Advarer om at billån kan bli «rådyrt»

Finanstilsynet vil halvere den maksimale nedbetalingstiden på billån. – Folk vil bli presset ut i leasingmarkedet, sier Ketil Pedersen i Danske Bank.

MOTBØR: Finanstilsynets forslag vil få en skyllebøtte fra både forbrukere og flere bransjer, tror leder for bilfinans i Danske Bank, Ketil Pedersen. Foto: Sigve Bremer Mejdal/ TV 2
MOTBØR: Finanstilsynets forslag vil få en skyllebøtte fra både forbrukere og flere bransjer, tror leder for bilfinans i Danske Bank, Ketil Pedersen. Foto: Sigve Bremer Mejdal/ TV 2

Maksimal nedbetalingstid på billån er i dag 10 år. Finanstilsynet ønsker å innføre en ny bestemmelse.

Bestemmelsen vil gjøre at den maksimale nedbetalingstiden på lån med pant i annet en bolig, blir fem år.

Denne typen lån vil dermed få like kort nedbetalingstid som usikrede lån. Avdragene vil derfor bli merkbart høyere.

Det fremgår av Finanstilsynets høringsnotat, som ble sendt ut til Finansdepartementet i starten av oktober.

Leder for bilfinans i Danske Bank, Ketil Pedersen, reagerer kraftig på Finanstilsynets forslag. Han sier billån vil bli «rådyrt» – dersom det innføres.

– Vi ser at 80 prosent av de omsøkte billånene har en nedbetalingsperiode på mer enn fem år, sier Pedersen.

KRITISK: Ketil Pedersen i Danske Bank stiller seg svært kritisk til lånegrepet. Foto: Danske Bank
KRITISK: Ketil Pedersen i Danske Bank stiller seg svært kritisk til lånegrepet. Foto: Danske Bank

– Blir presset ut i leasingmarkedet

Han anslår at cirka 45 prosent av alle biler i Norge blir finansiert enten gjennom billån eller leasing.

Ifølge Pedersen er det mest vanlige billånet salgspantlån – altså at banken tar sikkerhet i bilen som en garanti for lånet.

Han mener en halvering av nedbetalingsperioden vil føre til svært negative konsekvenser for forbrukerne.

– Det Finanstilsynet oppnår er at låntakere må betale en vesentlig høyere pris for å kunne kjøpe en helt vanlig familiebil.

Han tror en innstramming av nedbetalingsperioden vil føre til særlig én ting.

– Folk kommer til å bli presset ut i et så å si helt uregulert leasingmarked, sier Pedersen.

– Ned i sikkerhet og levestandard

Pedersen i Danske Bank mener reguleringen ikke er treffsikker i forhold til intensjonen.

– Det vil føre til at flere må ut på bruktmarkedet og kjøpe en billigere og mindre sikker bil. Forbrukeren må ned i både sikkerhet og levestandard. Da må man kjøpe en bensin eller dieselbil og får høyere utgifter enn om man hadde elbil, sier Pedersen.

14. november har forslaget høringsfrist, og da vil det avgjøres om bestemmelsen innføres eller ei.

Pedersen tror bilbransjen, finansbransjen og forbrukerne kommer til å reagere kraftig hvis bestemmelsen trer i kraft.

BRUKTMARKEDET: Ketil Pedersen i Danske Bank sier grepet vil føre til at flere må ty til bruktmarkedet. Foto: Sigve Bremer Mejdal/TV 2
BRUKTMARKEDET: Ketil Pedersen i Danske Bank sier grepet vil føre til at flere må ty til bruktmarkedet. Foto: Sigve Bremer Mejdal/TV 2

– For en familie som nå endelig tenker de vil ha en ny elektrisk familiebil, så må de nå ut i bruktmarkedet for å kjøpe en bensin eller dieselbil, uten det mest moderne sikkerhetssutsyret. Dette i tillegg til innførsel av engangsavgifter og mva. på vanlige elektriske biler, vil være med på å sette en solid brems også på regjeringens 0-utslippsmål for 2025, mener Pedersen.

Forebygger gjeldsproblemer

Finanstilsynet begrunner forslaget med at bestemmelsen vil bidra til finansiell stabilitet ved å forebygge sårbarhet i husholdninger og finansforetak.

– For å motvirke sårbarhet i husholdningene knyttet til denne typen lån, er det etter Finanstilsynets vurdering viktig at lånet nedbetales innenfor en relativt begrenset tidsperiode, på linje med reguleringen av usikrede lån. Mange objekter som finansieres på denne måten, for eksempel bil, vil ha et betydelig verdifall i årene etter kjøpet.

GJELD: Per Mathis Kongsrud i Finanstilsynet peker på at grepet kan virke forebyggende for sårbare husholdninger. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB
GJELD: Per Mathis Kongsrud i Finanstilsynet peker på at grepet kan virke forebyggende for sårbare husholdninger. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Det sier direktør for digitalisering og analyse i Finanstilsynet, Per Mathis Kongsrud.

Kongsrud sier bestemmelsen kan forebygge gjeldsproblemer i husholdninger med sårbar økonomi.

– Det vil føre til at flere forbrukere enn i dag velger ulike former for billeie framfor å lånefinansiere bilkjøp, eller velger å kjøpe en billigere bil for å redusere finansieringsbehovet. Finanstilsynet legger til grunn at det fortsatt vil være et marked for kjøp og salg av biler om reguleringen blir gjennomført i tråd med forslaget.

BILLÅN: Forslaget er sendt ut på høring med frist 14. november. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2
BILLÅN: Forslaget er sendt ut på høring med frist 14. november. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2