505 millioner mer til utenlandsoperasjoner

Regjeringen går i revidert nasjonalbudsjett inn for å øke bevilgningene til utenlandsoperasjoner, spesielt i Afrika, med til sammen 505 millioner kroner i 2009.

– Dette gjør at Norge kan stille med ytterligere, betydelige bidrag til fred og stabilitet i Afrika og Afghanistan og gi beskyttelse til sivil skipsfart og humanitære forsyninger til Somalia, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Regjeringen vil blant annet prioritere 300 millioner kroner til et norsk feltsykehus i tilknytning til FNs operasjon i Tsjad.

I tillegg legges det opp til å bruke 155 millioner kroner på å sende en norsk fregatt til Adenbukta, for å bidra til å bekjempe piratvirksomhet og beskytte sivil skipstrafikk og humanitære forsyninger til Somalia.

Regjeringen vil i 2009 også benytte 30 millioner kroner til forlengelse av helikopterbidraget i Afghanistan, og 20 millioner kroner til etablering av en tyskledet ingeniørskole for afghanske sikkerhetsstyrker i Mazar-e-Sharif i Afghanistan. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2