PSTs trusselvurdering:

Advarer om terror på kollektivtransport

PST lister opp steder som kan være aktuelle terrormål i sin oppdaterte trusselvurdering.

MÅL: PST vurderer i sin trusselvurdering hvor det er størst fare for terror – blant annet nevnes kollektivtransport. Foto: Nico Sollie / TV 2
MÅL: PST vurderer i sin trusselvurdering hvor det er størst fare for terror – blant annet nevnes kollektivtransport. Foto: Nico Sollie / TV 2

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har fredag kommet med en oppdatert trusselvurdering om folkesamlinger og arrangementer.

Sikkerhetsnivået i Norge er i skrivende stund på nivå tre, som er moderat sikkerhetsnivå.

Nivå tre innebærer at én eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge, skriver PST.

Her mener PST risikoen er størst

PST skriver at «folkerike mål med få eller ingen sikringstiltak utgjør fortsatt utsatte terrormål for ekstreme islamister og høyreekstremister.»

I tillegg mener de at personer med ikke-vestlig utseende, muslimer, politikere, tradisjonelle medier og steder hvor disse samles, er aktuelle terrormål for høyreekstremister.

PST skriver at flere typer sivile folkemengder fortsatt regnes som aktuelle terrormål. De lister opp:

Handlegater/kjøpesentre.

Idrettsarenaer

Konserter

Utesteder

Kollektivtransport

– Kollektivtransport er et eksempel på folkeansamling, som kan være et utsatt mål. Det er et sted der mange samles, og et generelt relevant mål å angripe, sier fungerende analysesjef Gry Bull-Hansen i PSTs kontraterroravdeling til TV 2.

Sikkerhetstjenesten skriver videre at en eventuell høyreekstrem terrorhandling mest sannsynlig vil være et masseskadeangrep eller et målrettet drap mot personer som inngår i fiendebildet.

– Noen grupper, som LHBT+-personer, jøder og enkelte myndighetspersoner, inngår i fiendebildet til både ekstreme islamister og høyreekstremister, skriver PST.

– Steder og arrangementer hvor disse samler seg kan være aktuelle angrepsmål for begge ekstremistgruppene, heter det i trusselvurderingen.

I den oppdaterte trusselvurderingen trekkes folkerike mål frem. Bull-Hansen sier at ekstreme islamister kan ta i bruk enkle og lett tilgjengelige virkemidler, og ønske martyrdom.

– En stor del av gjennomførte og avvergede terrorangrep i Vesten de siste årene har vært mot folkerike mål. Sikkerhetstiltak gjør mål mindre aktuelt, sier analyselederen.

Russland mer risikovillige enn før

PST vurderer det slik at Russland har mer å vinne og mindre å tape ved å drive etterretningsvirksomhet i Norge.

PST mener at Russland nå er villig til å akseptere høyere risiko i sine etterretningsoperasjoner i Norge.

– Russland vil utgjøre den største trusselen mot Norge det inneværende året, men Kina, Iran og andre statlige aktører kan også utgjøre en trussel, avhengig av hvilken sammenheng arrangementer foregår i, skriver PST.

De konkluderer med at Russland utgjør den største trusselen mot Norge det inneværende året, men at Kina, Iran og andre statlige aktører kan utgjøre en trussel, avhengig av hvilken sammenheng arrangementet foregår i.

– Det er videre svært lite sannsynlig at statlige aktører har intensjon om å angripe eller gjennomføre attentatforsøk mot folkesamlinger eller arrangementer på norsk jord, heter det.