Advarte statsrådene mot ektefellers aksjehandel

To dager etter at Jonas Gahr Støres regjering ble utnevnt, fikk Anniken Huitfeldt og de andre statsrådene eksplisitt advarsler om at ektefellers aksjehandel kunne føre til habilitetskonflikter.

SPURTE IKKE: Utenriksminister Anniken Huitfeldt, her på vei inn til sin pressekonferanse onsdag. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2
SPURTE IKKE: Utenriksminister Anniken Huitfeldt, her på vei inn til sin pressekonferanse onsdag. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Jeg visste at han investerte i aksjefond og noen enkeltaksjer, men jeg visste ikke hvilke aksjer det gjaldt, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til TV 2.

– Hvordan er det mulig at du ikke kunne vite hvilke enkeltaksjer din mann handlet med?

– Han ønsket å ta hensyn til innside. Han har ganske god kunnskap om det, så han ønsket å holde alle sine investeringer unna meg. Det var hans måte å vise aktsomhet på med tanke på innsidehandel, men det gjorde at jeg endte opp med en stor habilitetsutfordring i stedet, sier Huitfeldt til TV 2.

Ble advart

Men Huitfeldt ble flere ganger advart eller spurt om ektefellens aksjehandel, og orientert om at det kunne utløse problemer for henne som statsråd.

    I forbindelse med at hun ble utnevnt som utenriksminister 14. oktober 2021 hadde Huitfeldt og daværende utenriksråd Tore Hattrem en samtale. I samtalen ble Huitfeldt spurt av utenriksråden om hvordan hennes manns eierinteresser var.

    Hattrem har nylig tiltrådt som ambassadør i London. TV2 har kontaktet den tidligere utenriksråden, for å spørre om innholdet i to samtaler om ektefellens aksjer. Han har til nå ikke svart.

    Hun fylte også ut et skjema der hun oppga alle personlige eierinteresser, men Huitfeldt sier hun her ikke hadde noe naturlig sted å opplyse om sin manns eierinteresser.

– Hvorfor undersøkte ikke du og fortalte da hvilke aksjer din mann eide?

– Det har jeg brukt lang tid på å tenke gjennom de siste dagene. Det skal jeg love deg. Jeg har ikke noen god forklaring på det, sier Huitfeldt og legger til:

– Når ministre tiltrer, så får vi et skjema hvor vi oppgir alt vi har av eierinteresser, banksparekonto eller andre ting. Jeg fikk spørsmål da om min manns selskap. Han informerte meg da om at han har mesteparten i aksjefond og noen enkeltaksjer. Det var den informasjonen jeg brakte videre til utenriksråden. Jeg fikk ikke noen oppfølgingsspørsmål utover det, sier Huitfeldt.

EN STØTTENDE HÅND: Avdelingsdirektør Tuva Bogsnes i Utenriksdepartementet ga Huitfeldt en klapp på ryggen på vei inn til hennes pressekonferanse. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2
EN STØTTENDE HÅND: Avdelingsdirektør Tuva Bogsnes i Utenriksdepartementet ga Huitfeldt en klapp på ryggen på vei inn til hennes pressekonferanse. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2
  • Lørdag 16. oktober 2021 var alle de nye statsrådene samlet på Statsministerens kontor (SMK) ved Akershus festning i Oslo. Der holdt ekspedisjonssjef Therese Steen ved Administrativ og konstitusjonell avdeling en gjennomgang av habilitetsreglene.

Advart mot daytrading

Ifølge flere av de tilstedeværende TV 2 har snakket med nevnte Steen både ektefellers aksjehandel og såkalt daytrading som spesifikke situasjoner statsrådene måtte være oppmerksomme på.

– Man bør ikke drive med daytrading, skal Steen ha sagt.

SMK-sjef: Orienterte om reglene

Til TV 2 forteller ekspedisjonssjef Steen at hun har gjennomført denne opplæringen av nye statsråder en rekke ganger og at hun spesifikt advarer om de mulige konsekvensene av ektefellers aksjehandel.

– Jeg bidro i opplæringen knyttet til habilitet da denne regjeringen tiltrådte i 2021. Jeg orienterte da om habilitetsreglene. I den forbindelse gjennomgikk jeg blant annet at man kan bli inhabil som følge av egne eller nærståendes eierskap til aksjer. Jeg husker ikke hvilke ord jeg har brukt ved de ulike gjennomgangene, sier Steen.

Huitfeldt peker på at hun var opptatt av at ikke omfanget av aksjehandelen skulle komme i konflikt med hennes statsrådspost.

– Tok du ikke det på alvor?

– Jo. Men jeg visste ikke aktiviteten hans på aksjemarkedet. Jeg fikk også beskjed om, og det står veldig klart i håndboken, at hvis det er «betydelig aktivitet», så skal det meldes til min overordnede.

Tjente 280 000 kroner

I Huitfeldts habilitetssak viser dokumentene hun selv har fremlagt at ektemannen har gjennomført over 100 transaksjoner med aksjer i perioden fra Huitfeldt ble statsråd og til i dag.

Til sammen sitter Flem igjen med en gevinst på 280 000 kroner før skatt på aksjene han har kjøpt og solgt i denne perioden, ifølge oversikten.

Huitfeldt har i dag beklaget og sagt hun er lei seg for at hun har vært inhabil i flere saker regjeringen har behandlet. Årsaken er at hennes mann, Ola Flem, har gjennomført over 100 aksjehandler – deriblant i selskaper som har vært direkte påvirket av regjeringens beslutninger.