KOSTBART: Forsikringsbransjen frykter ny ordning fører til at mange kjører rundt i biler som ikke er registrert, og dermed ikke forsikret. Foto: Thomas Gravesen / Colourbox
KOSTBART: Forsikringsbransjen frykter ny ordning fører til at mange kjører rundt i biler som ikke er registrert, og dermed ikke forsikret. Foto: Thomas Gravesen / Colourbox

Advarer mot forsikringsbombe

– Du kan gå i en felle, sier direktør Roger Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen.

Fra 12. september i fjor trengte du ikke lenger å levere inne skiltene på bilen din om du midlertidig skulle avregistrere den. For eksempel om du skulle reise vekk en lengre periode, eller parkere bilen for vinteren.

Ordningen skulle spare mange kjøretøyeiere for to turer til trafikkstasjonen årlig.

– Vi er sterkt bekymret for at den fleksible ordningen er for fleksibel i den forstand at man kan gå i en felle, sier direktør Roger Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen.

Den nye løsningen med gratis, midlertidig avregistrering på nett, som tilbys av Statens vegvesen, får nå kritikk fra forsikringsbransjen.

– Vi er kjent med, og frykter, at flere bileiere kan kjøre rundt i en avregistrert bil som har skiltene påsatt, sier direktør Roger Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen.

Kollisjoner i avregistrert bil

Han presiserer at det ikke er tillatt å bruke en avregistrert bil, og at for slike kjøretøy opphører ansvarsforsikringen automatisk.

ADVARER: Direktør Roger Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen mener avregistrerte kjøretøy som tas i bruk uten godkjenning er et høyaktuelt tema. Foto: Thomas Brun
ADVARER: Direktør Roger Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen mener avregistrerte kjøretøy som tas i bruk uten godkjenning er et høyaktuelt tema. Foto: Thomas Brun

– Vi kjenner også til et par kollisjonstilfeller hvor kjøretøyeier har kjøpt en avregistrert bil hvor skiltene var påsatt, og dermed trodde alt var i orden, sier Stenseth.

Trafikkforsikringsforeningen er nå i gang med å innhente opplysninger fra forsikringsselskapene.

– Vi har også innkalt UP og Statens vegvesen til et møte for å se nærmere på problemstillingen, sier Stenseth.

Siden 12. september i fjor er over 30.000 kjøretøy forsikret hos Tryg avregistrert, mens under 3000 er påregistrert i samme periode.

HASTETILTAK: Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring, sier selskapet nå kontakter sine kunder for å informere om påregistrering. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2
HASTETILTAK: Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring, sier selskapet nå kontakter sine kunder for å informere om påregistrering. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– De fleste er avregistrert av andre grunner, men vi er usikre på hvor mange som nå kjører rundt uforsikret, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg forsikring.

– Mangelfull informasjon

Han mener dårlig kommunikasjon fra Statens vegvesen i forbindelse med midlertidig avregistrering fører til mange kjører rundt i uforsikrede kjøretøy, uten å vite det.

– Mange tror alt er ok etter at de har vært i kontakt med oss for å starte forsikringen igjen, og får ikke med seg at de også må påregistrere bilen hos Statens vegvesen for at forsikringen skal bli aktiv, sier Irgens.

Kan koste millioner

Han påpeker at konsekvensen kan bli enorme om det skulle skje en ulykke.

– Får du en personskade i et uforsikret kjøretøy, må du dekke alle utgifter selv ved uhell eller ulykker. I verste fall kan det koste mange millioner kroner, særlig dersom det blir personskader, sier Irgens.

Tryg har nå satt i gang hastetiltak.

– Vi går nå bredt ut til aktuelle kunder og informerer om at de må påregistrere, selv om det er vegvesenets ansvar å informere om sin egen registreringsordning. Det gjør de ikke godt nok i dag, sier Ole Irgens.

Svarer på kritikken

Statens vegvesen erkjenner at det har vært enkelttilfeller av kjøretøy som har vært tatt i bruk uten at det har vært påregistrert, men tror ikke at det ikke har skjedd i stort omfang.

I disse tilfellene har sjåførene fått et gebyr på 5000 kroner.

SVARER: Kontorsjef Tonje Sundland Mogensen i Statens vegvesen vil se nærmere på den nye ordningen der du enklere midlertidig kan avregistrere kjøretøyet ditt. Foto: Statens vegvesen
SVARER: Kontorsjef Tonje Sundland Mogensen i Statens vegvesen vil se nærmere på den nye ordningen der du enklere midlertidig kan avregistrere kjøretøyet ditt. Foto: Statens vegvesen

– Vi har ikke holdepunkter for å si at informasjonen om den nye ordningen har vært for dårlig, og at brukerne ikke er klar over at de skal påregistrere igjen før de bruker kjøretøyet, sier kontorsjef Tonje Sundland Mogensen i Statens vegvesen.

Hun sier det informeres både om ordningen og at man påregistrere igjen før man på nytt tar kjøretøyet i bruk.

– Denne beskjeden får man også tydelig i det man avregistrerer, sier kontorsjefen.

Skal evaluere ordningen

Hun påpeker at Statens vegvesen uansett er glade for alle som sprer kunnskap om ordningen, som hun sier ble godt mottatt da den ble lansert.

– Vi ønsker stadig å forbedre vår informasjon ut til kundene, og tar til oss tilbakemeldinger om hvordan vi kan informere bedre, sier kontorsjefen.

NY ORDNING: Fra i fjor høst kunne du selv midlertidig avregistrere kjøretøyet ditt uten å levere inne skiltene. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
NY ORDNING: Fra i fjor høst kunne du selv midlertidig avregistrere kjøretøyet ditt uten å levere inne skiltene. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Statens vegvesen har nå startet et arbeid med å hente inn erfaringer knyttet til frivillig avregistrering, blant annet fra forsikringsbransjen og politiet.

– I det arbeidet er det naturlig at vi ser på den problemstillingen som reises her, sier Mogensen.

Du kan selv sjekke en rekke opplysninger om et kjøretøy ved hjelp nettsiden til Statens vegvesen.