Aktor: Populær artist bør dømmes til 10 års fengsel

OSLO TINGRETT (TV 2): Statsadvokaten mener artistens innflytelse på unge mennesker i nærmiljøet er blant årsakene til at han må dømmes til mange år i fengsel.

SENTRALT: Den 17 år gamle gutten ble skutt like ved Stovner senter i Oslo 25. oktober 2021. Foto: Frode Sunde / TV 2
SENTRALT: Den 17 år gamle gutten ble skutt like ved Stovner senter i Oslo 25. oktober 2021. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Hadde N.N. (fornærmede) dødd, så hadde vi kalt dette en ren likvidering, sier statsadvokat Peter André Johansen i sin prosedyre.

Johansen mener at de straffeskjerpende momentene i saken står i kø.

Artisten i 20-årene er tiltalt for drapsforsøk. Ifølge tiltalen skjøt han en 17 år gammel gutt i setemuskelen i en undergang på Stovner i Oslo.

Kula gikk gjennom guttens kropp og kom ut på fremsiden av hoftekammen.

AKTOR: Statsadvokat Peter André Johansen har ført påtalemyndighetens sak mot den tiltalte artisten. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2
AKTOR: Statsadvokat Peter André Johansen har ført påtalemyndighetens sak mot den tiltalte artisten. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Artisten har hele tiden nektet straffskyld og aldri forklart seg for politiet.

Hentet av kamerat

Statsadvokat Johansen mener at teledata fra tiltaltes telefon, videoovervåkning og en veske med en pistol er de viktigste bevisene i saken.

Overvåkningsbilder viser artisten og flere andre personer på stedet i minuttene før skytingen. Artisten snakker også med gutten som senere ble skutt.

Etter skytingen har politiet klart å finne igjen alle personene på videoen, utenom artisten. Det er samtidig bevist at artisten ble hentet av en kamerat like etterpå.

Kameraten er også tiltalt i saken. Påtalemyndigheten mener han skal dømmes til ni måneder i fengsel for å ha slettet bevis fra sin egen telefon og for å ha skjult artisten for politiet.

POLITIAKSJON: Det var mye bevæpnet politi på stedet etter skytingen. Foto: Frode Sunde / TV 2
POLITIAKSJON: Det var mye bevæpnet politi på stedet etter skytingen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det tok tre dager før artisten, som i mellomtiden hadde blitt etterlyst, meldte seg for politiet.

Kameraten har nektet straffskyld i saken, og heller ikke han har forklart seg verken for politiet eller i retten.

Hans forsvarer, advokat Fisnik Baki, mener han skal frifinnes fordi det ikke er bevist at han hadde kjennskap til noe skyting på Stovner.

Artistens forsvarer, advokat Usama Ahmad, ber også om frifinnelse.

Han reagerer kraftig på det han mener har vært en énsporet og mangelfull etterforskning.

– Etter et år med intens etterforskning har man ikke funnet noe mulig motiv i saken. Tiltalen er basert på én ting, og det er at man helt ukritisk har lagt til grunn at han var gjerningspersonen fra første dag, sier Ahmad.

Flere skytinger

For å begrunne påstanden om lang fengselsstraff pekte aktor særlig på at fornærmede var et barn da hendelsen skjedde, at artisten har stor innflytelse i sitt nærmiljø, og at det må reageres sterkere på skyting på åpen gate fordi politiet ser en økning i slike saker.

I 2019 mottok Oslo politidistrikt 5 anmeldelser knyttet til skyting på åpen gate i Oslo. I 2020 steg tallet til 12 anmeldelser. I 2021 og 2022 var tallet henholdsvis 20 og 22 anmeldelser.

– Dette foranlediger at domstolene antagelig må stramme strikken og være mer fast i klypa i disse sakene, mener Johansen.

– Skyting på åpen gate har et helt åpenbart farepotensial. Det er den mest ekstreme formen for ordensforstyrrelse. Det skaper frykt i nabolaget, og utenforstående kan bli truffet, sier han.

FORSVARERNE: Advokatene Usama Ahmad (t.v.) og Fisnik Baki forsvarer de to tiltalte. De mener begge at deres klienter må frifinnes. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2
FORSVARERNE: Advokatene Usama Ahmad (t.v.) og Fisnik Baki forsvarer de to tiltalte. De mener begge at deres klienter må frifinnes. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Statsadvokaten viser til at flere av artistens sangtekster er «åpenbart voldsromantiserende».

Han mener at artisten er en person som flere unge mennesker ser opp til, og at han, gjennom sine tekster, bidrar til en kodeks der ingen vitner tør eller ønsker å snakke med politiet.

Vitner husket lite

Under rettssaken har de færreste vitnene forklart seg detaljert om hva de så eller hørte på åstedet.

De aller fleste sier de husker svært lite, mens enkelte har sagt at de ikke ønsker å forklare seg om andre personer.

Fornærmede selv har heller ikke forklart seg detaljert i saken. Han sier han kjenner den tiltalte artisten som «en hyggelig fyr», og han har vanskelig for å se for seg at det var han som skjøt ham.

ÅSTEDET: Den 17 år gamle gutten ble skutt på vei ut av denne tunnelen på Stovner. Foto: Frode Sunde / TV 2
ÅSTEDET: Den 17 år gamle gutten ble skutt på vei ut av denne tunnelen på Stovner. Foto: Frode Sunde / TV 2

Statsadvokat Johansen mener også dette er straffeskjerpende for artisten.

– Hendelsen skjer innenfor et miljø der det hersker en kollektiv selvpålagt hukommelsessvikt. Jeg er helt overbevist om at vitnene som var inne her i dag, vet nøyaktig hvem som skjøt, men de sier det ikke, sier Johansen.

– Kodeksen virker å omfatte store deler av ungdomsmiljøet. Det er direkte skadelig for nærmiljøet. Det andre er at det krever et enormt ressursuttak for politiet. Se for dere hvor mye penger og tid politiet har brukt på å støvsuge områdene for videomateriale, sier han.

Forvarer: Feil bilde av ham

Advokat Ahmad, som bestemt mener at artisten må frifinnes, mener påtalemyndigheten har tegnet et helt feilaktig bilde av hans klient.

– Alt som ikke passer med deres hypotese, blir bortforklart med at det er en kodeks, at alle vitnene er kjemperedde for min klient. Han er aldri i løpet av hele sitt liv straffet for vold eller noe i nærheten av vold, sier Ahmad.

STOR AKSJON: Mange bevæpnede politipatruljer ble sendt til åstedet 25. oktober 2021. Foto: Frode Sunde / TV 2
STOR AKSJON: Mange bevæpnede politipatruljer ble sendt til åstedet 25. oktober 2021. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Spe på med litt opplesning av én sang som han har sunget, og en teksttolkning fra et politivitne, helt uten etterforskning av hva annet han har gjort som artist, og hvem som har skrevet sangene, så er man i mål med å gjøre ham til nærmest en gjengkriminell, sier han.

I sin prosedyre påpeker Ahmad flere ganger at artisten er tilknyttet et selskap som har låtskrivere. Det er ikke ført noen bevis for at han har skrevet sangene sine selv.

Overfor TV 2 ønsker ikke Ahmad å svare på om artisten mener han har skrevet sangene sine selv.

– Ikke drapsforsøk

Dersom retten kommer til at artisten avfyrte skuddet, mener Ahmad uansett at han ikke skal dømmes for drapsforsøk, men for grov vold.

– Når vi ikke vet hva gjerningspersonen tenkte, må vi basere oss på ytre omstendigheter, sier Ahmad.

I RETTEN: Advokat Usama Ahmad argumenterte i sin prosedyre for at artisten skal frifinnes. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2
I RETTEN: Advokat Usama Ahmad argumenterte i sin prosedyre for at artisten skal frifinnes. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Han viser til at skuddet treffer hoftekammen, og at skuddet er avfyrt med fri sikt fra kort avstand. Om han hadde ment å drepe, ville han siktet mye høyere på kroppen, mener han.

Ahmad viser til en sakkyndig i retten som har forklart at skaden ikke var livstruende. Han mener derfor at gjerningspersonen har ment å skade – ikke drepe.

Om han dømmes for en kroppsskade, mener Ahmad at straffen skal være på mindre enn fire års fengsel.

Til slutt, dersom artisten dømmes for drapsforsøk, mener forsvareren at aktor «bommer grovt» når han legger ned påstand om 10 års fengsel.

Han viser til flere dommer fra Høyesterett som gjelder drapsforsøk med skytevåpen og mener at dersom hans klient dømmes for dette, bør ikke straffen være høyere enn seks og et halvt år.