LEI: – Denne gangen er det litt mer alvorlig at vi ikke får undervisning, sier Henrik Bødker (15). Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
LEI: – Denne gangen er det litt mer alvorlig at vi ikke får undervisning, sier Henrik Bødker (15). Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Alle Henriks lærere er tatt ut i streik: – Det er litt alvorlig

Etter en lang sommerferie, og to år preget av hjemmeskole, hadde Henrik Bødker (15) gledet seg til å få tilbake hverdagen. Første skoledag ble han sendt hjem.

– Jeg forstår jo lærerne, men denne gangen er det litt mer alvorlig at vi ikke får undervisning, sier Henrik Bødker (15).

Onsdag skulle han ha sin første dag i 10-klasse på Gimle ungdomsskole i Bergen.

Da han kom til skolen fikk han og resten av klassen utdelt bøker før de ble sendt hjem igjen.

– Vi har vært borti streik før. Det er mye venting, vi vet jo ikke når vi får komme tilbake på skolen igjen. Lærerne kan heller ikke ha kontakt med oss på Teams eller via telefon, forteller han.

RUTINERT: – Vi har vært borti streik før. Det er mye venting, vi vet jo ikke når vi får komme tilbake på skolen igjen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
RUTINERT: – Vi har vært borti streik før. Det er mye venting, vi vet jo ikke når vi får komme tilbake på skolen igjen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Fryktelig uheldig

Onsdag ble det kjent at Utdanningsforbundet har varslet kommunesektorens organisasjon (KS) om at lærerstreiken trappes opp ytterligere fra mandag av, og 1300 nye lærere blir tatt ut i streik.

– Alt for mange elever møter ukvalifiserte lærere i dette landet. Det er klart det går utover elevene på lang sikt. Det vil gi dem dårligere undervisning, sa Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Siden 20. juni hatt 40 lærere ved Gimle skole streiket. Ytterligere tre lærere blir tatt ut mandag.

– Skolen var har vært sterkt berørt av streiken i flere uker allerede, og våre 605 elever merker konsekvensene, sier rektor ved Gimle ungdomsskole, Nita Løvestad.

RAMMET: Rektor ved Gimle ungdomsskole, Nita Løvestad, forteller at skolen er sterkt rammet av streiken. Foto: Privat
RAMMET: Rektor ved Gimle ungdomsskole, Nita Løvestad, forteller at skolen er sterkt rammet av streiken. Foto: Privat

De siste tre dagene har hun passet på at alle elevene har fått skolebøker og hilst på hverandre, til tross for manko på lærere.

– Det har vært spesielt å ta i mot de på 8. trinn, som er helt nye på skolen. Det er en fryktelig uheldig situasjon for elevene, sier hun.

Ifølge Løvestad står flesteparten av skoleklassene uten noen form for undervisning, mens enkelte klasser har noen timer i uken.

– Et viktig år

Bødker synes det er ekstra dumt med streik nå som han skal begynne i 10. klasse.

– 10. klasse er jo et viktig år. Jeg trenger karakterene mine for å komme inn på den videregående skolen jeg ønsker, sier 15-åringen.

Han synes tidspunktet er dårlig, spesielt på grunn av to år preget av pandemi og hjemmeskole.

– Man lærer ikke så mye av hjemmeundervisning for det er ingen som kan hjelpe deg med oppgaver. Man sitter liksom helt alene, og dessuten føler jeg vi allerede henger etter, sier Bødker.

– I tillegg tror jeg det kan være kjipt for mange at man ikke får noen rutine i hverdagen.

SKOLEKLAR: – Man lærer ikke så mye av hjemmeundervisning, sier Henrik Bødker (15). Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
SKOLEKLAR: – Man lærer ikke så mye av hjemmeundervisning, sier Henrik Bødker (15). Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Bødker selv synes det går greit at han ikke får vært sosial på skolen med det første, men frykter at ikke alle klassekameratene synes det samme.

– Noen har mye annet sosialt å delta på, men sånn er det ikke for alle. Man vet aldri hvordan folk egentlig har det, og jeg tror det kan være kjipt for noen at de ikke får se vennene sine på skolen, sier han.

– Måttet tåle mye

Marius Chramer, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), håper partene kommer seg til forhandlingsbordet så fort som mulig.

PROBLEMATISK: Marius Chramer, leder i FUG, sier at streiken kan bli problematisk for elevene dersom den blir langvarig. Foto: Marius Fiskum
PROBLEMATISK: Marius Chramer, leder i FUG, sier at streiken kan bli problematisk for elevene dersom den blir langvarig. Foto: Marius Fiskum

– Først og fremst er det viktig å understreke at streik er et lovlig virkemiddel som vi som foreldre må forholde oss til, sier Chramer.

– Men blir dette langvarig er det ingen ideell start for de som er nye i ungdomsskolen eller på videregående. Elevene som har hatt noen år bak seg i skolen nå har måttet tåle mye.

Dersom streiken skulle bli langvarig, frykter Chramer også for all læringen elevene går glipp av.

– Da vil mange risikere å komme bakpå med opplæringsmålene. Det er ingen som ønsker det etter de siste årene vi har vært gjennom, sier han.

– Saken er det viktigste

Leder av Elevorganisasjonen, Aslak Berntsen Husby, mener bedre lønnsvilkår vil gagne elevene på sikt, og at kvalifiserte lærere er viktigere enn at noen elever får en « rar start» på skoleåret.

DÅRLIGE FORUTSETNINGER: Leder av Elevorganisasjonen, Aslak Berntsen Husby, mener lærerne har for dårlige forutsetninger og at streiken er nødvendig for elevene fremover. Foto: Elevorganisasjonen
DÅRLIGE FORUTSETNINGER: Leder av Elevorganisasjonen, Aslak Berntsen Husby, mener lærerne har for dårlige forutsetninger og at streiken er nødvendig for elevene fremover. Foto: Elevorganisasjonen

– Det er kanskje dårlig timing for streiken, men det vil det alltid være. Det er saken som er det viktigste. Det er der skoen trykker, sier Husby.

– Jeg tror ikke streiken vil ha så mye å si for det sosiale i skolen. Det er ikke slik at elevene skal være vekke fra skolen hele året. Det er litt kritisk for de som skal begynne på en ny skole, men her er det mange som er i samme båt, sier Husby.