Advarer foreldre mot tannkremfelle

Stoffet ble forbudt i matvarer for flere år siden. Nå er det funnet i tannkremer for barn. Forbrukerrådet reagerer kraftig.

STYR UNNA: Etter å ha gjort et oppsiktsvekkende funn i disse barnetannkremene, ber nå Forbrukerrådet foreldre om å styre unna. Foto: Forbrukerrådet
STYR UNNA: Etter å ha gjort et oppsiktsvekkende funn i disse barnetannkremene, ber nå Forbrukerrådet foreldre om å styre unna. Foto: Forbrukerrådet

«Puss puss så får du en suss», sang Trond-Viggo Torgersen sammen med flodhesten Flode.

Men nå ber Forbrukerrådet foreldre være forsiktig med hva de pusser barnas tenner med.

– Alvorlig

De har nylig gjennomført en tannkremtest hvor de har sjekket 33 tannkremer for det mistenkte kreftfremkallende stoffet titandioksid.

I testen ble det gjort funn av stoffet i de tre barnetannkremene Bamse, Peppa Gris og Flux 6 +.

– Vi ser alvorlig på at stoffet fortsatt brukes i så stor utstrekning i tannkrem. Dette er hverdagsprodukter som barn, unge og alle andre bruker hver dag, sier Elin Vestrum, seniorrådgiver og tjenesteansvarlig for tester i Forbrukerrådet til TV 2.

ALVORLIG: Forbrukerrådet ser alvorlig på de funnene som er gjort i testen. Foto: Forbrukerrådet
ALVORLIG: Forbrukerrådet ser alvorlig på de funnene som er gjort i testen. Foto: Forbrukerrådet

Titandioksid brukes blant annet for å gi hvit farge til produkter som maling, papir og tannkrem.

– Overraskende

Det var tidligere brukt i en rekke matvarer, men i 2021 konkluderte EUs mattrygghetsorgan, EFSA, med at titandioksid ikke lenger kan anses som trygt å bruke i mat, og stoffet ble derfor forbudt.

– Det er overraskende at ikke flere produsenter har sluttet å bruke stoffet i produktene sine.

Forbrukerrådet kommer nå med en klar oppfordring.

– Vi vil oppfordre produsentene til å fase ut stoffet fra tannkremen sin så fort som mulig, sier Vestrum.

Samtidig jobber de politisk for at skadelige stoffer i hverdagsprodukter skal reguleres strengere.

– Vi kommer til å følge opp dette arbeidet, og også sjekke det norske markedet igjen for å se om produsentene faktisk faser stoffet ut, sier Vestrum.

– Ikke innført forbud

Alle 33 tannkremene som ble sjekket i testen, er kjøpt inn på norske dagligvarebutikker, apotek og lavpriskjeder i løpet av høsten.

Produktmanager i Karo Pharma, Martine Lenes, sier til TV 2 samtlige Flux tannkremer ble tatt ut av markedet i september i år.

– Informasjonen gikk ut til alle apotekkjedene i april 2023. Det kan være at det er noe restlager igjen i enkelte apotek, sier Lenes.

TV 2 er kjent med at flere norske apotek fortsatt selger tannkremene fra Flux.

Blant de som selger flere av tannkremene det nå advares mot, er Boots apotek.

– Det er per i dag ikke er innført noe forbud mot titandioksid i tannkrem fordi tannkremer i all hovedsak er registrert som kosmetikk, eller i noen tilfeller som medisinsk utstyr, sier kommunikasjonssjef i Boots, Anne Margrethe Aldin Thune.

Går i dialog

Kommunikasjonssjefen understreker at tannkrem i utgangspunktet ikke skal konsumeres, ei heller brukes ufortynnet eller brukes i store mengder.

– Men sjansen for at et barn svelger en liten mengde er selvsagt til stede, sier Aldin Thune.

De har derfor gått i dialog med Mattilsynet.

– Det gjør vi for å diskutere hvordan ingrediensen titandioksid bør vurderes fremover, sier hun.

Skal gå igjennom sortimentet

Nettapoteket Farmasiet.no selger også tannkremene. Nå skal gjøre en ny vurdering.

– Basert på informasjonen som har kommet frem i Forbrukerrådets test tar vi en gjennomgang av vårt sortiment, og har gått i dialog med leverandørene det gjelder for å få mer informasjon fra dem. Informasjonen i testen kommer til å få følger for hvilke produkter vi tilbyr til kundene våre fremover, sier markedssjef Hanne Kjærnes.

TV 2 har også forsøkt å få en kommentar fra Sensodyne, som produserer tannkremen Bamse. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.