forklarer Marianne Aarbakke, advokat i Huseierne.

I år har det vært et kjempehopp av folk som vil signere et slik dokument. Det kalles en fremtidsfullmakt, og bestemmer hvem som skal ta vare på deg og eiendelene dine når du ikke klarer det selv.

Lengre ned i saken kan du lese fordelene og de beste rådene med en slik signatur.

Selv om grunnen til at du ikke klarer deg selv oftere skjer når du er eldre, er hun opptatt at alle unge burde signere et slikt dokument så fort som mulig.

FORSIKRING: En fremtidsfullmakt er en billig forsikring, sier advokat Marianne Aarbakke. Foto: Huseierne.
FORSIKRING: En fremtidsfullmakt er en billig forsikring, sier advokat Marianne Aarbakke. Foto: Huseierne.

– Er du over 18 år, burde du absolutt signere det. Lag fremtidsfullmakt før det er for sent, sier advokaten.

Det kan for eksempel være at du blir så avhengig av hjelp at du ikke kan bo for deg selv, men må bo på sykehjem eller institusjon.

– Da kan du bestemme hvem som skal ta vare på dine interesser hvis du ikke klarer det selv, forklarer Marianne Aarbakke.

Advokatfullmektig Hanne Linaker i Eurojuris Nord sier at det er en viktig egenverdi i å lage en slik fullmakt.

– Dersom du på grunn av sinnslidelse eller alvorlig sykdom ikke lengre er i stand til å ivareta dine egne interesser, vil Statsforvalteren oppnevne en verge som opptrer på dine vegne.

– I stedet for at Statsforvalteren skal bestemme hvem dette skal være, kan du selv bestemme dette i en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt gir deg dermed muligheten til å bestemme over noe av fremtiden selv, sier Linaker til TV 2.

HARD LANDING: Advokat Aarbakke mener det er store fordeler, dersom du for eksempel blir alvorlig skadet. Foto: Colourbox.com
HARD LANDING: Advokat Aarbakke mener det er store fordeler, dersom du for eksempel blir alvorlig skadet. Foto: Colourbox.com

Dette er fordelene:

Ifølge advokat Aarbakke er det flere gode grunner til at dokumentet er viktig:

  1. Du blir tatt vare på.
  2. Det du vil skal skje med dine økonomiske og personlige interesser blir tatt hånd om, slik du ønsker det.
  3. Du kan peke ut en som får mulighet til å selge boligen din eller andre eiendeler, dele ut arv eller ta lån.
  4. Du får en forsikring om at den du ønsker, får være vergen din. Da risikerer du ikke at det blir oppnevnt en fremmed.

– Finn en du stoler på

Dersom du ikke har signert en fullmakt, vil det være staten som finner en til deg. Det kan by på problemer, ifølge Aarbakke.

– Det betyr at staten gjør oppgaven. Da må du få en verge, som regel er det en ektefelle eller barn. Men det er ikke alltid det skjer. De kan risikere å få oppnevnt noen man overhodet ikke har sett før. Det vil de færreste, forklarer hun.

– Du kan ikke låne, du kan ikke pantsette og du kan ikke dele ut arv. Det gjør at ufrivillig verge gir mange begrensninger, sier advokaten.

Advokatfullmektig Linaker mener det er viktig at den som skal være verge for deg, kjenner deg og dine ønsker, og er en person du stoler på.

– Fordelen med en fremtidsfullmakt er at du selv bestemmer hvem som skal ivareta dine interesser, og du kan også legge føringer for hva du ønsker skal skje dersom du selv ikke kan ivareta dine egne interesser, for eksempel ved salg av bolig, sier hun.

Hun legger til at dersom du har en verge som ikke kjenner til dine ønsker, vil det kunne fattes beslutninger som ikke egentlig er i tråd med det du ville ha bestemt selv.

– Vergen eller fullmektig vil ha mye myndighet på dine vegne. Det er viktig at du stoler på at vedkommende forvalter den på en god måte, understreker Hanne Linaker.

LIVSENDRING: Blir du så skadet at du ikke kan ta vare på deg selv, kan staten ta over styringen. Foto: Mariia Mutova / Colourbox.com
LIVSENDRING: Blir du så skadet at du ikke kan ta vare på deg selv, kan staten ta over styringen. Foto: Mariia Mutova / Colourbox.com

– Mange blir overrasket

Bruken av fremtidsfullmakter har økt mye i løpet av de siste årene. I 2022 ble det blant annet stadfestet 2489 fremtidsfullmakter i Norge.

– Vi har et formidabelt oppsving når det gjelder fremtidsfullmakter. Det har økt med over 50 prosent på ett år, har fagdirektør Gunnar Munkerud hos Statsforvalteren i Agder fortalt til NRK tidligere i vår.

Advokatfullmektig Linaker påpeker at det er en misforståelse at det bare er eldre som bør stadfeste en fremtidsfullmakt.

– Fremtidsfullmakter er ofte noe man i sen alder begynner å tenke på, kanskje etter at sykdom har meldt seg. Det er en misforståelse at det kun er eldre mennesker som bør ha en fremtidsfullmakt. Alvorlig svekket helse eller ulykker kan oppstå plutselig og for alle, uansett alder, sier hun.

Advokatfullmektig Hanne Linaker. Foto: Eurojuris Nord
Advokatfullmektig Hanne Linaker. Foto: Eurojuris Nord

Hun har vært med på å arrangere åpne kurs om temaet, og sier at mange blir overrasket over kravene som stilles for at fullmakten skal være gyldig.

– For at fremtidsfullmakten skal være gyldig må den signeres av fullmaktsgiver, mens det er to vitner til stede.

Vitnene må være over 18 år, og den som oppnevnes som fullmektig kan ikke være vitne.

– Heller ikke fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan være vitne. Mange synder her og bruker fullmektigens samboer eller ektefelle som vitne. Da sitter du igjen med et ugyldig dokument, forklarer hun.

Slik oppsummerer advokatfullmektig Hanne Linaker hva folk oftest lurer på:

Hvem kan være fullmektig?

– Fullmektigen bør være noen som kjenner deg og som du kan stole på, og som har sagt seg villig til å påta seg oppdraget. Ofte kan dette være ektefelle eller samboer, eller egne barn.

Er det lurt å ha en eller flere?

– Vi anbefaler ofte at man har en fullmektig nummer 2, som trer inn dersom fullmektig nummer 1 blir midlertidig eller varig forhindret eller ute av stand til å utføre oppdraget sitt.

Er det lurt å velge ett barn i søskenflokken som fullmektig?

– Dette kan løses med at flere barn i fellesskap skal være fullmektig, men det kan medføre praktiske utfordringer. Vi anbefaler formuleringer som gjør at fullmektigen plikter å rådføre seg med de andre barna i spørsmål av betydning, og at alle barna i særskilte tilfeller må være enige – eksempelvis ved salg av bolig.

Hvor detaljert bør fullmakten være?

– Fullmakten kan være generell eller spesifisert. Jo mer konkret den er, jo mindre rom er det for tolkningsfeil. Det er lurt å tenke over hvordan du som fullmaktsgiver ønsker at ulike temaer håndteres av fullmektigen. Personlige ønsker, håndtering av daglig økonomi, anledning til å gi gaver, beløpsgrense på gaver, hva som skal skje med hytta, og hvordan håndtere dine sosiale medier. Alt er temaer som er lurt å tenke over.

Kan man bruker maler som ligger på internett?

– I utgangspunktet er det mulig, men de er ofte veldig generelle. Bistand fra et advokatkontor vil i mye større grad kunne skreddersy en fullmakt som passer konkret til deg, og vil kunne gi deg innspill til hva du bør tenke over i fullmakten. Det er også viktig at man forstår at en fremtidsfullmakt kun gjelder så lenge man er i live. Dersom noe skal gjelde etter at man er død, må det bestemmes i et testament.