– Å sette livet på spill, er noe helt annet

Overvektige er villig til å betale en høy pris for ubehag i forbindelse med slanking, mener forening. Nå skaper mistanke om nye og alvorlige bivirkninger bekymring.

BEKYMRING: Nyheten om at man mistenker alvorlige bivirkninger som selvmordstanker og selvskading etter bruk av slankemedisin skaper bekymring, ifølge Mari-Mette Graff, leder i Landsforeningen for overvektige. Foto: Markus Furnes / TV 2
BEKYMRING: Nyheten om at man mistenker alvorlige bivirkninger som selvmordstanker og selvskading etter bruk av slankemedisin skaper bekymring, ifølge Mari-Mette Graff, leder i Landsforeningen for overvektige. Foto: Markus Furnes / TV 2

Hittil i år har de tre legemidlene Wegovy, Saxenda og Ozempic hatt en samlet omsetning på litt over en milliard kroner, ifølge tall fra Apotekforeningen.

Tilsvarende for samme periode i fjor var litt under en halv milliard. Da var det kun Saxenda og Ozempic som var tilgjengelig på det norske markedet.

Antall solgte pakninger av Ozempic og Saxenda har økt med henholdsvis 275 prosent og 423 prosent.

Mistenker alvorlige bivirkninger

Onsdag skrev TV 2 at det foreligger mistanke om at alvorlige bivirkninger som selvmordstanker og selvskading knyttes til bruken av populære slankemedisiner som Ozempic, Saxenda og Wegovy.

Totalt har det Europeiske legemiddelverket (EMA) mottatt drøyt 170 meldinger om de alvorlige bivirkningene.

Også i Norge er det kommet et fåtall meldinger om mistanke om bivirkninger etter bruk av Saxenda.

STOR ETTERSPØRSEL: Slankemedisinene Saxenda og Ozempic er svært ettertraktet på norske apotek. Foto: Aage Aune / TV 2
STOR ETTERSPØRSEL: Slankemedisinene Saxenda og Ozempic er svært ettertraktet på norske apotek. Foto: Aage Aune / TV 2

Avviser sammenheng

Produsenten av de tre slankemedisinene, Novo Nordisk, avviser imidlertid at det er en sammenheng.

– Sikkerhetsdata innhentet fra store kliniske studieprogram og data innhentet etter at legemidlet er markedsført har ikke vist noen årsakssammenheng mellom legemidlene og selvmord eller tanker om selvskading, sier marked- og kommunikasjonssjef Tor Frostelid.

Har du et tips?

Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på?

Ta kontakt på helse@tv2.no

Etter at EMA gikk ut med at de undersøker om bivirkningene kan knyttes til slankemedisinene, har reaksjonene vært delt, sier leder i Landsforeningen for Overvektige, Mari-Mette Graff.

– Du har de som sier at dette er skremselspropaganda, til de som lurer på hvorfor man ikke har fått vite om dette før nå.

– Noe helt annet

Fra før er det kjent at de ulike slankemedisinene kan medføre en lang rekke bivirkninger som kvalme, diaré, svimmelhet og forstoppelse.

Graff peker på at stigmaet rundt det å være overvektig er svært stort, og at mange derfor er villig til å betale en høy pris for en del ubehag.

– Men å sette livet på spill, er noe helt annet enn å ha problemer med diaré og forstoppelse, sier hun.

Trenger du noen å snakke med?

  • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)
  • Sidetmedord-chat (døgnåpent)
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)
  • SOS-chat (mandag og tirsdag: 18.30-22.30, onsdag 07-01.30, torsdag og fredag: 18.30-01.30, lørdag og søndag 14.30-01.30)
  • Kors På Halsen: 800 333 21 (Chat er åpen alle dager 16-22, telefon er åpen hverdager 16-22)
  • Fastlegen din
  • Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Graff er derfor tydelig på at det er viktig at man får en avklaring på om de alvorlige bivirkningene kan knyttes til slankemedisinene.

– Det blir veldig spennende å se hva utfallet blir. Det er viktig at vi kommer oss bort fra antagelse, og at vi får et skikkelig kunnskapsgrunnlag.

– Det er viktig

Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, sier at de mistenkte bivirkningene er alvorlige.

– Det vil kunne endre nytte-risiko-vurderingene vi gjør før medisinene forskrives.

Kvittum Tangen understreker viktigheten av at folk melder fra, dersom de skulle oppleve slike bivirkninger.

SI FRA: Marte Kvittum Tangen er opptatt av at både pasienter og helsepersonell varsler om de har mistanke om alvorlige bivirkninger. Foto: Kristin Grønning / TV 2
SI FRA: Marte Kvittum Tangen er opptatt av at både pasienter og helsepersonell varsler om de har mistanke om alvorlige bivirkninger. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er viktig at bivirkninger rapporteres inn, både fra legene og pasientene. Jeg vil oppfordre alle som bruker disse medisinene og som har selvmordstanker eller tanker om selvskading om å raskt ta kontakt med legen som har forskrevet medisinen, sier hun.

EMA har satt i gang omfattende undersøkelser for å finne ut hvorvidt bivirkningene faktisk kan knyttes til bruken av slankemedikamentene.

De anslår å konkludere i november.