skatt1 (Foto: TV 2)
skatt1 (Foto: TV 2)

55 skattekontor legges ned

Tirsdag formiddag har i underkant av 100 ansatte fått beskjed om at deres kontor legges ned.

Nedleggelsen av 55 skattekontor landet over kommer som et resultat av et budsjettkutt på 20 millioner kroner. Flest nedleggelser i vest Slik ser den fylkesvise oversikten ut: Skatt Øst: 5 Skatt Midt-Norge: 14 Skatt Vest: 18 Skatt Sør: 8 Skatt Nord: 10 Finansdepartementet ga fullmakt til Skattedirektoratet til å legge ned inntil 121 mindre skattekontor. Begrepet «mindre skattekontor» betyr

Mer innhold fra TV 2