42 avvik registrert – mener 1800 mangler

Flere avvik som omhandler vold og trusler i botiltak er ikke registrert i avvikssystem: – Problematisk, sier hovedverneombud.

FLERE ALVORLIGE HENDELSER: Siden 2022 har Securitas registrert mellom 1800 og 2000 hendelser i tilknytning til det kommunale botiltak for rusavhengige i Bjørnsons gate 4. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
FLERE ALVORLIGE HENDELSER: Siden 2022 har Securitas registrert mellom 1800 og 2000 hendelser i tilknytning til det kommunale botiltak for rusavhengige i Bjørnsons gate 4. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Ambulanser har rykket ut for å redde liv. Politi utstyrt med skjold, hjelmer og våpen har oppsøkt adressen flere ganger.

Bergen kommunes botiltak i Bjørnsons gate 4 består av 33 små leiligheter. Her bor kun rusmiddelavhengige, noen av disse med psykiske problemer.

Når TV 2 ber om å få ut en oversikt over antall alvorlige hendelser som er registrert av Securitas, får TV 2 oppgitt et langt lavere antall fra kommunikasjonsavdelingen i etaten enn det vi får oppgitt fra hovedverneombudet.

TV 2 har i reportasje nylig vist hvordan Bergen kommune i flere år har valgt å plassere tunge rusmiddelavhengige i et botiltak som mange kritiserer.

5400 hendelser

Securitas har registrert over 5400 hendelser ved det kommunale botiltaket det siste halvannet året.

– Dette er alt fra mindre alvorlige hendelser til politi- og ambulanseutrykninger, overdoser, sykdom og helseutfordringer, tilløp til brann og vold og trusler, forklarer May Britt Kindem.

SLO ALARM: Hovedverneombud May Britt Kindem i Bergen kommune varslet i februar umiddelbart stenging av det kommunale botilbud for rusavhengige i Bjørnsons gate 4. Foto: Robert Reinlund
SLO ALARM: Hovedverneombud May Britt Kindem i Bergen kommune varslet i februar umiddelbart stenging av det kommunale botilbud for rusavhengige i Bjørnsons gate 4. Foto: Robert Reinlund

Kindem er hovedverneombud i byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester i Bergen kommune.

Hun sier det er problematisk at hendelsene som registreres av Securitas, ikke automatisk havner i kommunens avvikssystem.

– Man kan ikke lett hente ut en samlet oversikt over hvor mange ansatte og beboere som eksempelvis er utsatt for voldelige hendelser.

Årsaken er systemene ikke er samkjørte.

– Hvor mange avvik som er registrert av Securitas mener du skulle vært registrert i kommunens system?

– Ut fra en grovtelling som er gjort, mellom 1800 til 2000, anslår Kindem.

Det som ikke skal overføres er eksempelvis utlevering av nye nøkler, og at hjemmesykepleien ikke har fått tak i beboere.

MANGLER OVERSIKT: May Britt Kindem forteller om en manglende oversikt over alvorlige hendelser i Bjørnsons gate 4. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
MANGLER OVERSIKT: May Britt Kindem forteller om en manglende oversikt over alvorlige hendelser i Bjørnsons gate 4. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Krevende å risikovurdere

– At vi ikke har en samlet oversikt over alvorlige hendelser, gjør det mer krevende å risikovurdere, forklarer Kindem.

I det kommunale systemet er det registrert 42 avvik i Bjørnsons gate 4 siden 2022.

– Men det skulle altså vært overført 1800 til 2000 avvik fra Securitas til vårt system i tillegg, forklarer Kindem.

At det er registrert flere hendelser fra Securitas mener Kindem kan forklares med at mye skjer på kveld, om natten og i helgene når huset kun er bemannet av Securitas-vektere.

Varslet stenging

I februar varslet hovedverneombudet stenging på bakgrunn av umiddelbar fare for vold og trusler. Huset ble umiddelbart stengt for besøkende og Securitas bemannet opp.

BRÅK: Naboer har dokumentert flere hendelser hvor politi og ambulansepersonell må bryte inn. Foto: Private videoer fra naboer

– Bygget er av en sånn karakter at det er uforsvarlig slik det fremstår i dag. De har et samtalerom uten rømningsvei, de har et oppholdsrom, et fellesrom uten rømningsvei, og et trangt inngangsparti. Ingen personalinngang, forklarer Kindem.

I dag er det fremdeles strenge restriksjoner som blant annet betyr at beboerne i de kommunale leilighetene ikke fritt kan få besøk av venner og familie.

RESTRIKSJONER: Det er strenge restriksjoner som gjør at det kan være vanskelig for beboerne å få besøk av venner og familie. Foto: Robert Reinlund / TV 2
RESTRIKSJONER: Det er strenge restriksjoner som gjør at det kan være vanskelig for beboerne å få besøk av venner og familie. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Nødvendig

– Det er nødvendig å iverksette strakstiltak av hensyn til sikkerhet både for beboere og ansatte, sier Hilde Skjelvik Larsen, direktør for etat for sosiale tjenester i Bergen kommune.

Hun sier Bergen kommune som konsern benytter et felles kvalitetssystem og at hun ikke er kjent med planer om å endre dagens system slik at en unngår to ulike registreringssystemer.

– Hva tenker du om beboernes sikkerhet?

– Hovedverneombudet sitt hovedfokus er de ansatte. Samtidig er det klart at sikkerhet er noe som må vurderes ut fra en totalsituasjon på huset. God sikkerhet for ansatte gir også god sikkerhet for beboere, forklarer Skjelvik Larsen.

JOBBER PÅ: Hilde Skjelvik Larsen, direktør for Etat for sosiale tjenester, lover at Bergen kommune prioriterer Bjørnsons gate 4 høyt og jobber på spreng for å finne gode løsninger. Foto: Privat
JOBBER PÅ: Hilde Skjelvik Larsen, direktør for Etat for sosiale tjenester, lover at Bergen kommune prioriterer Bjørnsons gate 4 høyt og jobber på spreng for å finne gode løsninger. Foto: Privat

Bergen kommune oppgir at det i Securitas sine systemer er registrert totalt 22 avvik knyttet til vold og 16 avvik knyttet til trusler siden 2022. Totalt 38 avvik.

– Oppgir ulike tall

Overfor TV 2 gir hovedverneombudet et annet bilde av situasjonen:

– En gjennomgang jeg har foretatt viser at det er langt flere alvorlige hendelser, men det registreres på ulike måter, eksempelvis hærverk, utagerende beboere, trusler mot vektere og så videre, sier Kindem og viser til tallene TV 2 har fått oppgitt på totalt 38 avvik.

Kindem sier hun ikke kan utlevere en oversikt til TV 2 fordi materialet tilhører Securitas.