5 millioner i bot i ventelistesaken

Politiet ilegger Vestre Viken HF en foretaksstraff på 5 millioner kroner som følge av ventelistesaken ved kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus.

I januar i år ble det kjent at pasienter ved Kirurgisk avdeling ved det som da var Sykehuset Asker og Bærum, ikke hadde fått riktig oppfølging.

Politiet har avsluttet etterforskningen og utferdiget et forelegg. Saken har også vært behandlet av Helsetilsynet, som anmeldte saken.

– Dette er en svært alvorlig sak, og helseforetaket vil nå bruke noen dager til å gjennomgå premissene og betingelsene for foretaksstraffen. Deretter vil styret ta stilling til forelegget, sier styreleder Helge Bryne i Vestre Viken HF.

Begrunnelsen for foretaksstraffen er blant annet at ledende ansatte ved sykehuset fra 2004 til 2010 unnlot å etablere rutiner slik at pasientene fikk angitt frist for behandling, informasjon om rett til behandling og klagerett og rett til fritt sykehusvalg. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2