46 personer sendt ut av landet

46 personer med ulovlig opphold i Norge ble fredag sendt med fly til Kosovo og Albania.

Uttransporten er en oppfølging av Oslo politidistrikts aksjon mot personer som har jobbet ulovlig med falske identitetspapirer, opplyser Politiets utlendingsenhet.

18 personer som har arbeidet ulovlig i Norge under falsk identitet, ble pågrepet i en større aksjon i Oslo politidistrikt. Det er opprettet utvisningssak mot de fleste uttransporterte, som dermed har forbud mot å komme tilbake til Norge.

– Det er viktig å stanse straffbare handlinger ved å pågripe og raskt uttransportere personer som er her under falsk identitet og jobber ulovlig. Vi har derfor prioritert å uttransportere de som ble pågrepet i denne aksjonen, sier Ingrid Wirum, sjef for Politiets utlendingsenhet (PU).

PU var torsdag og fredag på en rekke ulike adresser over hele Sør-Norge og pågrep 28 personer som ble sendt med det samme flyet. Dette er asylsøkere som har fått avslag på søknaden, men som ikke har forlatt Norge innen fristen. Blant de uttransporterte var det flere barnefamilier.

PU har så langt i år uttransportert rundt 4.400 personer som ikke har returnert frivillig. Dette er en stor økning fra i fjor, da 3.340 personer ble returnert med tvang av politiet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2