Aktor: Viktig at saken behandles som alle andre saker

Det har vært viktig å behandle saken mot Anders Behring Breivik på samme måte som alle andre straffesaker, understreket aktor Inga Bejer Engh i sin prosedyre.

Engh åpnet med å si at 22. juli 2012 har vært og fortsatt er et nasjonalt traume. Tusenvis av mennesker er berørt for livet, men midt i dette skal en gjerningsmann stilles til ansvar.

– Handlingene går langt utover vår fatteevne. Jeg må stadig minne meg selv om at dette er en virkelighet, sa Engh.

Hun understreket at det er viktig at de grusomme detaljene ikke glemmes, men at de nedfelles i dommen. Det vil være viktig, uansett om tiltalte dømmes til forvaring eller overføring til tvunget psykisk helsevern.

Hun sa at aktoratet ikke vil ta for seg muligheten om at handlingen ble utløst av nødrett eller nødverge, slik Breivik anførte da rettssaken startet. I stedet vil aktorene i sin prosedyre gå gjennom vilkårene som må foreligge for at noen skal kunne straffens, nemlig at det har skjedd en handling som rammes av straffeloven, at subjektiv skyld må foreligge og at gjerningsmannen må være tilregnelig på gjerningstidspunktet.

– Selv om denne saken er noe av det verste vi har sett i moderne tid, er det påtalemyndighetens syn at denne saken skal behandles som alle andre straffesaker, i tråd med våre nedarvede tradisjoner. Det har ikke alltid vært like enkelt, sa Engh. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2