Alarmtelefon for unge stenges i ferien: – Kjempekrise

Alarmtelefonene for barn og unge må holde stengt store deler av sommeren på grunn av for lite penger fra staten: – Uakseptabelt, mener nestleder i KrF.

STENGT: Alarmtelefonen og chattefunksjonen holder stengt på dagtid i sommermånedene. Foto: Annika Byrde
STENGT: Alarmtelefonen og chattefunksjonen holder stengt på dagtid i sommermånedene. Foto: Annika Byrde

Dersom man går inn på Alarmtelefonen for unges nettsider i sommer, kommer man til denne meldingen.

IKKE SVAR: Chattjenesten og alarmtelefonen er helt stengt 9 dager i juni og juli som følge av pengemangel. Foto: Skjermdump
IKKE SVAR: Chattjenesten og alarmtelefonen er helt stengt 9 dager i juni og juli som følge av pengemangel. Foto: Skjermdump

– Det er kjempekjipt, og det kjipeste er selvfølgelig overfor barn og unge som ikke får den hjelpen som de har behov for, forteller leder av Alarmtelefonen for barn og unge, Margrethe Østerhus.

Forventet midler

Alarmtelefonene for barn og unge ble etablert i 2009 og driftes til vanlig av barnevernsvakten i Kristiansand. På både anonym chat og telefon kan barn og unge som enten er utsatt for vold, omsorgssvikt eller egen risikoatferd snakke med ansatte med fagkompetanse, opplyser Østerhus.

Tjenesten driftes via statlige midler, og i år fikk Alarmtelefonen bevilget 18,2 millioner kroner i statsbudsjettet.

BEKYMRET: Leder for Alarmtelefonen er bekymret for barn og unge i sommerferien, men også for neste års drift av tjenesten. Foto: PRIVAT
BEKYMRET: Leder for Alarmtelefonen er bekymret for barn og unge i sommerferien, men også for neste års drift av tjenesten. Foto: PRIVAT

– Det sikrer overhodet ikke at vi kan holde døgnåpent. Vi hadde store forhåpninger til revidert statsbudsjett, men veldig skuffa, forteller Østerhus.

Etter at statsbudsjettet ble lagt frem, forteller Østerhus at hun umiddelbart tok kontakt med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), barneombudet og flere politikere om saken. Hun forteller at hun fikk bekreftet av Bufdir, som under Barne- og familie- departementet bevilger penger til tjenester som Alarmtelefonen, at summen skulle bli høyere.

– Denne tildelingen på 3 millioner kroner ville sikret videre døgnåpen tjeneste på både chat-tjenesten og telefonen. Driften for 2023 ble planlagt og har vært driftet ut fra dette beløpet, forteller hun.

Deretter fikk hun kontrabeskjed: Alarmtelefonen får ikke mer penger likevel.

Har måttet si opp ansatte

– Det er en kjempestor krise, vi er den eneste chattetjenesten for barn og unge som er døgnåpne og der det er fagpersoner som svarer, forteller Østerhus.

Nå har Østerhus måttet si opp tre ansatte og stenge chat-tjenesten i 9 dager i juni og juli. Stillingen som sikret telefontjenesten på dagtid er også lagt ned.

ANONYM: Margrethe Østerhus i Alarmtelefonen forteller at mange vegrer seg for å snakke med noen, dersom ikke har mulig til å være anonyme. Hos Alarmtelefonene får man mulighet til å snakke med voksne anonymt. Foto: Erik Teige / TV 2
ANONYM: Margrethe Østerhus i Alarmtelefonen forteller at mange vegrer seg for å snakke med noen, dersom ikke har mulig til å være anonyme. Hos Alarmtelefonene får man mulighet til å snakke med voksne anonymt. Foto: Erik Teige / TV 2

    – Det er kjempekjipt. Vi får spørsmål fra både ungdom, voksne og helsesykepleiere om hvorfor vi har stengt. Særlig fordi om sommeren er det jo færre av de øvrige hjelpeapparatene som er tilgjengelig.

    I ytterste konsekvens kan dette få alvorlig utfall, mener Østerhus.

    – Noen ungdommer kan selvfølgelig velge å gjøre alvor av de truslene de kommer med om de situasjonene de befinner seg i. Vi vet at vi gjør en forskjell for veldig mange ungdommer, forteller hun.

Høysesong for vold

Hanne Finnanger, politioverbetjent og seksjonsleder på RISK-avdelingen ved Stovner politistasjon forteller at sommerferien er en sesong der mange som lever med vold i hjemmet, er ekstra utsatt.

– Når ferien kommer, blir de mer isolert. Og det gjelder kanskje spesielt barn og unge. Man har ikke fritidsaktiviteter man går til og skolen er stengt, og da er det færre voksne å melde fra til og færre å dele dårlige opplevelser med, sier Finnanger.

AVGJØRENDE: Politiet mener det er avgjørende at unge har et sted å varsle fra om det de opplever. Foto: Simen Askjer  / TV 2
AVGJØRENDE: Politiet mener det er avgjørende at unge har et sted å varsle fra om det de opplever. Foto: Simen Askjer / TV 2

Finnanger forteller at politiet ofte får flere henvendelser før sommeren.

– Våre opplevelser er nok at mange andre hjelpeinstanser går og er litt bekymret før ferien. Det er ikke uvanlig å få en opphopning av henvendelser, både bekymringer og anmeldelser rett før sommerferien.

– Hvor viktig er tjenester som Alarmtelefonen for barn og unge som lever i vold?

– Vi i politiet synes det er viktig at barn som opplever vold og overgrep vet hvor de kan ta kontakt og at de har et trygt sted hvor de kan melde fra. Det er helt avgjørende for en del barn å få varslet om det de opplever, forteller Finnanger.

– Helt uakseptabelt

Nestleder i KrF, Ida Lindtveit Røse, mener det er kritisk at Alarmtelefonen stenges i store tidsrom i sommerferien på grunn av for lite midler.

– Det er urovekkende. Det er veldig lite som skulle til for at alarmtelefonen skulle kunne holde oppe på sommeren. Vi vet hvor viktig det er når unge opplever vold å raskt kunne hendene seg et sted, forteller hun.

SJOKKERT: 2. nestleder i KrF, Ida Lindtveit Røse, ble sjokkert over å se at Alarmtelefonen holder stengt i sommerferien. Foto: Sverre Saabye / TV 2
SJOKKERT: 2. nestleder i KrF, Ida Lindtveit Røse, ble sjokkert over å se at Alarmtelefonen holder stengt i sommerferien. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Lindtveit Røse mener regjeringen burde gjøre mer for å sikre at Alarmtelefonen er tilgjengelig for barn og unge også i ferien.

– Regjeringen burde sikret disse tre millioner som skulle til for at Alarmtelefonen kunne vært åpen hele sommeren. Det er avgjørende at vi sikrer slike tiltak, jeg mener det er helt kritisk, forteller hun.

Hun ble selv sjokkert da hun fant ut av Alarmtelefontjenesten har måttet stenge flere dager i sommer.

– Det er veldig krevende at når sommeren begynner så stenger også en del av hjelpetilbudene. Det betyr at barn og unge som opplever vold, har færre steder å henvende seg til og det er vi nødt til å gjøre noe med.

– Det er selvsagt helt uakseptabelt at det er sånn.

Uenig i fremstilling

Barne- og familieminister Kjersti Toppe mener det er feil å si at alarmtelefonen må holde stengt store deler av ferien.

– Det reagerer jeg på. Telefonen er åpen hele sommeren på kveldstid. Det er chattetjenesten som holder stengt på dagtid i ni dager, sier Toppe til TV 2.

FEILINFORMASJON: Kjersti Toppe mener det er viktig at barn og unge ikke blir feilinformert om at alarmtelefonen er stengt i hele sommer. Foto: Penelope Alida Larsen / TV2
FEILINFORMASJON: Kjersti Toppe mener det er viktig at barn og unge ikke blir feilinformert om at alarmtelefonen er stengt i hele sommer. Foto: Penelope Alida Larsen / TV2

– Hva vil du si til de barna som opplever at chattetjenesten er stengt når de prøver å ta kontakt?

– Det viktige er at vi gir god informasjon til barn og unge om hvordan de tar kontakt. Da må man ta kontakt på ettemiddagen eller bli henvist til barnevernstjenesten, sier Toppe.

Selv om regjeringen har kuttet i midlene til Alarmtelefonen, understreker Toppe at de har fått nesten en dobling i midler siden 2020.

– Stort sett har alle midlene blitt videreført, men det har vært noen millioner som har blitt tatt ned etter pandemien, sier Toppe.