STENGER DØRENE: ABC-enheten på Ullevål sykehus legges ned til fortvilelse for tillitsvalgte fødende og ansatte. Foto: Mina Maria Rise / TV 2
STENGER DØRENE: ABC-enheten på Ullevål sykehus legges ned til fortvilelse for tillitsvalgte fødende og ansatte. Foto: Mina Maria Rise / TV 2

ABC-klinikken legges ned: – En desperat handling

Ansatte ved ABC-enheten på Ullevål sykehus har siste arbeidsdag 4. mars. Slik forsvarer ledelsen nedleggelsen.

Oslo universitetssykehus (OUS) skal kutte 3 prosent i årets budsjett, noe som tilsvarer 500 årsverk på sykehuset.

Det har blitt foreslått at 30 av årsverkene skal kuttes ved fødeavdelingene på sykehuset, og at to til fire fødestuer skal legges ned.

Tirsdag får TV 2 bekreftet at ABC-enhetene vil stenge dørene for godt. Dette til tross for høylytt protest fra flere tillitsvalgte.

– Det er vedtatt at ABC legges ned. Siste arbeidsdag blir 4. mars 2023, sier Kristin Bøhn, tillitsvalgt for jordmødrene ved ABC-klinikken på Ullevål sykehus, til TV 2.

– Kniven på strupen

Bøhn forteller at de ansatte ble orientert om nedleggelsen på et møte klokken 8 tirsdag.

REAGERER: Hovedtillitsvalgt og jordmor ved ABC-enheten på Oslo universitetssykehus, Kristin Bøhn, fortviler etter beslutningen. Foto: Privat
REAGERER: Hovedtillitsvalgt og jordmor ved ABC-enheten på Oslo universitetssykehus, Kristin Bøhn, fortviler etter beslutningen. Foto: Privat

– Vi ble informert om dette på et møte på ABC i morges. Begrunnelsen er å spare penger, til tross for at de ikke har gjort noen økonomisk analyse som viser gevinst eller konsekvens på sikt, sier Bøhn.

Hun reagerer kraftig på beslutningen.

– Det viser en desperat handling av en klinikkledelse som har fått kniven på strupen av helseforetaket, sier Bøhn.

Hun er klar på at beslutningen framstår som endelig.

– I går var det møte med alle klinikktillitsvalgte. Da ble de informert. Og i dag var det møte med oss.

NATURLIG: ABC-klinikken er landets mest kjente fødested for naturlige fødsler, og har vært i drift i 25 år. Foto: Mina Maria Rise / TV 2
NATURLIG: ABC-klinikken er landets mest kjente fødested for naturlige fødsler, og har vært i drift i 25 år. Foto: Mina Maria Rise / TV 2

Tror jordmødrene vil slutte

Bøhn tror de fleste jordmødrene som har jobbet ved ABC, nå kommer til å slutte.

– Den er forferdelig trist, sier hun.

– Det viser at den finansieringsmodellen vi har, ikke fungerer for fødselsomsorgen. Man fjerner et tilbud som både familier, Stortinget, fagfolk og forskning sier vi skal satse på, nemlig et tilbud med helhet og kontinuitet i fødselsomsorgen.

Å legge ned ABC-klinikken, mener hun er en irreversibel handling.

– Det river ned 25 år med erfaring, sier Bøhn.

– Beklager

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus tar forbehold om at den endelige beslutningen ikke er tatt ennå. Han viser til at budsjettet vedtas først torsdag denne uka.

– Hvor stor sjanse er det for at ABC legges ned?

– Den er stor. Ledermøtet tar den endelige beslutningen, men ut fra slik saken er vurdert, anser jeg at den risikoen er veldig høy, sier Bjørnbeth til TV 2.

FORSVARER AVGJØRELSEN: Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth mener OUS fortsatt tilbyr et godt og forsvarlig fødetilbud til tross for nedleggelsen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2
FORSVARER AVGJØRELSEN: Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth mener OUS fortsatt tilbyr et godt og forsvarlig fødetilbud til tross for nedleggelsen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Han forteller at forslaget om nedleggelse kom etter en risikovurdering ved Kvinneklinikken.

– Det er de minst fleksible stuene vi har og derfor er det mest hensiktsmessig, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved OUS til TV 2.

– Hva blir konsekvensen av at ABC legges ned?

– Det beklager vi veldig sterk. Samtidig er tilgangen vår på jordmødre slik at vi dessverre er nødt til å skjære der det gjør minst vondt, sier Bjørnbeth.

Ifølge han er det bare ABC-enhetene blant fødestuene som rammes av kuttene.

Selv om jordmødrene ved klinikken mister sin vanlige arbeidsplass, håper han de vil bli værende ved sykehuset.

– Vi trenger hver eneste jordmor vi har. Derfor må vi stenge de stuene og bruke jordmødrene i de vanlige fødestuene. Ingen jordmor hos oss blir uten jobb, sier OUS-sjefen.

Avviser at det går utover fødetilbudet

Selv om nedleggelsen betyr færre fødesenger ved OUS, avviser Bjørnbeth at det går utover fødetilbudet.

– Antall fødsler har gått ganske kraftig ned. Det var 1100 færre fødsler det siste året sammenlignet med det prognosen tilsa. Antall fødeplasser vil være på samme nivå som før, sier han.

– Risikerer kvinner som skal føde å få lenger reisevei?

– Nei, ikke slik vi ser det.

– Vi jobber hardt for å gi et differensiert fødetilbud innenfor all fødselsomsorg, og vi håper veldig at de som jobber på ABC vil være med på det utviklingsarbeidet og fremme naturlig fødsel innenfor de vanlige fødestuene, sier Bjørnbeth.

– Men vil de vanlige fødestuene tilby samme oppfølging som på ABC-klinikken?

– Per i dag vil de ikke det, men det jobber vi med å få på plass.