Alle disse byene har ulovlig dårlig luftkvalitet

1500 nordmenn dør årlig som følge av luftforurensning. 

FARLIG LUFT: Bergen er en av byene som i en rekke år har hatt røde luftmålinger på klare vinterdager. Foto: TV 2
FARLIG LUFT: Bergen er en av byene som i en rekke år har hatt røde luftmålinger på klare vinterdager. Foto: TV 2

En fersk rapport fra Norsk institutt for luftforskning viser at et titalls norske byer og tettsteder har ulovlig dårlig luftkvalitet. Instituttet har kartlagt luftkvaliteten i Norge de fem siste årene, og konkluderer med at luften i 10 norske byer overskrider grenseverdien for minst en type forurensning, enten nitrogendioksid, svevestøv eller tungmetall. Bergen, Drammen, Fredrikstad/Sarpsborg, Halden, Kristiansand, Moss, Oslo, Sande

Mer innhold fra TV 2