6,4 milliarder mer til kommunene

Kommunene får 6,4 milliarder kroner ekstra i år. Dette er den største posten i regjeringens tiltakspakke. Av dette utgjør frie inntekter 2 milliarder kroner.

4 milliarder kroner er øremerket ekstraordinære vedlikeholdsmidler.

– Regjeringens opplegg vil bidra til at kommunene kan gi næringslivet mange oppdrag og sikre arbeidsplasser, sier KS-leder Halvdan Skard.

KS mener det er viktig å komme raskt i gang.

– Derfor er det riktig av regjeringen å legge opp til ubyråkratiske ordninger. Opplegget er slik sett en betydelig tillitserklæring til norske kommuner, mener Skard.

157 millioner ekstra skal gi 1.500 flere sykehjems- og omsorgsplasser. Regjeringen vil også sikre lærlingplasser og øker lærlingtilskuddet med 185 millioner kroner. Dette tilskuddet utbetales av fylkeskommunene.

Investeringsrammene for skole- og svømmeanlegg økes med 1 milliard kroner, mens det bevilges 400 millioner mer til istandsetting av kirkebygg. Regjeringen satser også mer på digital fornying i kommunene og setter av 60 millioner ekstra på denne posten. Tilskuddet skal gis til prosjekter som starter opp innen utgangen av 2009.

Kommunene får også økte bevilgninger til rentekompensasjon på 42 millioner kroner.

Den største ekstrabevilgningen til kommunesektoren, de 4 milliardene til vedlikehold, fordeles etter innbyggertall. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2