6.100 flere studenter i fjor

Fra 2009 til 2010 økte antall studenter ved universiteter og høyskoler med 6.100 personer, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Per 1. oktober i fjor var det registrert 227.700 studenter ved universiteter og høyskoler. Økningen på 6.100 personer utgjør nesten 3 prosent fra samme tidspunkt 2009, ifølge foreløpige tall fra SSB.

Den største økningen har skjedd ved universitetene og de vitenskapelige høyskolene, med 5.200 flere registrerte studenter. Forklaringen på denne økningen har delvis sammenheng med at Høgskolen i Molde endret status fra høyskole til vitenskapelig høyskole 1. januar i fjor.

Kvinnelige studenter utgjør 60 prosent av alle landets studenter, men den største økningen fra 2009 til 2010 var blant mannlige studenter. 3.700 av de 6.100 nye studentene var menn. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2