AKTOR: Statsadvokat Hulda Karlsdottir ba, som ventet, om at Breivik ikke prøveløslates. Foto: Frode Sunde / TV 2
AKTOR: Statsadvokat Hulda Karlsdottir ba, som ventet, om at Breivik ikke prøveløslates. Foto: Frode Sunde / TV 2
vil forlenge forvaringen:

Aktor om Breiviks forklaring: – Helt absurd

SKIEN FENGSEL (TV 2): Statsadvokaten sier at det ikke finnes et menneske i norsk historie som har begått så alvorlige handlinger som Anders Behring Breivik. Hun ber retten avvise terroristens ønske om å bli prøveløslatt.

– Denne saken er etter min mening ikke vanskelig, sier statsadvokat Hulda Karlsdottir i sin sluttprosedyre.

Hun viser til at Breivik har formidlet at det har skjedd en endring hos ham og at han derfor bør prøveløslates. Blant annet sier terroristen at han fortsatt er nynazist, men at han «vil kjempe sin politiske kamp uten vold».

Statsadvokaten tror ikke noe på denne påståtte endringen, og hun mener at det ikke på noen måte er aktuelt å prøveløslate ham.

– Gjentakelsesfaren er ikke noe mindre i dag enn da han ble dømt. Alvoret i handlingene savner sidestykke, sier hun.

– Er den samme personen i dag

Karlsdottir mener at Breivik fortsatt vil ha evne og vilje til å gjennomføre alvorlige, kriminelle handlinger.

Videre sier hun at terroristen har alvorlige personlighetsforstyrrelser som ifølge psykiater Randi Rosenqvist er svært vanskelig å behandle med terapi.

– Behring Breivik som ber om rettens tillit i dag, er den samme Behring Breivik som smadret regjeringskvartalet og som lokket frem ungdommer på Utøya, lurte de til å tro at de skulle få hjelp, for så å skyte dem, sier Karlsdottir.

Hun mener at «Breiviks æresord» fremstår som helt absurd.

– Vil kjempe livet ut

Terroristen sitter rakrygget og stirrer på statsadvokaten mens hun snakker til dommerne. Med jevne mellomrom rister han på hodet.

Unntaket er imidlertid når hun sier at han har sitt samme verdensbilde, blant annet ved at han mener det er pågående kulturkrig.

Da nikker Breivik bekreftende.

– Han har fortsatt sin politiske kamp bak murene, og han vil fortsette å kjempe resten av livet.

Karlsdottir mener at han ønsker primært to ting ved rettssaken der spørsmålet handler om løslatelse:

  • Å fremtvinge endrede soningsforhold slik at han kan pleie kontakt med såkalt «meningsfulle kontakter utenfor murene», slik at han kan jobbe politisk.
  • Å informere en navngitt organisasjon om at de har ansvar for hans handlinger 22. juli. Denne organisasjonen visste, ifølge Breivik, ikke at han jobbet på oppdrag for dem. Karlsdottir mener Breivik vil informere denne organisasjonen om at jobbet for dem. Statsadvokaten mener det hele er et PR-stunt.

Breiviks forsvarer, Øystein Storrvik, mener det er helt feil å kalle det for et PR-stunt når klienten hans benytter seg av retten til å be en domstol vurdere spørsmålet på prøveløslatelse.

– Helt uforståelig

Karlsdottir mener Breivik ikke har vist empati, medfølelse eller anger for handlingene sine.

– Han mener derimot at det han gjorde har gitt en rekke positive følger. Når man tenker sånn, så skjønner jeg på sett og vis at han ikke kan veie terroren opp mot alle de millioner av mennesker han mener å ha reddet. Det er helt uforståelig, sier Karlsdottir.

PASSES PÅ: Anders Behring Breivik blir geleidet av flere vakter på vei inn i rettssalen i Skien fengsel. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
PASSES PÅ: Anders Behring Breivik blir geleidet av flere vakter på vei inn i rettssalen i Skien fengsel. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hun mener at terroristen næres av publisitet.

– Jeg synes det er vondt å se når vi vet hva slags sak vi står i. Hans høydepunkt for dagen er å stå foran mediene og smile med sitt budskap, sier statsadvokaten.

– Han reflekterer ikke over de grusomhetene han begikk i 2011, og han fremstår helt uberørt. Han mener at han navn er et verdifullt varemerke verdt mange millioner. Alt dette underbygger og begrunner min begrunnelse om at han ikke har endret seg.

Forsvareren: – Får ikke tillit

I advokat Storrviks prosedyre legger han størst vekt på at Breivik ikke har fått muligheten til å vise at han ikke er farlig for omgivelsene sine.

– Når man skal se på hvor langt den farligheten fra 2011 bærer, må man ta hensyn til hvilke muligheter han har hatt til å respondere på tillit, sier han.

FORSVARER: Verken advokat Øystein Storrvik eller Anders Behring Breivik forventer en prøveløslatelse i denne omgang, men de ønsker å belyse at terroristen ikke får mulighet til å vise progresjon. Foto: Frode Sunde / TV 2
FORSVARER: Verken advokat Øystein Storrvik eller Anders Behring Breivik forventer en prøveløslatelse i denne omgang, men de ønsker å belyse at terroristen ikke får mulighet til å vise progresjon. Foto: Frode Sunde / TV 2

Utgangspunktet er at en innsatt på en forvaringsdom, uansett hvor grusomme handlinger vedkommende har begått, skal få muligheten til å respondere på tillit, ifølge forsvareren.

– Det vil alltid være elementer av tillit, og så bryter man tilliten og får mindre av det, eller man responderer bra og får mer. Dette skjer i alle tilfeller, bortsett fra ett, og det er Anders Behring Breivik, mener Storrvik.

Formelt ber Storrvik om at Breivik prøveløslates på strenge vilkår, slik han har bedt om.