Abdella Ahmed Haji (40) dømt til 21 års forvaring

Marianne Amundsen (57) ble drept på jobb for Nav, mens Ida Aulin (30) ble utsatt for drapsforsøk. Nå har Hordaland tingrett avgjort hvilken dom drapsmannen får.

TILTALTE: Domfelte Abdella Ahmed Haji (40) i dialog med sin forsvarer Morten Grimstad under rettssaken i november. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2
TILTALTE: Domfelte Abdella Ahmed Haji (40) i dialog med sin forsvarer Morten Grimstad under rettssaken i november. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Mandag 20. september i fjor gikk 40 år gamle Abdella Ahmed Haji til angrep på to Nav-ansatte under et brukermøte ved Nav Årstad i Bergen.

Avdelingslederen Marianne Amundsen (57) ble drept, mens kollegaen hennes Ida Aulin (29) ble skadet.

Gjennom ti dager fikk retten høre om drapshandlingen, og hva som ledet opp til hendelsen. Aktor avsluttet med å kreve 21 års forvaring for tiltalte.

Nå er gjerningsmannen dømt til 21 års forvaring for drap og drapsforsøk.

– Veldig fornøyd

– Påtalemyndigheten er veldig fornøyd med at retten deler vårt syn både på spørsmålet om tilregnelighet og valg av reaksjon, sier statsadvokat May-Britt Erstad til TV 2, og legger til:

– 21 års forvaring er lovens strengeste straff, og nå er samfunnet godt beskyttet mot nye lovbrudd fra tiltalte, sier statsadvokat May-Britt Erstad til TV 2 etter at dommen er offentlig.

Slik var de dramatiske minuttene

  • Kl. 10.00: En mann i slutten av 30-årene møter opp til et brukermøte ved Nav Årstad.

  • Kl. 10.02: Politiet får første melding om en kniv-hendelse ved Nav-kontoret

Operasjonsleder sender ut melding om PLIVO-hendelse.
Dette er en spesiell nødmelding som påkaller alt tilgjengelig mannskap innen politi, brann og helse når det er «pågående livstruende vold».

  • Kl. 10.06: Den første politi-patruljen ankommer kontoret

  • Kl. 10.08: Gjerningsmannen pågripes. Begge ofrene kjøres til Haukeland Universitetssykehus.

  • Kl. 11.15: Gjerningsmannen føres ut av bygget tildekt av hvitt tøy

  • Kl. 15.05: Politiet bekrefter i en pressemelding at en kvinne i 50-årene er død etter hendelsen. Den andre kvinnen defineres som lettere skadet.

  • Kl. 16.30: Politiet bekrefter på en pressekonferanse at gjerningsmannen siktes for drap

– Ekstremt tydelig

Til TV 2 sier sønnen til avdøde Marianne Amundsen at familien er helt enig med dommen.

– Dommen er ekstremt tydelig og viser null tvil for hva domfelte har gjort. Den har et godt fundament og viser også et tydelig forsett for handlingene, og dermed gis lovens strengeste straff, sier Truls Amundsen.

– Selv om dommen nå omsider er kommet føler jeg en overfladisk lettelse og generell tomhet. Dette endrer ingenting for vår del. Vi er fremdeles opptatt av omstendighetene som gjorde dette mulig. Det er bra å se at utformingen av dette samtalerommet også er beskrevet i dommen.

FAMILIEN: Truls er sønnen til Marianne Amundsen, og han sier familien er lettet over dommen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
FAMILIEN: Truls er sønnen til Marianne Amundsen, og han sier familien er lettet over dommen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Selv om gjerningsmannen nå har fått sin dom, har familien fortsatt fokus på at sikkerheten ved det aktuelle møterommet ikke var god nok.

Arbeidstilsynet har tidligere kommet med en rapport der det ble avdekket mangler.

– Den er så graverende at det er betenkelig at ikke Arbeidstilsynet har gått videre med en anmeldelse av NAV, sier Amundsen.

Kommunaldirektør Tommy Johansen i Bergen kommune har hele tiden sagt at han ikke kan kommentere forholdene.

– Kommer til å anke

Domfeltes forsvarer, Morten Grimstad, sier til TV 2 at dommen kommer til å bli anket.

– Ja, den kommer selvfølgelig til å bli anket. Grunnen er at vi mener han var psykisk syk på gjerningstidspunktet.

Hva tenker din klient om dommen?

Han er selvfølgelig skuffet, sier Grimstad.

ANKER: Gjerningsmannen sin forsvarer, Morten Grimstad under første dag i Nav-rettssaken. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2
ANKER: Gjerningsmannen sin forsvarer, Morten Grimstad under første dag i Nav-rettssaken. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Mener han er frisk nok

Både i forkant av rettssaken og underveis i hovedforhandlingen hevdet drapsmannen at han var psykisk syk.

1. juli tok politiet først ut en tiltale der drapsmannen var kandidat for nettopp tvungen psykisk helsevern, men kun to uker før rettssaken tok påtalemyndigheten ut en ny tiltale.

Da mente de plutselig at han var strafferettslig tilregnelig.

Statsadvokat May-Britt Erstad var helt klar på at gjerningsmannen kunne dømmes til ordinær straff og forvaring.

– Vi fikk innhentet en tilleggserklæring fra de rettsoppnevnte psykiatrisk sakkyndige, og på bakgrunn av den er det tydeligere for oss at tiltalte er tilregnelig, sa Erstad til TV 2.

KREVER STRAFF: Statsadvokat May-Britt Erstad ved Hordaland Statsadvokatembete mener gjerningsmannen er strafferettslig tilregnelig. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
KREVER STRAFF: Statsadvokat May-Britt Erstad ved Hordaland Statsadvokatembete mener gjerningsmannen er strafferettslig tilregnelig. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Schizofreni

Tilregneligheten ble også underbygget av rettspsykiaterne underveis i rettssaken.

På bakgrunn av sine undersøkelser, konkluderte de at tiltalte hadde enkel schizofreni og vrangforestillinger.

De mente likevel at disse tilstandene ikke endrer virkelighetsforståelsen på en måte som unntar ham fra ordinær straff.

– Vi er av den oppfatning at det ikke er noe direkte tilknytning mellom den medisinske diagnosen og handlingene han er tiltalt for, sa rettspsykiater Gunnar Johannessen under sin redegjørelse.

SJOKK: Flere personer ble vitner til kampen som utspilte seg inne på møterommet, nær publikumsmottaket ved Nav Årstad. En av dem var nær ved å knuse glasset inn til rommet Foto: Politiet
SJOKK: Flere personer ble vitner til kampen som utspilte seg inne på møterommet, nær publikumsmottaket ved Nav Årstad. En av dem var nær ved å knuse glasset inn til rommet Foto: Politiet

Selv har tiltalte sagt i retten at han ikke husker noe av hendelsen, men det tror ikke politiet et sekund på.

– I samtale med politiet har han husket mange detaljer. I tillegg har han snakket med rettspsykiaterne, og da har han husket hendelsene. Han kan selvsagt ha fortrengt handlingene, men jeg er uenig i at hans nye manglende hukommelse skal spille inn på straffen, sier aktor.

Les også: – La drapet på mamma få en konsekvens

Sinne mot Nav

Ifølge tiltalte sin forsvarer Morten Grimstad, hadde han et stort sinne mot Nav.

Årsaken skal ha vært at han hevder Nav ikke gav ham hjelpen han trengte.

– Han har fått avslag på sosialstønad, og følt at han ikke har blitt tatt på alvor når han har klaget på avslagsvedtakene og saksbehandlere.

SYKDOM: Tiltalte sin forsvarer Morten Grimstad er uenig med politiet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
SYKDOM: Tiltalte sin forsvarer Morten Grimstad er uenig med politiet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Min klient sier han har blitt møtt med en arrogant holdning som har gått hardt inn på ham. Han har følt at han ikke fikk hjelp, og at han har blitt motarbeidet.

Kommunedirektør Tommy Johansen i Bergen har hele veien sagt at han ikke kan kommentere disse påstandene.